Документи

Питајте Градоначелника


Поштовани суграђани,

на овој страници можете да поставите питања Градоначелнику Бијељине која се односе на дјелокруг његовог рада и дјелокруг рада Градске управе. На Ваша питања ће бити одговорено у најкраћем могућем времену.

Молимо Вас да поштујете правила пристојне комуникације.


* користиће се искључиво за слање одговора на питања

Upisite kod

Питања и одговори (252)

Svetlana
10.08.2018
Da li opstina daje jednokratnu pomoć za novorođenče i sta je potrebno za to.
Unaprijed hvala
Odgovor
10.08.2018

Поштована,

Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Vesna
02.08.2018
Poštovani,

Naselje Markovača u Dvorovima, tačnije ulica 1.Maja, sa deset kuća otprilike nema gradsku vodu, pa nas zanima koja je procedura i kome da se obratimo da se to priključi Hvala.
Odgovor
13.08.2018

Поштованa,

Молимо Вас да се обратите у АД "Водовод и канализација" на број телефона:
055 /226-460, или лично у Улици Хајдук Станка 20 у Бијељини, канцеларија број 43. Контакт особе су инжењери Милорад Рудић и Драгиша Танацковић.

(Одговор дало АД "Водовод и канализација")
Milkica
30.07.2018
Postovanje,
Htjela sam pitati u vezi pomoci izgradnji kuca sto se prave koje su unistene u poplavi, postoji li sansa da se sada podnese zahtjev jer nam je bila velika voda u kuci al nismo do sada predavali zahtjev, inace se nalazimo u selu gdje je jedno od mjesta koje je puno stradalo u majskim poplavama 2014.
Unaprijed Vam hvala. Pozdrav!
Odgovor
31.07.2018

Поштована,

Јавни позив за избор корисника помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 2014. године на подручју Града Бијељина трајао је од 9. октобра до 9. новембра прошле године. Примљене су укупно 1223 пријаве, а 795 је задовољило елиминационе критеријуме из Јавног позива. За санацију је одабрано 109 корисника, док је за изградњу нових стамбених објеката одабрано 44 корисника.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Marko
09.07.2018
Poštovani, kada izlazi konkurs za stipendije za studente i kako aplicirati za stipendiju i sta je potrebno od dokumenata
Odgovor
10.07.2018

Поштовани,

Планирано је да Конкурс изађе у октобру и у њему ће бити објашњен поступак аплицирања и списак потребних докумената.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Daliborka
03.07.2018
Postovani gradonačelnice svi politicari se bore naravno al dal je uredu da donesu odluku o ukidanju dd dodatka djecu sa posebnim potrebama jel nema tudju njegu pitam se imali ko da zastiti prava za taku djecu i da se to vrati vlada je donijela taku odluku sramota da se od take djece uzima a mi kao majke cemo se borit da ostvarimomo sto su nam uzeli nek pogledaju malo kome uzimaju
Odgovor
25.07.2018

Поштована,

Права на додатак на дјецу је право које остварују мајке или друго лице у породици за друго, треће и четврто дијете у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце. Право се остварује на дјецу до 15 година живота, уколико се редовно школују.
Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета, право на увећани додатак на дјецу остварују вулнерабилне категорије дјеце – дјеца под старатељством, дјеца чији су родитељи корисници права на новчану помоћ, као и дјеца са потешкоћама у развоју.
Према Закону о дјечијој заштити ('Службени гласник Републике Српске' број 114/17) који се примјењује од 01.01.2018. године, додатак на дјецу са сметњама у развоју остварује се за свако дијете без обзира на ред рођења и материјални положај породице, уколико је надлежни орган признао право дјетету на додатак за помоћ и његу другог лица из Закона о социјалној заштити, до навршених 18 година живота, а уколико су на редовном школовању најдуже до 26. године.

(Одговор дао Центар за социјални рад)
Стефан
02.07.2018
Možete li mi reći kojim je podzakonskim aktom/lokalnim propisom regulisan rad Službe za pravnu pomoć pri Odjeljenju za društvene djelatnosti Gradske uprave

Pitanje postavljam s obzirom na to da je rad ove Službe djelimično u suprotnosti sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći RS (Sl. glasnik RS broj 120/08, 89/13 i 63/14), i to u dijelu gdje zakon između ostalog kaže da sastavljanje privatnih isprava i ugovora nije u okviru pružanja usluga besplatne pravne pomoći (član 7. stav 1. tačka đ).


Odgovor
04.07.2018

Поштовани,

Закон о бесплатној правној помоћи на који се позивате, није закон којим се уређује пружање правне помоћи које се врши путем органа јединице локалне самоуправе. Тим законом се уређује пружање бесплатне правне помоћи грађанима путем Центра за пружање бесплатне правне помоћи кога оснива и финансира Република Српска, а одјељење овог Центра постоји и у Бијељини, невезано за Градску управу.
Пружање правне помоћи грађанима од стране Градске управе Града Бијељина је уређено чланом 35. Статута Града ("Службени гласник града Бијељина", бр. 9/17) и чланом 20. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина", бр. 4/18), а све на основу члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16).

Статут Града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина", бр. 9/17)
Члан 35.
(1) Град организује службу за пружање правне помоћи грађанима на свом подручју ради заштите и остваривања њихових права и интереса на подручју Града.
(2) Служба правне помоћи израђује поднеске и даје правне савјете грађанима у свим правним поступцима, осим у поступцима кривичне и прекршајне одговорности, оснивања и престанка рада привредних друштава и предузетничких радњи.
(3) Служба правне помоћи не може се бавити правним заступањем странака пред судовима, државним и другим органима, фондовима и другим организацијама.
(4) Одлуку о висини накнаде за услуге пружања правне помоћи грађанима доноси Скупштина Града.
(5) Организација и послови службе правне помоћи уређују се актом којим се уређује организација Градске управе.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина", бр. 4/18)
Пружање правне помоћи грађанима
Члан 20.
(1) У оквиру овог Одјељења организује се пружање правне помоћи грађанима, као самостална служба за пружање бесплатне правне помоћи грађанима са подручја Града, искључујући послове заступања корисника у било коме од поступака и искључујући послове пружања правне помоћи у кривичним, прекршајним и пореским поступцима.
(2) Бесплатна правна помоћ пружа се грађанима са подручја Града Бијељина у заштити и остваривању њихових права, а првенствено:
- лицима у стању социјалне потребе,
- члановима породица погинулих и несталих бораца, те ратним војним инвалидима,
- пензионерима и
- незапосленим лицима која су на евиденцији Завода за запошљавање.
(3) Бесплатна правна помоћ која се пружа путем овлашћеног службеника у Одјељењу обухвата нарочито: давање општих правних информација о организацији и надлежностима органа Града и Градске управе, давање правних савјета, састављање и уручивање исправа, у складу са законом (уговора, тестамента и др.), сачињавање правних средстава и поднесака као што су: молбе, захтјеви, приједлози, представке, приговори, тужбе, жалбе, ванредни правни лијекови и друга правна акта у управним и судским поступцима и пред јавноправним органима, сачињавање захтјева или другог акта за заштиту права и на закону заснованих правних интереса код послодавца, органа или организације која о томе одлучује, састављање поднесака и правних средстава у поступцима који се воде у Градској управи, вршење и других послова правне помоћи.
(4) Служба правне помоћи, у оквиру дјелокруга рада, учествује у реализацији пројеката које реализује Град (бесплатна правна помоћ презадуженим грађанима и др.) и обавља друге послове по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.

Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16)
Члан 31.
(1) Јединица локалне самоуправе организује службу за пружање правне помоћи грађанима на свом подручју.
(2) Организација службе правне помоћи ближе се уређује статутом јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: статут) и другим актима органа јединице локалне самоуправе.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
...
01.07.2018
Поштовани,
Да ли градска управа и даље наставља да даје стипендије за факултет ученицима генерације у средњој школи
Хвала унапријед.
Odgovor
05.07.2018

Поштовани,

Градска управа наставља да додјељује стипендије ученицима генерације средњих школа.
Пријем и потписивање уговора је заказано за петак, 6. јул, у 11,00 часова.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Petar
30.06.2018
Postovani,kada ce poceti rekonstrukcija setalista od Emporiuma do Biblioteke
Odgovor
05.07.2018

Поштовани,

обнова плочника на шеталишту је планирана за овогодишњу грађевинску сезону.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Dragica
27.06.2018
Postovanje,
Mozete li mi reci da li je Narodna Skupstina usvojila zakon za legalizaciju bespravno izgradjenih objekata Hvala.
Odgovor
05.07.2018

Поштована,

Народна скупштина Републике Српске је овај Закон усвојила на сједници одржаној 21. јуна ове године.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Ifeta
21.06.2018
Poštovani, da li je moguće dobiti kakvu donaciju s obzirom da smo muž i ja zaposleni Nemamo svoju kuću, a u planu smo da kupimo plac a nemamo mogućnost da napravimo kuću.
Odgovor
29.06.2018

Поштована,

сем програма стамбеног збрињавања у оквиру процеса затварања колективних и алтернативних центара, Град Бијељина нема програме подршке стамбеног збрињавања кроз куповину или изградњу некретнина.
Препоручујемо Вам да се обратите банкарским установама за одобрење кредита.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Светлана
18.06.2018
Поштовани,

Да ли град стипендира само дефицитарна занимања или студенте свих факултета, зависно од просјека Интересује ме конкретно за Филолошки факултет.

Поздрав.
Odgovor
19.06.2018

Поштована,

Градска управа финансира само дефицитарна занимања.
Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) предвиђено је стипендирање студената од треће године редовних студија.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Nebitno
15.06.2018
Postovani. Svi gradovi u RS stipendiraju srednjoskolce sa deficitarnim zanimanjima pa me interesuje vazi li to i za Bijeljinu
Odgovor
15.06.2018

Поштовани,

Градска управа Града Бијељина стипендира искључиво
средњошколце коју су у основној школи били ученици генерације.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Anonimus
01.06.2018
Dragi gradonačelniče, ima li mogućnosti da se skloni ona skalamerija od proširene prodavnice u Ulici D.Obradovića u Bijeljini Prodavnica je proširena na trotoar koji je uzdignut i jedini način da se prođe tuda je praktično kroz prodavnicu.Pri tom napravili su kao neku rampu za kolica koju bi možda eventualno mogao da savlada neko ko se bavi trkama u kolicima koliko je strma a i on teško.
Dakle moje je pitanje da li ovaj objekat uopšte imao dozvolu da uradii to što je uradio Ako ima kako je moguće da je takva dozvola izdana i da li je moguće da se naredi ili prilagođavanje trotoara za normalan prolazak ili potpuno uklanjanje
Odgovor
15.06.2018


Поштовани,

Урбанистичко-грађевински инспектор Градске управе Града Бијељина је прегледом извршеним дана 11.06.2018. године у Бијељини, Улица Доситеја Обрадовића бр.4. у присуству власника локала Савић Српка из Бијељине, утврдио следеће:
Да се на лицу мјеста налази изграђени вишепородични, стамбено-пословни објекат спратности По+Пр+3(2). У приземљу су смјештени локали и улази у зграду, док на осталим етажама ријешено је становање. Локали и улази у зграде су својим подом подигнути 35 центиметара од тротоара. Прегледом спорног дјела објекта, утврђено је да се испред локала зграде налази надстрешница која је у дужини од 10,5 метара и ширине 3 метра. Испод настрешнице налази се плато подигнут од тротоара 35 центиметара, ширине 260-300 центиметара, а дужине 11,70 метара, с тим да је један крајњи дио 1,50х3,00 метра у функцији пролаза хаустора који служи за пјешачки собраћај комлекса зграда и локала, а други крајњи дио димензија 1,50х2,60 метара у функцији улаза у зграду и локал.
Зграда је према наводима именованог саграђена прије 1968. године, а током 1980-1990-их година улица је реновирана и укинут је дио тротоара.
Прегледом на лицу мјеста видно је да је подигнути део платоа једним својим ћошком прекинуо пјешачку стазу.
На наведеном дијелу платоа постављена су три степенишна крака и 2 рапме, гдје је једна рампа у функцији хаустора и улаза у локала, а друга рампа и степениште, који прекидају дио тротоара су у функцији улаза у зграду и локал. Такође и око осталих дијелова зграде постоје прилазне степенице са претпростором-платоом.
Именовани изјављује да је локал купио 2002. године, те да је том приликом извршио санацију подне облоге платоа, тј. поставио керамичке плочице и о свом трошку изградио 2 рампе за инвалиде.
Накнадно на увид дана 12.06.2018. године овој инспекцији су накнадно достављени следећа документа:
• Копију катастарског плана из 2004. године,
• Катастарско књижни извадак, за број ЗК улошка 6070 Бијељина 1, од 07.04.2004. године,
• Урбанистичко сагласност број: 02-364-464/2004 од 15.11.2004. године, којом се Савић Анђелки из Бијељине, Улица Доситеја Обрадовића бр.4. одобрава извођење радова на текућем одржавању постојећег пословног простора.
На лицу мјеста нису видни никакви скорији грађевински радови.
На спорном платоу налазе се постављена 2 фрижидера за сладолед, 3 фрижидера за пиће и 2 полице за воће.
Према Закону о уређењу простора (“Сл. гласник Републике Српске” број: 40/13), а у смислу члана 151. тачка 4. речено је да објекти изграђени прије првог аерофотогеометријског снимања за подручје локалне самоуправе до краја 1980. године сматрају се легално изграђеним.

(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)
Dragica
25.05.2018
Postovanje
Mozete li mi reci kad ce opet biti dozvoljena legalizacija bespravno izgradjenih objekata Hvala.
Odgovor
28.05.2018

Поштована,

Према нашим сазнањима у току је процедура усвајања Закона о легализацији коју спроводи надлежно Министарство, те после тога исти треба да усвоји Народна Скупштина Републике Српске. До тада не постоји законски оквир за легализацију објеката за које није поднесен захтјев закључно са 31.12.2016. године.

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)
Zeljko
23.05.2018
Postovani, kojim danima se u opstini moze aplicirati za drzavljanstvo Srbije i sta je potrebno od papirologije Hvala.
Odgovor
24.05.2018

Поштовани,

Сваке последње суботе у мјесецу можете се заказати за покретање процедуре за добијање држављанства Србије, на портирници у главној згради Градске управе Града Бијељина, на Тргу краља Петра I Карађорђевића 1.
Од документације су потребни: родни лист, увјерење о држављанству БиХ, вјенчани лист (ако сте у браку) и двије копије личне карте.
Све додатне информације можете добити на телефон +38765/897-760, контакт особа је Мирослав Мићић.
Marko
23.05.2018
Postovanje.
Da li je u nekom narednom periodu, od recimo 5-10 godina, predvidjena izgradnja stambenog bloka u ulici Srpske vojske Spekulise se o tome vec godinama a prave informacije nemamo. Hvala unaprijed na odgovoru.
Odgovor
23.05.2018

Поштовани,

Питање није јасно прецизирано, односно прешироко је постављено да би се могао дати конкретан одговор. Улица Српске војске се пружа у дужини више од два километра и иста је по питању планске документације обухваћена са више спроведбених докумената просторног уређења.
У току радног времена, од 8:00 до 16:00 часова, можете извршити увид у постојећу планску документацију у Одјељењу за просторно уређење у Карађорђевој улици број 4 у Бијељини, код референта Миленка Крбањевића, у канцеларији број 17 а.

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)
Aleksandar
11.05.2018
Poštovani Gradonačelniče,

1. Da li će biti sanirani asfaltni putevi koji su oštećeni u toku zime
2. Da li će se vršiti košenje pored puteva
(Krajem mjeseca je seoska Molitva i cirkulisace veliki broj ljudi)

Pitanja su vezana za MZ Glogovac.

