Документи

А.Д. "Воде"

Ј.П. "Воде"

slika

Ј.П. "ВОДЕ"
Рачанска улица 29
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 226 830

Адреса електронске поште: [email protected]

Ј.П. „Воде“ Бијељина је основано 1998. године и правни је сљедбеник Општинског водопривредног фонда основаног 1991. године.

У оквиру основне дјелатности ЈП „Воде“ обавља послове изградње и одржавања хидромелиорационог система на подручју Града Бијељина и разрјешава другу водопривредну проблематику.
ЈП „Воде“ одржава водопривредне објекте који су у функцији одбране од поплава „унутрашњих вода“ на територији Града Бијељина, укључујући цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима, као и пратећом путном мрежом. Ово одржавање подразумијева редовно кошење банкина канала два пута годишње, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом хидромелиорационом систему, као и све хитне радове за потребе свих мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
Све активности ЈП „Воде“ финансирају се из буџета Града Бијељина.

План пословања ЈП Воде за 2017. годину
0.13 MB
Извјештај о раду ЈП Воде за 2016. годину
0.42 MB
Извјештај о раду ЈП Воде за 2015. годину
0.41 MB