Документи

Подаци о помоћи током поплава 2014.

Финална ранг-листа за санацију стамбених објеката на подручју Града Бијељина по Програму за опоравак од поплава
4.55 MB
Финална ранг-листа за изградњу нових стамбених објеката на подручју Града Бијељина по Програму за опоравак од поплава
2.3 MB
Преглед инвестиција кроз Програм ЕУ за опоравак од поплава
0.09 MB
Упитник (контролна листа) - Реализација Хитног пројекта опоравка од поплава
5.25 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
EЛАБОРАТ О ПРОЦИЈЕЊЕНИМ ШТЕТАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРОУЗРОКОВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ – ПОПЛАВОМ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ
1.07 MB
Новчана помоћ становништву Града Бијељина - поплаве 2014. године
0.15 MB
Регистар подјеле хуманитарне помоћи по мјесту подјеле
1.04 MB
Регистар подијељених пакета за дјецу
0.08 MB
Регистри подијељене помоћи по врсти помоћи и мјесту подјеле: Балатун, Батковић, Бијељина, Б. Плац, Бродац, Дворови, Ф.Вишњић, Јања, Којчиновац
8.79 MB
Регистри подијељене помоћи по врсти помоћи и мјесту подјеле: Лединци, Љесковац, Међаши, Остојићево, Патковача, Попови, Пучиле, Трњаци, В.Село, В.Лукић
3.47 MB