S poštovanjem,
Odgovor
15.05.2018

Поштовани,

Радови на санацији-крпљењу рупа на асфалтним коловозима су у току, те ће ускоро бити санирани и путеви у зони наведеног насеља.
Почетак радова на кошењу путних појаса се очекује у оптималном временском периоду, при чему ћемо имати у виду Ваш захтјев и покушати да реализујемо наведено у што краћем року.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)

Danka
30.04.2018
Poštovani,
ko kontroliše radi privatnih firmi za 1. i 2. maj

Unaprijed hvala na odgovoru
Odgovor
03.05.2018

Поштовани,

Тржишна инспекција Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина је организовала дежурства у складу са Одлуком Градоначелника о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом.
Све информације у вези поменутог можете добити на бројеве телефона: 055/233-401 и 055/233-408.


(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)

Petar
30.04.2018
Poštovani Gradonačelniče ko je odgovoran za kontrolu rada privatnih preduzeća 1. i 2. maja, kome se građani mogu obratiti, odnosno na koji broj telefona da prijave nesavjesne poslodavce i šta ako nadležni ne izađu na teren. Hvala Vam na javnom odgovoru.
Odgovor
03.05.2018

Поштовани,

Тржишна инспекција Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина је организовала дежурства у складу са Одлуком Градоначелника о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом.
Све информације у вези поменутог можете добити на бројеве телефона: 055/233-401 и 055/233-408.

(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)

Sanja
27.04.2018
Postovani,na koji nacin se mogu ostvariti stipendije za ucenike koji sada zavrsavaju srednju skolu i planiraju upisati Mašinstvo (procitala sam da je to deficitarno zanimanje i da se,ako imam dobar prosjek moze ostvariti stipendija),a takodje i poznajem ucenike koji su upisali Medicinu i imali odlican uspjeh sve 4 godine srednje skole i primaju stipendiju od prve godine studiranja. Rekli su mi da treba da predam svjedocanstva i druge potrebne papire i da ce me pozvati na potpisivanje ugovora ukoliko budem ispunjavala uslove,ali sada zelim tacno da se informisem o tome i zanima me da li se Mašinstvo ubraja u deficitarna zanimanja.
Odgovor
30.04.2018

Поштована,

Машинство јесте дефицитарно занимање, али само од треће године. Ученик средње школе може добити стипендију само као ученик генерације средње школе.
Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) предвиђено је стипендирање студената од треће године редовних студија.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Marija
25.04.2018
Poštovani Gradonačelniče, kao i svi uposlenici opštine ovog grada, kada će se obaviti prskanje komaraca Zašto to do sad nije urađeno neću uopšte da pitam ni prigovaram, zanima me samo kada će biti Ja, kao stanovnik MZ Dvorovi osjećam se jako loše zarobljena u kući. Kad nas je majka priroda već nagradila ovako lijepim vremenom, bilo bi mnogo lijepo kad bi nama siromašnima barem bilo omogućeno da u istom uživamo i sjedimo napolju, ili barem prošetamo naveče sa svojom djecom, a ne da sjedimo u zablindiranoj kući kao osuđeni na vječitu zimu i depresiju što živimo ovdje. Scenario prošle godine se ponavlja, a ja neću opet da dobijem odgovor da je za ovo nadležno neko odjeljenje itd itd. Vi ste nadležni, vama plaćamo ekološku taksu. Hoću, a dugujete to i ostalim stanovnicima ovog grada i mjesnih zajednica, da čujem -biće za dva tri dana,nikakav rok duži od pet dana ne bi bio prihvatljiv.. Ako padne kiša i ako se njih još više namnoži, onda je očigledan cilj ove vlasti da oni koji nisu izbjegli prošle godine to učine ove. Ja sam previše zabrinuta zbog toga što vlast ni na jednom nivou nimalo nije zabrinuta za narod koji ju je i stvorio.
Odgovor
30.04.2018

Поштована,

Уговор за вршење услуге дезинсекције је потписан са извођачем почетком априла мјесеца ове године, те је извођач ове услуге средином априла кренуо у реализацију, односно у поступак ларвицидног третирања комараца у зонама стајаћих вода као и зонама текућих вода, гдје то тренутно водостај допушта. На основу контроле и мониторинга стања на терену, извођач нас је обавјестио да ће у наредних неколико дана приступити и третирању одраслих форми комараца.

(Одговор дало Одјељење за привреду)

Slobodan
25.04.2018
Poštovani!
Znam da nije u nadležnosti lokalne uprave pitanje ilegalnog ulaska imigranata sa prostora trenutno zahvaćenim borbenim dejstvima u Siriji i regionu ali želim da postavim pitanje šta lokalna uprava u saradnji sa MUP Bijeljina i DGS čini da se preduzmu mjere, radnje i postupci da lica koja su ilegalno ušla u naš grad u kontrolisanim uslovima borave u istom i iz Bijeljine odu na željeno odredište. U gradu ih je sve više i bojim se za sigurnost djece jer nije registrovan samo jedan slučaj nasilničkog ponašanja istih. U gradu ih je sve više a njihov boravak nije pod kontrolom.
Odgovor
27.04.2018

Поштовани,

Локална управа нема никакве надлежности по питању уласка и контроле боравка миграната док бораве на подручју наше локалне заједнице, већ је то у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Министарства безбједности БиХ.
Молимо Вас да се њима обратите за информације.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)

Srđan
24.04.2018
Poštovani!
Ko je nadležan za uklanjanje leševa uginulih/pregaženih životinja sa javnih površina Nedopustivo je da se odlažu u kontejnere ili pored puta pa da tu stoje po par dana!
Odgovor
25.04.2018

Поштовани,

Када су у питању угинуле животиње на подручју Града Бијељина надлежна је Хигијеничарска служба.
Расписана су два позива за рад Хигијеничарске службе на подручју Града Бијељина, али нажалост ни један није успио, јер понуђачи нису испунили услове предвиђене тендерском документацијом, односно ниједна од примљених понуда није била прихватљива у складу са Законом о јавним набавкама. Припремљен је и трећи позив који ће бити објављен убрзо.
До тада Градска управа предузима све радње које су у њеној моћи и које јој стоје на располагању.

(Одговор дали Одјељење за пољопривреду и Одјељење комуналне полиције)
Mlađan Stanić
19.04.2018
Poštovani,
evidentan je jako veliki broj pasa lutalica po gradu, u zadnje vrijeme i u samom centru grada.
Građani dolaze u neprijatne situacije, zbog pasa koji često u prolazu (u boljem slučaju) laju na njih i pitanje je trenutka kada će jedan od tolikih pasa nekoga i napasti.
Smatram da je u svakom slučaju društveno odgovorno preventivno djelovati ,te nešto uraditi po tom pitanju.
Šta i kada možemo očekivati od gradske uprave po ovom pitanju

LP, Mlađan S.
Odgovor
25.04.2018

Поштовани,

Градска управа предузима све радње које су у њеној моћи и које јој стоје на располагању. Расписана су два позива за рад хигијеничарске службе на подручју Града Бијељина, али нажалост ни један није успио. Припремљен је и трећи позив који ће бити објављен убрзо.
Нажалост, поједини несавјесни и неодговорни грађани из разних разлога остављају своје псе по Граду, тако да су пси који се налазе на улицама Града великим дијелом у ствари пси који су напуштени од стране својих власника.
Користимо ову прилику да апелујемо на Вас и друге савјесне грађане, да утичете на своју родбину, пријатеље, познанике и остале, да своје псе не остављају на улицама на милост и немилост, већ да сачекају да се изабере вршилац услуге који ће по њиховом позиву доћи да преузме псе без икакве накнаде.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
majka
18.04.2018
Postovani , samo bi htjela da postavi pitanje zasto djeca oboljela od dijabetesa u nasem gradu gube sva prava , zasto im nije dozvoljena tudja pomoc i n jega kao ostalo djeci u republici . Dali je moguce da ce izgubiti pravo i na dj dodatak jer nemaju rjesenje tudje njege , to nam je receno da je skupstina predlagala .
Odgovor
19.04.2018

