Документи

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Адреса:
Улица Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 131

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]

 

slika

Начелник: Јелена Савић

Биографија:
Рођена 1984. године у Сплиту.
Основну школу и Гимназију завршила у Бијељини, а Правни факултет на Универзитету у Источном Сарајеву 2007. године. Мастер студије - смјер Пословно-правни модул завршила 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит положила 2010. године у Сарајеву.
У периоду од 2008. до 2009. године одрадила приправнички стаж у Основном суду у Бијељини, а од 2013. до 2016. године обављала послове шефа за излагање на јавни увид података на непокретности у Републичкој геодетској управи Бањалука.

Живи у Бијељини, мајка двоје дјеце.


 

У Одјељењу за општу управу организовани су одсјеци:

- Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
- Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архивеОдсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија

Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 120

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Драгана Љубојевић


У Одсјеку за матичне послове и послове мјесних канцеларија обављају се следећи послови:
- евиденција личних стања грађана
- евиденција о држављанима БиХ - Републике Српске
- пријем захтјева за стицање држављанства БиХ - Републике Српске, отпуст из држављанства БиХ - Републике Српске и достављање надлежном Министарству
- рад Центра за бирачки списак
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција.

. . . . . . . . . . 
 

Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве

Адреса:
Трф краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 144

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Нада Стјепановић


У Одсјеку за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве обављају се следећи послови:

- пријем захтјева и других поднесака који су упућени Градској управи, градоначелнику и Скупштини Града
- завођење аката у картотеку и друге евиденције
- издавање радних књижица
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
- архива
- пријем, отпрема и уручивање поште.