Документи

2015. година

Буџет Града Бијељина за 2015. годину
0.42 MB
Ребаланс буџета за 2015. годину
0.47 MB
Извјештај о извршењу буџета за три мјесеца (2015. година)
0.38 MB
Извјештај о извршењу буџета за шест мјесеци (2015. година)
0.32 MB
Извјештај о извршењу буџета за девет мјесеци (2015. година)
0.3 MB
Годишњи извјештај о извршењу буџета (2015. година)
0.18 MB
Нацрт буџета Града Бијељина за 2016.
0.32 MB