Поштована,

Молимо Вас да се обратите у Центар за социјални на рад на адреси: Улица потпоручника Смајића 18 у Бијељини или на број телефона: +387 (0)55 207 546.
Адреса електронске поште је: [email protected]

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Milan Milin
02.04.2018
Da li može u što kraćem roku da mi se pošalju instrukcije u vezi zahteva za dokumenta na ime Milko Stojanović,hitno su mi potrebna za izdavanje nove lične karte.unapred zahvalan
Odgovor
03.04.2018

Поштовани,

на следећем линку имате све потребне информације: http://gradbijeljina.org/index.php?idgrupa=158&sablon=0&baner=1

С поштовањем,
Кабинет Градоначелника
Makso Đukić
28.03.2018
Poštovani!
U Dvorovima, ul. Semberska (zaseok Budžak) već dvije godine ne gori ulična rasvjeta. Ko je nadležan za održavanje iste i kako obavijestiti nadležnog
Hvala!
Odgovor
10.04.2018

Поштовани,

обавјештавамо Вас да је Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине надлежно за одржавање јавне расвјете. С тим у вези, потребно је да се обратите службенику Богдану Тадићу на број телефона 055/233-183 или на лицу мјеста у канцеларији број 60, у главној згради Градске управе на Тргу краља Петра I Карађорђевића 1 и пријавите квар на јавној расвјети. Процедура је да се пријава врши у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и након тога поправку врши фирма која тренутно ради на редовном одржавању јавне расвјете на територију Града. Уколико нисте до сада пријавили квар, или неко од комшија, могуће је да немате расвјете у поменутом периоду.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
gorana
28.03.2018
Poštovani,
stariji član našeg domaćinstva stalno prima opomene pred tužbu od Komunalne inspekcije zato što neće da potpiše ugovor o odvozu smeća sa privatnikom u seoskom domaćinstvu gdje je vlasnik 1/4 i gdje nema stalni boravak, a osoba ne živi u tom domaćinstvu nego u gradu gdje već plaća jedan račun za odvoz smeća. Kako da riješimo taj problem jer smatramo da nema osnova da jedna osoba mjesečno plaća ukupno na dva računa oko 15 maraka za smeće, sa tim šti uslugu odvoza smeća u pomenutom seoskom domaćinstvu i ne koristi. Ljudi koji odvoze smeće su sugerisali da izbaci ispred kapije nekad neku kesicu smeća jer tako mora!!! Da li je moguće da se privatnici koji odvoze smeće služe takvim stvarima i nagovaraju starija lica da lažiraju korištenje njihovih usluga da bi imali osnov da ih tuže
Odgovor
05.04.2018

Поштована,

Одјељење комуналне полиције не шаље опомене пред тужбу, тако да тврдња особе која је поставила питање није тачна или особа није добро информисана од стране члана домаћинства. Одјељење комуналне полиције шаље позиве грађанима који се не користе услугама одвоза комуналног отпада и то по пријави фирми које врше одвоз (АД "Комуналац" и ДОО "Дуле - трготранс".
Пошто у постављеном питању није наведено име и презиме "старијег члана домаћинства", не можемо провјерити у којој фази поступка се налази предмет по пријави од фирме која врши одвоз.
Замолите особу која је поставила питање да пошаље податке "старије особе" како бисмо могли послати тачне информације о предмету који водимо.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)

(Одјељењe комуналне полиције се налази у Улици Меше Селимовића 22 у Бијељини, број телефона је +387 (0)55 211 355, а адреса електронске поште је: [email protected])
Hvala unaprijed
22.03.2018
Poštovani,

U ugovoru stipendija za učenike generacije u srednjim školama piše da student smije obnoviti najviše jednu školsku godinu.
Da li je do sada pravilo bilo da i tu obnovljenu školsku godinu na fakultetu student može primati stipendiju jer se tada ne raskida ugovor
Odgovor
23.03.2018

Поштовани,

Уговор се не раскида, али се за ту годину коју је студент обновио обуставља
исплата стипендије.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)

Marko
21.03.2018
Kome se obratiti za prostor(javna povrsina) za postavljanje kioska ili izdavanje vec postojecih gradskih kioska ili napustenih lokala..
Lijep pozdrav
Odgovor
21.03.2018

Поштовани,

Молимо Вас да се обратите у Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, у главној згради Градске управе Града Бијељина, на Тргу краља Петра I Карађорђевића 1. Број канцеларије је 67, а број телефона је: 055/233-176. Контакт особа је шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Весна Радикић.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Branka
20.03.2018
Dobijeni UT uslovi.Mjnenja se regulaconi plan na sledećoj skupštini.
Da li promjena regulacionog plana utice na dobijanje gradjevinske dozvole

adresa Majevičkih brigada 032kvart 12(ne znam sta se mjenja i da li navedena lokacija ima promjena br parcele je 1322/46 i 1322/311
Odgovor
21.03.2018

Поштована,

Парцеле наведене у питању се не налазе у Мајевичкој улици (Мајевичких бригада). Ове парцеле се налазе на Павловића путу к.о. Бијељина Село. На сједници Скупштине Града Бијељина, у марту или априлу, ће се пред одборницима наћи нови Просторни план Града Бијељина, Урбанистички план Града Бијељина и Урбанистички план Јања у Бијељини. Ако ови планови буду усвојени, а ако су Ваши урбанистичко-технички услови израђени на основу једног од наведених планова који су тренутно важећи, исти ће се морати ускладити са новим планом након његовог ступања на снагу (април 2018. године).

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)
Marko
16.03.2018
Postovani, pre dva dana sam bio na viziranju u americkoj ambasadi. Od mene zahtevaju da dostvim uverenje o nekaznjavanj iz policije Srbije i Bosne. Ja sam drzavljanin Srbije i tu sam lako dobio to uverenje, ali u Bjeljini nisu hteli da mi izdaju nikakav dokument jer nisam vas drzavljanin. Da li mogu dobiti bilo kakvu izjavu, da me nema u evidenciji ili bilo sta sto bi dokazalo da nisam pocinio krivicno delo U BiH Molim vas za savet jer bez tog uverenja male su sanse da cu dobiti vizu.
Hvala Vam unapred, Marko Maksimovic
Odgovor
19.03.2018

Поштовани,

Изјаву можете дати под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о околностима и чињеницама наведеним у Вашем питању и исту овјерити у просторијама Градске управе или код нотара, али сам ефекат такве изјаве у погледу питања које Вас занима је упитан и зависи првенствено и искључиво од става онога коме се сама изјава подноси, односно предаје.

(Одговор дала Градска управа Града Бијељина-бесплатна правна помоћ)
Zeljko blagovcanin
14.03.2018
Interesuje me kada će biti isplaćena sredstva što su odobrena od Agencije za razvoj srednjih i malih preduzeća
Hvala na odgovoru
Odgovor
15.03.2018

Поштовани,

Молимо Вас да се обратите Агенцији за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина у Улици Меше Селимовића 2 или на број телефона +387 (0)55 204 024.
Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Denis Ibrahimovic
08.03.2018
Postovani,
Molim vas da li mozete da mi kazete kada izlazi konkurs za stipendije srednjoskolaca 2018/19 unaprijed Hvala.


