Документи

2016. година

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2016. годину
1.32 MB
Извјештај о извршењу буџета за дванаест мјесеци (2016. година)
0.66 MB
Извјештај о извршењу буџета за девет мјесеци (2016. година)
0.33 MB
Извјештај о извршењу буџета за шест мјесеци (2016. година)
0.32 MB
Извјештај о извршењу буџета за три мјесеца (2016. година)
0.18 MB
Буџет Града Бијељина за 2016. годину
0.9 MB