Документи

1. Прописи - легислатива

XI Упуство за рад савјета Мјесних заједница на подручју Града Бијељина у провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од елементарних непогода и др. несрећа у ред. и ван. ситуацијама
0.05 MB
X Одлука о доношењу Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина
0.12 MB
IX Одлука по приједлогу за ниво мјера и активности из процјене угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће
0.06 MB
VIII Одлука о оснивању оперативно-комуникативног центра Града Бијељина
0.71 MB
VII Одлука о усвајању процјене угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће
0.05 MB
VI Одлука о оснивању јединица цивилне заштите у Граду Бијељина
1.34 MB
V Одлука о одређивању привредних друштава и других правних лица на подручју Града Бијељина која су обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама
0.04 MB
IV Одлука о одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава и мина
0.03 MB
III Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду Бијељина
0.08 MB
II Одлука о формирању Градског штаба за вандредне ситуације Града Бијељина
0.03 MB
I Правилник о унутрашњој организацији градског штаба за вандредне ситуације Града Бијељина
0.03 MB