Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Грантови Њемачке амбасаде из области културе

slika

Институције и удружења из Босне и Херцеговине у Њемачкој амбасади у Сарајеву могу предати захтјев за финансијску подршку пројеката из културе. Амбасада у ту сврху има формулар на два језика. Овај формулар се у потпуности мора испунити, два​ (за пројекат​) одговорна лица га морају потписати и заједно са детаљ​н​им планом финансирања (КМ или €) у оригиналу доставити Одсјеку за културу Њемачке амбасаде. Ако одлука буде позитивна, онда се склапа уговор између носиоца уговора и Амбасаде, а подршка се исплаћује. Носиоци пројекта се моле да код аплицирања воде рачуна о сљедећим претпоставкама:

Пројекат из културе мора:
1. имати јак значај повезаности између БиХ и Њемачке
2. имати дугорочни циљ и тиме имати дужи период дјеловања тј. и након догађаја
3. имати тежиште на једну тему коју Амбасада одреди, тематска тежишта се могу сазнати у Амбасади
4. да се пројекат суфинансира властитим средствима или локалним спонзорима

Пројекат из културе не смије:
1. бити подржан средствима Гете-Института или другим јавим средствима из Њемачке
2. трајати више година
3. бити започет или већ завршен

Новац за подршку пројекта се мора користити за стварни културни дио пројекта, нпр. хонорар за њемачког умјетника, који наступа у БиХ или води радионицу. Штампање промотивног и рекламног материјала (плакати, леци, итд.) за манифестацију се може финансијски подржати. Додатни трошкови као нпр. храна за једно извођење не може бити плаћена. Административне трошкове мора сносити носилац пројекта.

Примјери за подржане пројекте су:
– наступ/радионица њемачких умјетника на манифестацијама босанскохерцеговачких носиоца пројекта (нпр. Musica ad Hominem, друштво писаца БиХ, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art итд.)
– награде за побједнике на такмичењима која су повезана с Њемачком нпр. (такмичење у писању писмених састава, позоришно такмичење, итд.)
– превоз музичара и опреме за учешће на важним концертима у Њемачкој

Формуларе за аплицирање и обрачун можете наћи на нашој њеб страници. Ту ћете наћи и узорак финансијског плана и уговора о подршци (да бисте се могли оријентисати).
Уз апликацију је потребно доставити и пратеће писмо у којем се носилац пројекта кратко представља (датум оснивања удружења и томе слично, број чланова, структура чланова, како се финансира, итд).

Молимо Вас да своју апликацију предате благовремено, што значи најмање три мјесеца прије почетка пројекта. Уколико би Амбасада морала тражити још додатних докумената, онда они морају у року од двије седмице бити достављени. Комплетна кореспонденција (укључујући и формуларе) је на њемачком или енглеском језику.

Информативни лист за подршку пројеката из области културе је на линку.


IMEP: Јавни позив за додјелу средстава - New Voices

slika

Програм оснаживања независних медија (ИМЕП) објављује стално отворени позив за аплицирање за New Voices грантове. ИМЕП је финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).
Грантови New Voices ће се додјељивати појединцима као што су независни новинари, влогери, блогери, фотографи, критичари и грађани који желе да креирају медијске садржаје (новинари – грађани), за израду мултимедијалног садржаја.

Апликанти се подстичу да се пријаве са пројектним приједлозима у којима је предвиђено креирање медијског садржаја који представља критички поглед на ситуацију у БиХ, промовише грађанску храброст, активизам, позитивне приче, позива на акцију и позитивне промјене и слично, а који је у складу са циљевима ИМЕП-а.

Износи који ће се додјељивати у оквиру New Voices грантова износиће од 2.000 до 5.000 америчких долара.

Прихватљиви кандидати за овај Јавни позив су независни новинари (новинари који нису запослени путем стандардног уговора о раду с било којом врстом медија), фотографи, влогери, блогера и грађани спремни за креирање медијских садржаја (грађани – новинари).

Апликанти који испуњавају све услове могу аплицирати за више грантова у оквиру овог Јавног позива. Овај позив је отворен за све потенцијалне подносиоце апликација са пребивалиштем на територији Босне и Херцеговине.

Текст Јавног позива је на линку.


