Документи

А.Д. "Водовод и канализација"

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина

slika

А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА
Улица Хајдук Станка 20
76300 Бијељина

Teлефон: +387 (0)55 226 460 (централа)
Факс: +387 (0)55 210 751

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.bnvodovod.com

Градски водоводни систем у Бијељини снабдијева водом oкo 75.000 становника са градског подручја и око 30.000 становника у приградским насељима. Остатак становништва се снабдијева водом углавном преко индивидуалних цјевовода. Водоводни систем функционише без рестрикција воде и на високим температурама, а квалитет воде је константно задовољавајући. Вода се користи без кондиционирања, осим дезинфекције хлорисањем која се врши из превентивних разлога. Експлоатациони бунари су изграђени у ограђеној непосредној заштитној зони у којој се врло дисциплиновано спроводе све прописане мјере санитарне заштите

Извјештај о раду Водовод и канализација за 2017. годину и план рада 2018. године
0.43 MB
Извјештај о раду Водовод и канализација за 2016. годину и план рада 2017. године
1.32 MB
Извјештај о раду А.Д. "Водовод и канализација" за 2015. годину
0.31 MB