Документи

Планска документа

План рада Градоначелника и Градске управе са плановима рада свих организационих јединица у ГУ за 2018. годину
1.47 MB
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину
0.68 MB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину
0 MB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину
0 MB
Годишњи план јавних набавки за 2017. годину
0.29 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.64 MB
Стратегија развоја туризма Града Бијељина 2012-2017. година
1.79 MB
Акциони план за борбу против корупције у локалној управи Града Бијељина 2015-2018.
1.07 MB
План изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2015. годину
3.68 MB
План енергетског развоја Бијељина-Богатић
18.87 MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016.
1.15 MB
Акциони план запошљавања Града Бијељина за 2015. годину
0.47 MB
Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина
2.87 MB