Документи

Аграрни фонд Града Бијељина

slika

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА
Улица Милоша Обилића 51а
76 300  Бијељина

Телефон: + 387 (0)55 206 908

Адреса електронске поште: [email protected]
[email protected]

Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.

Циљеви Аграрног фонда су:
- Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
- Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
- Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима,
- Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.

Развој пољопривреде:
- Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
- Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
- Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
- Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
- Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.

Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:
- Подршка развоју прерађивачких капацитета,
- Подршка интересном удруживању пољопривредника,
- Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.

Рурални развој на територији Града Бијељина:
- Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде. 

Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. годину
0.44 MB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2017. години за подршку сточарству - телад и прасад за даљи тов
0.3 MB
Одлука о измјенама Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години
0.2 MB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Павловић банка за 2017. годину
0.26 MB
Списак за исплату ререс камата за прољетну сјетву Нова банка за 2017. годину
0.22 MB
Списак за исплату нових засада воћа за 2017. годину
0.22 MB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2017. године
0.25 MB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2017. годину
0.4 MB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2017. годину
0.18 MB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години
0.08 MB
План јавних набавки за 2016. годину
0.04 MB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2015. годину
0.29 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. са програмом рада за 2015. годину
0.32 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина (за период 01.01.- 30.04.2015.) - Аграрни фонд
0.14 MB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп пшенице
1.32 MB
Списак за исплату дувана, род 2016. године
0.07 MB
Одлука о измјенама одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години
0.08 MB
План јавних набавки за 2017. годину
0.04 MB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицаје пољопривредне производње у 2017. године
0.09 MB
Правилник о условима и начинима подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину
0.09 MB
ФОРМУЛАРИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 2017. ГОДИНЕ
0.1 MB
Спискови исплата подстицаја 2016/2017. година
0.13 MB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години
0.17 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. са програмом рада за 2017. годину
0.38 MB
Програм коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње за 2015. годину
0.08 MB
Списак произвођача дувана за исплату подстицаја, за род 2015. године
0.49 MB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима
0.17 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. са програмом рада за 2016. годину
0.56 MB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - властити узгој назимица за 2015. годину
0.01 MB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп поврћа и воћа за 2015. годину
0.03 MB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2015. години за подршку пластеничкој производњи, подршку сточарству и подршку подизању засада
0.02 MB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године
0.03 MB
Уговор - уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора подршка изградњи инфраструктуре, додатни уговор на уговор број 208/15 - ЛОТ 1 од 06.08.2015.
0.08 MB
Обрасци за подстицаје за 2015. годину
0.09 MB
Правилник о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. годину
0.13 MB
Обавјештење о додјели уговора по конкурентском захтјеву ТК-I-88/15
1.06 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2013. са програмом рада за 2014. годину
0.34 MB