Јавни позив Амбасаде Јапана отворен током цијеле године

slika

ГАГП је фокусиран на подршку локалним заједницама, односно директно становништву.
У оквиру ГАГП, грантови се додјељују јавним институцијама (општинама и општинским јавним п​редузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Унутар програма ГАГП Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

Прихватљиви апликанти су: јавне институције (општине и општинска јавна п​редузећа), основне школе, домови здравља и локалне и међународне организације цивилног друштва.

Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156 000 КМ.

Апликација се може доставити током цијеле године.

​Више информација на:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса 2018.

slika

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм  подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске и средстaва Буџета Републике Српске (средства зајма у висини исказаних потреба).

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода  као активни тражиоци  запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године и за финансирање ових лица користиће се средства Завода за запошљавање.

Програмом ће бити обухваћена и запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године из сљедећих категорија:

  - млади,  

  - дугорочно незапослена лица  (лица која се налазе на евиденцији Завода дуже од 12  мјесеци),

  - лица која имају више од 40 година старости.

За финансирање ових лица користиће се средства зајма.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, послодавци доказују износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера уплата врши у бази Трезора.
Више информација на линку:
http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_u_visini_/

Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње у 2018. години

slika

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ   ФОНД                                
ГРАДА  БИЈЕЉИНА
ЈИБ 4402854230005
БРОЈ:  146  / 18.
Датум, 21.05.2018. год.

На основу Oдлуке о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2018.години ( „Сл.гласник града Бијељина“ ,број: 10/18) и  Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи, Аграни фонд града  Бијељина р а с п и с у ј е:  

Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње у 2018. години
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2018. ГОДИНИ
           
Аграрни фонд града Бијељина расписује јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње пољопривредних произвођача са подручја града Бијељина.

Права на подстицајна средства од Аграрног фонда града Бијељина имају сви регистровани пољопривредни произвођачи (у АПИФ-у) са подручја града  Бијељина који имају засновану производњу и потребна документа у складу са Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. годину.          

Подношење захтјева за остваривање права на подстицај пољопривредне производње у Аграрном фонду почиње од 18.05.2018.године.

Пољопривредни произвођачи могу остварити подстицај за следеће пољопривредне поризводње.

1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа, (организованом откупу дувана из 2017. године),
Рок за подношење захтјева за орг.откуп дувана род 2017.године је до 01.08.2018.године.  
Рок за подношење захтјева за организовани откуп је до 31.10.2018.године.  

2. Подршка сточарству
Рок за подношење захтјева за подршку сточарству је до 31.10.2018.године.  

3. Подршка подизању нових засада воћа
Рок за подношење захтјева за подршку подизања нових засада воћа је до 30.11.2018.године.  

4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању
Рок за подношење захтјева за подршку пластеничкој производњи и наводњавању је до 31.10.2018.године.  

5. Подршка изградњи инфраструктуре
Рок за подношење захтјева за подршку изградњи инфраструктуре је до 31.08.2018.године.  

6. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и др.)  
Рок за подношење захтјева за средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и др.) је до 30.11.2018.године.  

7. Помоћ удружењима,  
Рок за подношење захтјева за помоћ  удружењима је до 30.09.2018.године.  

8. Регрес камата за прољетну сјетву   
Рок за подношење захтјева за регрес камата за прољетну сјетву је до 31.07.2018.године.  

9. Подршка едукацији, презентацији пројеката и посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње    
Рок за подношење захтјева за подршку едукацији, презентацији пројеката и посјета сајмовима је до 31.12.2018.године.  
Рок за подношење захтјева за подршку увођењу сертификоване производње  је до 31.11.2018.године.

Рок за подношење захтјева за суфинасирање анализа квалитета земљишта је до 31.10.2018.године
Рок за подношење захтјева за суфинасирање набавке основног стада и пластеника је до 31.10.2018.године

Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018.годину објавиће се у Службеном гласнику града Бијељина и на web страници Града Бијељина:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=231&sablon=0&naslov=

Захтјеви се достављају у канцеларију Аграрног фонда града Бијељина у улици Милоша Обилића 51/а или путем поште.


