Документи

2016. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
Број: 01-013-1-20/17
Датум: 13. јануар 2017. године

ПРЕДМЕТ: Позив за претплату на "Службени гласник Града Бијељина"

Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина” у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина” потребно је да се на њега претплатите.   

Претплата за „Службени гласник Града Бијељина” у 2017. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на „Службени гласник Града Бијељина” у 2017.. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико до сада нисте били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина”, поред горе наведених података, потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић


 

Хронолошки регистар за 2016. годину
0.69 MB
Службени гласник Града Бијељина 32/16 од 30.12.2016. године
1.8 MB
Службени гласник Града Бијељина 31/16 од 20.12.2016. године
1.5 MB
Службени гласник Града Бијељина 30/16 од 07.12.2016. године
0.37 MB
Службени гласник Града Бијељина 29/16 од 01.12.2016. године
0.34 MB
Службени гласник Града Бијељина 28/16 од 18.11.2016. године
0.3 MB
Службени гласник Града Бијељина 27/16 од 08.11.2016. године
0.17 MB
Службени гласник Града Бијељина 26/16 од 04.11.2016. године
0.17 MB
Службени гласник Града Бијељина 25/16 од 21.10.2016. године
2.21 MB
Службени гласник Града Бијељина 24/16 од 30.09.2016. године
0.23 MB
Службени гласник Града Бијељина 23/16 од 08.09.2016. године
0.23 MB
Службени гласник Града Бијељина 22/16 од 12.08.2016. године
0.17 MB
Службени гласник Града Бијељина 21/16 од 05.08.2016. године
0.12 MB
Службени гласник Града Бијељина 20/16 од 02.08.2016. године
0.28 MB
Службени гласник Града Бијељина 19/16 од 29.07.2016. године
0.28 MB
Службени гласник Града Бијељина 18/16 од 01.07.2016. године
0.42 MB
Службени гласник Града Бијељина 17/16 од 30.06.2016. године
0.15 MB
Службени гласник Града Бијељина 16/16 од 16.06.2016. године
0.38 MB
Службени гласник Града Бијељина 15/16 од 03.06.2016. године
0.16 MB
Службени гласник Града Бијељина 14/16 од 31.05.2016. године
0.39 MB
Службени гласник Града Бијељина 13/16 од 24.05.2016. године
0.44 MB
Службени гласник Града Бијељина 12/16 од 17.05.2016. године
0.13 MB
Службени гласник Града Бијељина 11/16 од 16.05.2016. године
0.07 MB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - III дио
3.47 MB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - II дио
7.67 MB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - I дио
7.34 MB
Службени гласник Града Бијељина 09/16 од 27.04.2016. године
0.26 MB
Службени гласник Града Бијељина 08/16 од 14.04.2016. године
3.58 MB
Службени гласник Града Бијељина 07/16 од 07.04.2016.
0.3 MB
Службени гласник Града Бијељина 06/16 од 01.04.2016.
0.44 MB
Службени гласник Града Бијељина 05/16 од 15.03.2016.
0.45 MB
Службени гласник Града Бијељина 04/16 од 03.03.2016.
0.3 MB
Службени гласник Града Бијељина 03/16 од 18.02.2016.
0.88 MB
Службени гласник Града Бијељина 02/16 од 12.02.2016.
0.29 MB
Службени гласник Града Бијељина 01/16 од 21.01.2016.
0.14 MB