Документи

2017. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
Број: 01-013-1-20/17
Датум: 13. јануар 2017. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив за претплату на "Службени гласник Града Бијељина"

 

Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина” у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина” потребно је да се на њега претплатите.   

Претплата за „Службени гласник Града Бијељина” у 2017. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на „Службени гласник Града Бијељина” у 2017.. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико до сада нисте били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина”, поред горе наведених података, потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славиша Марковић


 

Хронолошки регистар за 2017. годину
0.72 MB
Службени гласник Града Бијељина 28/17 од 29.12.2017.
5.62 MB
Службени гласник Града Бијељина 27/17 од 21.12.2017.
5.78 MB
Службени гласник Града Бијељина 26/17 од 06.12.2017.
0.23 MB
Службени гласник Града Бијељина 25/17 од 27.11.2017.
0.1 MB
Службени гласник Града Бијељина 24/17 од 22.11.2017.
0.11 MB
Службени гласник Града Бијељина 23/17 од 15.11.2017.
0.14 MB
Службени гласник Града Бијељина 22/17 од 01.11.2017.
0.26 MB
Службени гласник Града Бијељина 21/17 од 24.10.2017.
0.2 MB
Службени гласник Града Бијељина 20/17 од 11.10.2017.
0.14 MB
Службени гласник Града Бијељина 19/17 од 27.09.2017.
0.3 MB
Службени гласник Града Бијељина 18/17 од 06.09.2017.
0.13 MB
Службени гласник Града Бијељина 17/17 од 10.08.2017.
0.19 MB
Службени гласник Града Бијељина 16/17 од 26.07.2017.
0.24 MB
Службени гласник Града Бијељина 15/17 од 20.07.2017.
0.12 MB
Службени гласник Града Бијељина 14/17 од 29.06.2017.
0.68 MB
Службени гласник Града Бијељина 13/17 од 23.06.2017.
0.36 MB
Службени гласник Града Бијељина 12/17 од 13.06.2017.
0.27 MB
Службени гласник Града Бијељина 11/17 од 22.05.2017.
0.29 MB
Службени гласник Града Бијељина 10/17 од 16.05.2017.
0.19 MB
Службени гласник Града Бијељина 09/17 од 25.04.2017.
0.48 MB
Службени гласник Града Бијељина 08/17 од 18.04.2017.
0.26 MB
Службени гласник Града Бијељина 07/17 од 05.04.2017.
0.38 MB
Службени гласник Града Бијељина 06/17 од 23.03.2017.
0.27 MB
Службени гласник Града Бијељина 05/17 од 15.03.2017.
0.64 MB
Службени гласник Града Бијељина 04/17 од 01.03.2017.
0.27 MB
Службени гласник Града Бијељина 03/17 од 15.02.2017.
0.45 MB
Службени гласник Града Бијељина 02/17 од 06.02.2017.
0.78 MB
Службени гласник Града Бијељина 01/17 од 31.01.2017.
0.12 MB