Све информације везане за Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. годину, можете добити  на телефоне: 206-984; фах: 206-826 и e-mail: [email protected]

Јавни позив биће објављен у просторијама Аграрног фонда града Бијељина, интернет-сајту Града Бијељина:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=231&sablon=0&naslov=


Аграрни фонд Града Бијељина

Ј А В Н И П О З И В за подстицај развоја предузетника

slika

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 10. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

Ј А В Н И  П О З И В
за подстицај развоја предузетника на подручју Града Бијељина

1.    Предмет
Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима у функцији запошљавања и повећања продуктивности и конкурентности, улагања у унапређење технолошких процеса: набавку машина опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава самосталним предузетницима који обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.
2.    Намјена
Подстицаји су намијењени:
Самосталним предузетницима који обављају производну и услужну дјелатност (осим трговине и угоститељства) на подручју Града Бијељина, у укупном износу од 20.000 КМ. Максималан појединачни износ до 8.000,00 КМ.
Могу остварити право за следеће намјене:
    За запошљавање нових радника.
    За набавку основних средстава машина, опреме и алата.

3.    Услови за остваривање права на подстицај
Право на подстицај имају самостални предузетници која испуњавају следеће услове:
1.    Да су регистровани за обављање производне и услужне дјелатности (осим трговине и угоститељства),
2.    Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
3.    Да је лице које се запошљава за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
4.    Да имају најмање једног (1) запосленог радника, укључујући власника
5.    Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
6.    Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, трговине и угоститељства, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

4.    Критеријуми за додјелу подстицаја

1.    Подстицајна средства могу користити послодавци који имају потребу за адекватном радном снагом која ће допринијети  повећању њихове конкурентности.
Послодавац који користе овај вид подстицаја обавезан је да запосли најмање једног радника на период од једне године, да измирује обавезе пореза и доприноса и да задржи постојећи број радника у периоду од годину дана.

2.    Повећање продуктивности и конкурентности у функцији улагања у унапређење технолошких процеса; набавку машина, опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја МСП и предузетништва. Корисник ове врсте подстицаја обавезан је да задржи број постојећих запослених радника најмање на период од једне године и  да измирује обавезе пореза и доприноса.
Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава, опреме, алата, набавку информатичке опреме и пословног софтвера неопходних за обављање регистроване дјелатности.

5.    Потребна документација

Самостални предузетници прилажу и следећа документа:
1.    Пријавни образац у потпуности попуњен, јасно образложен и овјерен од стране власника,
2.    Рјешења о регистрацији самосталног предузетника,
3.    Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
4.    Увјерење о измиреним пореским обавезама укључујући и обавезе према Граду Бијељина, од Пореске управе Републике Српске
5.    Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима, од Пореске управа Републике Српске
6.    Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе, издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина,
7.    Фактуре за набавку основног средства; машина, опреме и алата, из 2018. године, које гласе на предузетничку радњу (оригинал или овјерена фотокопија)
Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.
 
Документа под тачкама 2 и 3 могу бити оригинали или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесева. Документа под тачкама 4,5, 6 морају бити оригинали.
Пријавни образац за додјелу подстицаја у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране власника, јер у противном се неће  узети у разматрање.
6.    Разматрање захтјева
Испуњеност услова и оцјену пријава за додјелу подстицаја на основу Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва утврђује Комисија именована рјешењем од стране директора, те сачињава приједлог ранг листе.
На приједлог Комисије директор доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником подстицаја појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
7.    Закључивање уговора
При потписивању уговора корисник подстицаја који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије расписивања јавног позива, Пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.
8.    Дозначавање средстава
Подстицај се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначна исплата средстава се врши из Трезора Градске управе Града Бијељина.

9.    Начин и рок за подношење захтјева
Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу; Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина са назнаком
„Пријава на јавни позив за подстицај развоја предузетништва на подручју Града Бијељина - НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног позива. Од 26. јул до 27. августа 2018. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
10.    Остале напомене
Јавни позив, пријавни образац и Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com
 
Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.


Директор Славиша ЈОВАНОВИЋ, с.р

 

Број: 587/18
Датум: 13. јул 2018. годинe.

Ј А В Н И П О З И В за подстицај развоја предузетника
0.31 MB
Образац за суфинансирање пројеката НВО
0.19 MB
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО
0.2 MB
Образац за кандидовање пројекта
0.31 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс за пријем приправника
0.08 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс
0.13 MB
Образац за пријаву на интерни конкурс
0.12 MB