Odgovor
09.03.2018

Поштовани,

Планирано је да Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019. години буде расписан у октобру ове године.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Senka Stojkovic
05.03.2018
Postovani,

Molim da me obavestite o tome koje je odeljenje nadležno za pitanje koncesije, kao i ukoliko mozete da mi date neki kontakt mail adresu.
Odgovor
05.03.2018

Поштована,

За концесије је надлежна Комисија за концесије Репубике Српске, а више информација можете пронаћи на овом линку:
http://koncesije-rs.org/cir/index.php?prikaz=stranica&id=14

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Mladen
02.03.2018
Postovanje,
interesuje me kako se moze pristupiti i prijavljivati se na tendere vezane za grad bijeljinu,kao i kako se prikuplja tenderska dokumentacija u vezi sa tenderima.....Da li postoji mogucnost da se prijavi na sajt javnih nabavki grada Bijeljine
Odgovor
05.03.2018

Поштовани,

Према Закону о јавним набавкама за све набавке покренуте путем отвореног поступка, конкуренстког захтјева за достављање понуда и преговарачког поступка са објавом обавјештења, обавезна је објава обавјештења и тендерске документације на порталу јавних набавки: www.javnenabavke.gov.ba.
Сви заинтересовани понуђачи могу да се региструју путем овог сајта и искључиво на тај начин преузму тендерске документације.
За јавне набавке покренуте путем преговарачког поступка, без објаве обавјештења о набавци, обавезна је објава додатних информација о намјери провођења наведеног поступка на сајту Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети тендерску документацију, за ту врсту поступка, у просторијама Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор, у главној згради Градске управе Града Бијељина, на Тргу краља Петра I Карађорђевића 1, канцеларија број 54.
За јавне набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама позив за достављање понуда објављује се на сајту Града Бијељина: www.gradbijeljina.org. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети позив са сајта и доставити понуду.

(Одговор дао Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор)
Bn
28.02.2018
Poštovani, gdje se mogu pogledati rezultati konkursa za studentske stipendije
Hvala unaprijed.
Odgovor
01.03.2018

Поштовани,

Ранг-листу Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018 години можете погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?idgrupa=189&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Emina
23.02.2018
Postovani gospodine gradonacelnice,htjela bih vas pitati gdje se treba obratiti za bilo kakvu donaciju,znaci nikad nikakvu pomoc dobili nismo,a 4 nas na birou i dvoje male djece koje spavaju i udisu vlagu..unaprijed hvala na odgovoru!
Odgovor
26.02.2018

Поштована,

Сви грађани Бијељине, који су у стању социјалне потребе, могу остварити право на једнократну помоћ, у складу са приоритетима, односно избором грађана по степену угрожености. Потребно је да у шалтер сали у згради Градске управе преузмете и попуните захтјев за добијање једнократне помоћи или да својеручно напишете писмо у коме ћете описати ваше проблеме, финансијске, здравствене и слично. Тај захтјев или писмо треба да, са документима који илуструју ваш тежак положај, доставите у Градску управу.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
BN
23.02.2018
Postovani,
Kada ce biti objavljen spisak donacije od poplava sto donira evropska unija i kada ce ta sredstva biti isplacena
Hvala!
Odgovor
26.02.2018

Поштовани,

Молимо Вас да се за информације обратитите у Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица, у главној згради Градске управе на Тргу краља Петра I Карађорђевића 1у Бијељини, или на телефон: 055/233-156. Контакт особа је шеф Одсјека за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица Љубиша Танацковић.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Student
23.02.2018
Poštovani,
Gdje možemo pogledati ostale fotografije sa potpisivanja ugovora vezan za stipendije
Odgovor
05.03.2018

Поштовани,

Фотографије са потписивања уговора за стипендије можете погледати на линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5581&idgrupa=125&sablon=0

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Mirjana
22.02.2018
Kada ce biti raspisan konkurs za 2018.godinu za stipendije studenata iz Bijeljine
Odgovor
23.02.2018

Поштована,

Планирано је да Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019. години буде расписан у октобру ове године.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)

MV
21.02.2018
Poštovani,
molim vas da mi odgovorite kad će biti raspisan Konkurs za stipendije za izradu doktorske disertacije
S poštovanjem!
Odgovor
22.02.2018

Поштовани,

Планирано је да Конкурс за финансирање научно-истраживачких радова буде расписан током марта ове године.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Brankica
21.02.2018
Na osnovu nove izmjene o komunalnim taksama mozete li mi reći koliko da obračunam komunalnu taksu
D.O.O. sifra 45.31 trgovina na veliko priborom za motorna vozila

Da li mogu da se svrstam u tarifni broj 5redni broj 34
Odgovor
22.02.2018

Поштована,

У складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама ('Службени гласник Града Бијељина', број 27/17), обавјештавамо Вас да су према одредбама Тарифног броја 5 - Комунална такса за истицање пословног имена, привредна друштва из области трговине на велико разврстана под бројем 24. Напомињемо, да ће на следећој сједници Скупштине Града Бијељина, која би требала бити одржана половином марта мјесеца, бити разматрана Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама. Рок за пријаву комуналне таксе за истицање пословног имена је 31. март.

(Одговор дало Одјељење за привреду)
Jelena
16.02.2018
Postovani,

zanima me da li ce i ove 2018 godine biti raspisan konkurs za dodelu plastenika za poljoprivrednju proizvodnju

Zahvaljujem se na Vasem odgovoru
Odgovor
15.03.2018

Поштована,

За сада у овој години није планирано расписивање Конкурса за додјелу пластеника за пољопривредну производњу.
Препоручујемо Вам да пратите званичне интернет-странице Града Бијељина: http://www.gradbijeljina.org и investinbijeljina.org, као и званичне странице на друштвеним мрежама твитер и фејсбук: www.twitter.com/Grad_Bijeljina и www.facebook.com/InvestinBijeljina, гдје ће, уколико га буде, бити објављен Конкурс и остала обавјештења везана за пољопривренду производњу.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
Pripravnik
13.02.2018
Postovani,
Da li ce biti raspisan konkurs za prijem pripravnika/volontera u 2018 godini
Odgovor
15.02.2018

Поштовани,

У овом тренутку нисмо у могућности са сигурношћу одговорити на постављено питање. Међутим, користимо ову прилику да Вас обавјестимо да се Јавни конкурс за пријем приправника у Градској управи Града Бијељина објављује у дневним новинама, на званичној интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.зззрс.нет) и огласној табли Градске управе Града Бијељина. Имајући у виду наведено, уколико се у Градској управи Града Бијељина буде указала потреба за пријем приправника, Градоначелник Града Бијељина ће расписати Јавни конкурс за пријем приправника у Градској управи Града Бијељина, након чега на исти можете конкурисати и Ваша пријава ће бити узета у разматрање заједно са пријавама других кандидата.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Студент
11.02.2018
Поштовање,

Да ли имам право на неку стипендију ако студирам у другој држави
Odgovor
12.02.2018

Поштовани,

У складу са Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и награђивање ученика и наставника (Службени гласници 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) прецизирано је да иста права на стипендију имају студенти високошколских установа у БиХ и иностранству.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Student
06.02.2018
Poštovani,
da li ce svi studenti, koji su po rang listi dobili stipendije, potpisivati ugovore o stipendiranju Da li je to konacna rang lista
Hvala.
Odgovor
07.02.2018

Поштовани,

На званичној интернет-страници Града Бијељина објављена је коначна ранг-листа и можете је погледати на овом линку:

http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5500&idgrupa=125&sablon=0

Сви који су на овој ранг-листи потписаће уговоре, а о термину потписивања биће обавјештени телефоном.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)

Sandra
05.02.2018
Poštovani,
Kada će biti potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata Da li će informacija biti objavljena na sajtu, na oglasnoj tabli ili će studenti biti obaviješteni na neki drugi način, npr. telefonom
Pozdrav!
Odgovor
05.02.2018

Поштована,

Студенти који ће потписивати уговоре о стипендирању биће обавјештавани телефоном.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Student
02.02.2018
Kada ce rezultati konkursa za stipendije
Odgovor
02.02.2018

Поштовани,

Ранг листу Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години можете погледати на следећем линку:

http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5485&idgrupa=125&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Gordana
01.02.2018
Postovani,
Da li ce biti raspisan konkurs za prijem pripravnika/volontera u 2018godini
Odgovor
15.02.2018

Поштовани,

У овом тренутку нисмо у могућности са сигурношћу одговорити на постављено питање. Међутим, користимо ову прилику да Вас обавјестимо да се Јавни конкурс за пријем приправника у Градској управи Града Бијељина објављује у дневним новинама, на званичној интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.зззрс.нет) и огласној табли Градске управе Града Бијељина. Имајући у виду наведено, уколико се у Градској управи Града Бијељина буде указала потреба за пријем приправника, Градоначелник Града Бијељина ће расписати Јавни конкурс за пријем приправника у Градској управи Града Бијељина, након чега на исти можете конкурисати и Ваша пријава ће бити узета у разматрање заједно са пријавама других кандидата.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Stojan Mirkovic
25.01.2018
Gospodine gradonacelnice,

Imam pitanje u vezi stambenog zbrinjavanja interno raseljenih lica. Moja majka vec godinama ceka da bude zbrinuta pa me interesuje Vas komentar na najonviju incijativu Ministarstva za izbjegla I raseljena lica Vlade Republike Srpske a u vezi s istim. Ove godine I Bijeljina je napokon planirana pa se pitam da li imate informaciju u smislu koliko I kada ce se graditi u Bijeljini. Mojoj majci je receno jos prije dvije godine da ako kupi zemlju da ce jos se dodijeliti materijal za gradnju. Ona je uz ocevu skromu penziju uspjela da ustedi nesto novca s kojim je kupila plac na obodu gradu. Molim Vas da mi odgovorite ukoliko budete u mogucnosti Ako nista da nas barem uputite na referentnu osobu koja radi na ovim slucajevima u opstini.

