Документи

2. Плански документи

Оперативни план активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Граду Бијељина у 2017. години
0.3 MB
Оперативни план заштите и спасавања од поплава у Граду Бијељина у 2017. години
0.31 MB
VI Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Бијељина
0.2 MB
V План хитног поступања
0.28 MB
IV План мобилизације
0.12 MB
III План приправности
0.25 MB
II План превентивног дјеловања
0.54 MB
I Процјена угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће
2.81 MB