Документи

РЕСЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ 

Општина Бијељина је током 2010. године успјешно извршила усклађивање документације и прелазак система управљања квалитетом према захтјевима нове едиције стандарда ИСО 9001:2008. Сертификацијску провјеру је извршила сертификацијска кућа из мултинационалне компаније TŰV SŰD, а сертификат је уручен на свечаној церемонији у општини Бијељина.

Општина Бијељина је успоставила систем управљања квалитетом током 2007. године, према тадашњим захтјевима стандарда ИСО 9001:2000. Прелазак на систем управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008 представља континуитет овог система, уз стална унапређења, а на добробит корисника услуга и саме локалне управе.

slika

                      ПРЕДСТАВНИК TŰV SŰD УРУЧУЈЕ СЕРТИФИКАТ ИСО 9001:2008 
                               НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА МИЋИ МИЋИЋУ

slika

                                                 СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008