Unaprijed zahvalan,

Stojan
Odgovor
31.01.2018

Поштовани,

Министарство за избјегла и расељена лица Републике Српске је 2013.године расписало Јавни позив расељеним лицима у Републици Српској за подношење пријава за помоћ у изградњи стамбених јединица у циљу интеграције у садашњем мјесту боравишта и помоћ у реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка у раније мјесто пребивалишта.
Пријаве на овај Јавни позив су се подносиле надлежном Одсјеку, а у Бијељини је то било на адреси Иве Андрића 46 Б. У међувремену је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске ову канцеларију затворило.
Градска управа Града Бијељина, није имала никакве надлежности по наведеном Јавном позиву.
За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити Одсјеку у Зворнику и то на адресу:

Министарство за избјегла и расељена лица, Зворник
Светог Саве бб
75400 Зворник
- контакт телефон : 056/210-637

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Milenko
25.01.2018
Zbog cega nije aktivan Sistem 48. Samo je u jednom kratkom periodu bio aktivan.Molio bih odgovorne da ga ponovo aktiviraju jer svim stanovncima opstine Bijeljina puno znaci.
Odgovor
26.01.2018

Поштовани,

Систем 48 је у функцији.

(Одговор дао Одсјек за информационе технологије)
Student
20.01.2018
Poštovani,
Interesuje me kada će biti objavljeni rezultati konkursa za studentske stipendije
Odgovor
22.01.2018

Поштовани,

У току је обрада пријава, а у плану је да резултати буду објављени крајем јануара или почетком фебруара

(Одјељење за друштвене дјелатности)
Vladimir
10.01.2018
pozdrav!
zelio bih da pitam moze li moje dijete, koje je treci razred osnovne skole, dobiti stipendiju

Postavljam Vam ovo pitanje, jer izgleda da jedino na njih odgovarate!
Odgovor
17.01.2018

Поштовани,

У складу са Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и награђивање ученика и наставника (Службени гласници 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) ученик трећег разреда основне школе може добити стипендију у случају ако је дијете са посебним потребама или ако путује од куће до сједишта школе више од четири километра.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Student
03.01.2018
Poštovan,
zanima me kada ce biti rezultati konkursa za dodelu studentskih stipendija i gde se isti mogu pronaci
Hvala.
Odgovor
04.01.2018

Поштовани,

Конкурс је отворен до 4. јануара ове године и након тога Комисија ће почети са разматрањем пристиглих пријава. Када Комисија заврши свој рад, резултати Конкурса ће бити објављени на званичној интернет-страници Града Бијељина.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Adela
19.12.2017
Dali je istina da se moze doci do dokumenata izvod iz maticne knjige rodjeni elektronskim putem osobama koji nisu u mogucnosti da dodju da izvade rodni list internacionalni odgovorite hitno je
Odgovor
21.12.2017

Поштована,

На овом линку имате упутства у вези са електронским издавањем докумената:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?idgrupa=158&sablon=0&baner=1

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Mehmed
18.12.2017
Jedno pitanje dali je istina da se može izvaditi uvjerenje o drzavljanstvu može izvaditi elektronskim putem za one koji nemogu da dodju da izvade
Odgovor
21.12.2017

Поштовани,

На овом линку имате упутства у вези са електронским издавањем докумената:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?idgrupa=158&sablon=0&baner=1

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
rajka
14.12.2017
Uvaženi,
Kada će Grad Bijeljina raspisati javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za održivi bizniz mikropreduzećima i zanatsko-preduzetničkim djelatnostima.
Odgovor
15.12.2017

Поштована,

На основу Програма рада, који усваја Скупштина Града Бијељина, Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписала је три јавна позива у овој години и сва три су завршена. У питању су били сљедећи јавни позиви:
- Јавни позив за подстицај развоја старт-ап пројеката за предузећа и предузетнике,
- Јавни позив за подстицај развоја малих и средњих предузећа и
- Јавни позив за подстицај развоја малих предузетника.
У наредној години, а након усвајања Програма на сједници Скупштине Града Бијељина, Агенција ће расписивати јавне позиве за различите подстицајне линије за мала и средња предузећа и предузетнике. Сви јавни позиви се објављују на интернет страници Агенције: www.agencijamsp.com и на званичној интернет страници Града Бијељина: investinbijeljina.org

(Одговор дало Одјељење за привреду)
goran
14.12.2017
pitao bi gradonacelnika za jedan mali savjet skolujem sina na drzavnom fakultetu da li moje dijete ima pravo na opstinsku stipendiju bar onu malu od 80 km ne radim nigdje kao i moja supruga napominjem da imam primjer studenta sa privatnog fakulteta slobomira dolazi iz malog mjesta sokoca ali dobiva stipendiju od 80 km pa da mi kaze da li moze moje dijete to da dobije i kakvi su uslovi za neki mali posticaj unaprijed vam hvala
Odgovor
14.12.2017

Поштовани,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
pero
13.12.2017
molim vas da mi odgovorite da li postoji mogucnost za moje dijete koje je dalo uslov za trecu godinu na ekonomskom fakultetu da dobije opstinsku stipedndiju napominje da sam nezaposlen ja kao i moja supruga obadvoje na birou ili neka mala pomoc za studenta
Odgovor
14.12.2017

Поштовани,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
angelina golubovic
13.12.2017
postovanje sin mi je dao uslov za trecu godinu ekonomskog fakulteta da li moze dobiti opstinsku stipendiju unaprijed hvala .
Odgovor
13.12.2017

Поштована,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
MV
11.12.2017
Poštovani, interesuje me zbog cega je put u novoj industrijskoj zoni (preko puta Agrotrznog centra) zatvoren za saobraćaj i kada će biti ponovo prohodan Hvala!
Odgovor
11.12.2017

Поштовани,

Прикључак централне саобраћајнице у Индустријској зони 2 на градску путну обилазницу изграђен је у складу са смјерницама издатим од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ Бања Лука, те пројектном документацијом за коју је такође прибављена сагласност именованог органа.
Након пуштања у саобраћај, републички саобраћајни инспектор је изласком на лице мјеста утврдио да је предметни прикључак небезбједан, те наложио његово привремено затварање до израде одговарајућег саобраћајног рјешења.
Имајући у виду да је са супротне стране обилазнице планирана изградња путне инфраструктуре у Индустријској зони 4, те потребу повезивања са Индустријском зоном 2, Градска управа Града Бијељина је покренула неопходне активности које се тичу прибављања документације за изградњу кружне раскрснице на локацији поменутог прикључка.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Darko
10.12.2017
Postovani,

da li moze da se dobije stipendija ako se obnovi 3 godina fakulteta za narednu godinu kada se upisuje 4 godina, i da li mozda ima neka pomoc za studente bez jednog roditelja

S postovanjem.
Odgovor
11.12.2017

Поштовани,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

Право учешћа на Конкурсу немају студенти који су обновили годину и апсолвенти, а није предвиђена посебна додјела стипендија за студенте који су остали без једног родитеља.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Sanja
10.12.2017
Postovani ,da li ce opstina raspisivati konkurs za pripravnike 2018.godine
Odgovor
11.12.2017

