Документи

Пословник Скупштине

Скупштина Града Бијељина се конституише, организује и ради у складу са Уставом, Законом, Статутом Града Бијељина и одредбама Пословника Скупштине.

Пословник Скупштине Града Бијељина
0.41 MB