Документи

Јавне набавке Града Бијељина

  • План јавних набавки Града Бијељина
  • Одлуке о избору/поништењу поступка
  • Позиви за дост. понуда у пост. додјеле уг. из анек. II дио Б
  • Образац за праћење реализације уговора
  • Тендер. док. у посту ЈН за прег. пост. без објављив. обавјеш