Поштована,

Након усвајања буџета Града Бијељина за 2018.годину биће познато да ли ће и када бити расписан јавни оглас за пријем приправника/волонтера током 2018.године.
Наведени јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет- страници Града Бијељина (http://www.gradbijeljina.org) и на огласној табли Градске управе Града Бијељина.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)

Lela
07.12.2017
Postovani,
zanima me da li grad Bijeljina dodjeljuje kakvu novcanu pomoc za nezaposlene trudnice i da li ce moja beba imati pravo na novcanu naknadu Ako ima,sta je sve potrebno od dokumentacije i koji su uslovi dodjele
Unaprijed hvala.
Odgovor
07.12.2017

Поштована,

Сви грађани Бијељине који су у стању социјалне потребе, па тако и труднице, могу остварити право на једнократну помоћ у складу са приоритетима, односно рангирањем грађана по степену угрожености. Потребно је да у шалтер-сали у згради Градске управе преузмете и попуните захтјев за добијање једнократне помоћи или да својеручно напишете писмо у коме ћете описати ваше проблеме, финансијске, здравствене и слично. Тај захтјев или писмо треба да, са документима који илуструју ваш тежак положај, доставите у Градску управу.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Student
30.11.2017
Kada ce konkurs za stipendije
Odgovor
01.12.2017

Поштовани,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Dina
28.11.2017
Kada izlazi konkurs za studentske stipendije
Odgovor
01.12.2017

Поштовани,

Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години је расписан и можете га погледати на овом линку:
http://www.gradbijeljina.org/index.php?vijestid=5185&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Aco
27.11.2017
Postovani,da li ce opstina primati pripravnike naredne godine
Odgovor
28.11.2017

Поштовани,

обавјештавамо Вас да током 2017.године неће бити расписиван јавни оглас за пријем приправника/волонтера.
Тек након усвајања буџета Града Бијељина за 2018.годину биће нам познато да ли ће и када бити расписан јавни оглас за пријем приправника/волонтера током 2018.године.
Уколико буџетом Града Бијељина за 2018.годину буду планирана средства за пријем, наша препорука је да конкуришете, након чега ће Ваша пријава бити узета у разматрање заједно са пријавама других кандидата. Наведени јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет- страници Града Бијељина (http://www.gradbijeljina.org) и на огласној табли Градске управе Града Бијељина.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Goca
13.11.2017
Poštovani, čula sam da Fond Solidarnosti RS dijeli pomoć poplavljenim porodicama, da li postoji neki Javni poziv gdje mogu saznati više informacija I šta mi je od dokumentacije
Odgovor
13.11.2017

Поштована,

Јавни позив за избор корисника за учешће у Пројекту опоравка од поплава је био објављен у дневним новинама, на званичној интернет страници Града Бијељина, као и на Огласној табли Градске управе Града Бијељина, а био је отворен од 9. октобра до 9. новембра 2017. године.

(Одговор Кабинет Градоначелника)
Milenko
03.11.2017
Gospodine gradonacelnice ko je odgovoran za trotoar i biciklisticku stazu u DvorovimaMnogi pjesaci i biciklisti rizikuju svoje zivote jer izlaze na kolovoznu traku da bi obisli velike kamione koji se parkiraju na biciklisticku stazu tako da ih je ponegde nemoguce zaobici bez izlaska na kolovoznu traku.A samo jedan saobracajni znak stoji na ulazu u Dvorove da je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.I sto je jos zalosnije dosta puta sam vidio policajca kod tog znaka i bas tu se parkira kamion i tako sam namjerno cekao tu oko 30 minuta a taj policajac ni da ga upozori.
Odgovor
07.11.2017

Поштовани,

Тротоар и бициклистичка стаза су дијелови пута који су искључиво намијењени за кретање пјешака, односно кретање бицикала и мопеда ("Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ"), па самим тиме по истим је забрањено кретање и паркирање других врста возила. За спровођење овог Закона нaдлежно је Министарство унутрашњих послова Републике Српске, а у овом конкретном случају Полицијска управа Бијељина.

(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)
Student
01.11.2017
Kada izlazi konkurs za studentske stipendije, i da li ce biti mogucnost za konkurisanje studenata medicine koji nisu djeca poginulih boraca
Odgovor
02.11.2017

Поштовани,

Конкурс би према плану требало да буде расписан у другој половини нoвембра, a биће објављен у средствима информисања, на градском сајту и на огласној табли Градске управе Града Бијељина. Одлука о струкама које ће се стипендирати још није донесена.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Gordana
29.10.2017
Postovani,
Da li ce opstina primati volontere u skorije vrijeme
Odgovor
30.10.2017

Поштована,

Tоком 2017.године неће бити расписиван јавни оглас за пријем приправника/волонтера.
Тек након усвајања буџета Града Бијељина за 2018.годину биће познато да ли ће и када бити расписан јавни оглас за пријем приправника/волонтера током 2018.године.
Уколико буџетом Града Бијељина за 2018.годину буду планирана средства за пријем, наша препорука је да конкуришете, након чега ће Ваша пријава бити узета у разматрање заједно са пријавама других кандидата.
Наведени јавни оглас се објављује у дневним новинама, на званичној интернет страни Завода за запошљавање Републике Српске (www.зззрс.нет) као и на огласној табли Градске управе Града Бијељина.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Gradjanin
23.10.2017
Postovani ,
Zanimam me kako da zakazem sastanak god Gospodina gradonacelnika
Ako postoji ta mogucnost .

Odgovor
23.10.2017

Поштовани,

Молимо Вас да се у складу са темом о којој желите да разговарате прво обратите начелнику надлежног Одјељења. Ако Он не може да ријеши Ваш проблем, потребно је да Он препоручи Градоначелнику да Вас прими.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Savo
20.10.2017
Postovani,imate li nadleznost za ulicu Jurija Gagarina,dali vase sluzbe postoje da obidju taj uzas od rastinja,sume neznam kako bih to nazvao,a naplacujete nam komunalnu taksu,neka vam je na cast i vama i vasim sluzbama.Znam da cete ignorisati ovo i dalje.Pozdrav
Odgovor
24.10.2017

Поштовани,

Молимо Вас поднесите писмену пријаву Одјељењу комуналне полиције и добићете званичан одговор од овог Одјељења.
Neko
14.10.2017
Smatram da bi trebalo da promijenite konkurs za studentske stipendije. Nije u redu da postavljate uslove tipa da studenti treba da budu djeca palih boraca kako bi ostvarili pravo na stipendiju. Trebalo bi da na osnovu prosjeka svim studentima pruzite stipendiju koji zadovoljavaju kriterijume. Nije ni cudo sto sve vise mladih odlazi iz Bijeljine, kad ih ne podrzavate tokom skolovanja. U svim ostalim gradovima studenti imaju pravo na stipendije na osnovu prosjeka, a samo kod nas nije tako i to je sramota. Postoji mnogo studenata koji su zaista izvandredni, a novcana pomoc bi im dobro dosla, ali ne mogu da ostvare svoja prava zbog vasih nepotrebnih uslova.
Odgovor
16.10.2017

Поштовани,

Просјечна оцјена је један од најважнијих критеријума за додјелу
стипендија, али не може се занемарити дефицитарност одређених струка.
Већина стдудената се опредјељује за факулетете за које не постоји
потреба у привреди Републике Српске. Свака локална заједница
одређује сопствене услове за стипендирање и ту не постоји униформност.
Број стипендија зависи и од буџетом предвиђених средстава.
Што се тиче дјеце погинулих бораца, тај програм стипендирања је при
крају.
Правилник о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и награђивање ученика и наставника Града Бијељина (Службени гласник 21/06) можете погледати на следећем линку:
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_16._oktobar_2006_br._21.pdf

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Nikola Milić
02.10.2017
Poštovani,

da li će biti raspisan konkurs za dodjelu stipendija master studentima Ukoliko hoće, kada će biti raspisan i gdje će se moći preuzeti konkurs

Hvala unaprijed.
Odgovor
03.10.2017

Поштовани,

Конкурс за финансирање завршних научноистраживачких радова, што укључује магистарски рад или његов еквивалент, ће бити расписан у фебруару или марту мјесецу 2018. године. Конкурс ће бити објављен у средствима јавног информисања и на званичној интернет-страници Града Бијељина.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Grupa gradjana
28.09.2017
Poštovani,

ove godine je bilo jedno kosenje pored puteva, pa me interesuje, kao i vecinu stanovnistva da li će biti još jedno košenje
U pitanju su putevi u seoskim mjesnim zajednicama, konkretno od Kojcinovca prema Modranu.
Smatramo da bi trebalo bar tri puta u godini pokositi travu, da ne zivimo u nehumanim uslovima.

