Документи

Географски информациони систем

slika
slika
slika

Документи за скидање:

Каталог трошкова пословања у Граду Бијељина
0.66 MB
Каталог за јавно-приватно партнерство
2.21 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Корисничко упутство
1.29 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Управљање подацима
0.16 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Упутство за администраторе
0.68 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Упутство за проналажење катастарске парцеле
0.48 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Каталог објеката
0.33 MB
ГИС - летак
0.67 MB
ГИС Град Бијељина - корисничко упутство
0.94 MB