S postovanjem,

Grupa gradjana sela Glogovac


Odgovor
13.10.2017

Поштовани,

Услуге кошења путног појаса локалног пута Л-1 (Којчиновац–Глоговац–Модран–Ченгић–Бјелошевац – Кацевац) врше се на основу уговора о пружању услуга број: 02-404-69/17 – Лот 1 који је закључен дана 15.06.2017. године између Града Бијељина и ДОО „Радиша“ Бијељина.
Уговором о пружању услуга предвиђено је да се предметне услуге врше у два циклуса. Први циклус кошења путних појаса је почео одмах након потписивања уговора. У току је други циклус кошењу путних појаса, у склопу ког је извршено (друго) кошење путног појаса на локалном пута Л-1 (Којчиновац–Глоговац–Модран–Ченгић–Бјелошевац–Кацевац)

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Mišo
26.09.2017
Poštovani,
Na koji način je moguće dati prijedlog za izmjenu/davanje novog naziva ulice
Pozdrav
Odgovor
26.09.2017

Поштовани,

Приједлог за доношење акта из надлежности Скупштине Града, као што је и питање одређивања назива тргова и улица, у складу са чланом 84. став. 1. Закона о локалној самоуправи, могу поднијети Градоначелник, сваки одборник, радно тијело Скупштине Града и 10% бирача или 1000 бирача са подручја Града.
Иницијативу за доношење акта из надлежности Скупштине Града, поред горе побројаних, могу поднијети и грађани у форми грађанске иницијативе гдје је потребно прикупити најмање 5% потписа бирача са подручја Града, као и путем збора грађана у мјесној заједници на чијем подручју се налази улица или путем савјета те мјесне заједнице.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Sonja
20.09.2017
Poštovani,
Da li pravo stipendije imaju studenti bez jednog roditelja I da li je stipendija moguca tek u trecoj godini studija
Pozdrav.
Odgovor
20.09.2017

Поштована,

На основу Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и награђивање ученика и наставника Града Бијељина (Службени гласник 21/06) стипендије је могуће додијелити студентима тек од треће године студија.
Наведени Службени гласник у коме се налази Правилник можете погледати на следећем линку:
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_16._oktobar_2006_br._21.pdf

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Vesna
18.09.2017
Poštovani,
Kada izlazi Konkurs za finansiranje naučno-istraživačkih radova
Odgovor
19.09.2017

Поштована,

у плану је да се конкурс објави почетком сљедеће године.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Nikolina
06.09.2017
Postovanje,
Zelela bih da vas pitam da li moze da se konkurise za stipendiju za prvu godinu pedagoskog fakulteta, s tim da sam u porodici koja ima cetvoro djece od kojih se troje skoluje
Odgovor
07.09.2017

Поштована,

На основу Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и награђивање ученика и наставника Града Бијељина (Службени гласник 21/06) стипендије је могуће додијелити студентима тек од треће године студија.
Наведени Службени гласник у коме се налази Правилник можете погледати на следећем линку:
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_16._oktobar_2006_br._21.pdf

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Ramiza
25.08.2017
Pitanje imam problem covjek je ugrozio moju njivu posto je na parcelu do moje izvlacio smece i sut sto mu je zabranila komunalna policija stim sto me ugrozio da ce mi njivu sad poplavljat rijeka Drina koju do sada nije poplavljala imam li ja pravo trazida to ocisti i kome se mogu obratit za pomoc
Odgovor
30.08.2017

Поштовани,

С обзиром на то да је забрањено бацати смеће (комунални отпад) на јавним и приватним површинама, јер се на тај начин стварају дивље депоније, молимо Вас да пријаву, по могућности са фотографијом, пошаљете Одјељењу комуналне полиције, на адресу: Улица Меше Селимовића 22 , која ће предузети мјере и радње из своје надлежности.
За додатне информације можете се јавити Одјељењу комуналне полиције на телефон: +387 (0)55 211 355 или на адресу електронске поште: [email protected]

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)

Dragana Lukic
23.08.2017
Postovani,
zelela bih da saznam informacije o stipendiji koju dodeljujete da li stipendirate studente sa umetnickih fakulteta, kada je konkurs i da li u obzir dolaze samo studenti trece ili vise godine Hvala!
Odgovor
25.08.2017

Поштована,

На почетку наставне године објављује се конкурс за додјелу студенских стипендија. Конкурс се објављује на званичној страници Града Бијељина, у средствима јавног информисања, као и на огласној табли Градске управе. Услови ће бити наведени у конкурсу, а особа која се пријављује мора бити редован студент треће, четврте, пете или шесте године на високошколским установама у БиХ или иностранству. Сви студенти могу да се пријаве , тј. са свих факултета, а изабрани ће бити они који по критеријумима из Правилника о стипендирању ( „Службени гласник Општине Бијељина бр. 27/07, 29/09 и 23/13) буду испунили услове.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
rade
18.08.2017
Poštovani,

Imam u Bijeljini naslijeđeni stan u kome niko ne živi, struja je isključena, ali nismo isključili vodomjer i zbog toga nam je stigla obaveza za plaćanje odvoza smeća. Molim Vas da mi napišete kakva je procedura za odjavu usluge plaćanja odvoza smeća nakon što se isključimo i sa vodovodne mreže. Gde treba da se obratim, kome se podnosi takav zahtjev, tačno mi sve napišite da ne bih lutao od kancelarije do kancelarije jer dolazim u Bijeljinu iz Trebinja samo zbog te obaveze.

Hvala na odgovoru
Odgovor
25.08.2017

Поштовани,

Молимо Вас да се јавите у АД "Комуналац" у Улици Милоша Црњанског 20, у канцеларију број 7, код помоћника директора Милорада Стјепановића. Потребно је да понесете потврду о одјави електричне енергије и потврду о одјави кориштења воде. Телефон на који можете контактирати ово предузеће је: +387 (0)55 210 147 (централа)

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
snježana
18.08.2017
Poštovani,
Kao prvi čovjek grada u kojem živim molim da mi odgovorite na slučaj kada je prije dvije večeri dron u večernjim satima letio iznad restorana Globus.i kuća koje se nalaze u blizini. Kako je to slučaj i sa mojom kućom on se čak spuštao na visinu od otprilike tri do pet metara od zemlje. Jedna za mene vrlo neprijatna situacija pa me interesuje kakva pravila postoje za njihovu upotrebu i korištenje. Unaprijed zahvaljujem
Odgovor
18.08.2017

Поштована,

Градска управа нема надлежности да контролише коришћење дронова. Препорука Одјељења комуналне полиције је да се јавите Полицијској управи.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
djole
18.08.2017
Poštovani,
Možeti li mi odgovoriti kada ćete pustiti u rad rasvjetu u Glavičicama od motela Ristić do raskrsnice za Tavna put koja već nekoliko mjeseci neradi.
Nekoliko puta smo se obraćali odeljenju za SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU GRADA (Bogdan,Zoran itd) koji ništa nisu uradili po tom pitanju.
Da li se možda čeka do izbora 2018 da se to sredi
Odgovor
29.08.2017

Поштовани,

Oбавјештавамо Вас да је Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине предузело активности и поменута јавна расвјета је поправљена дана 21.08.2017. године. Такође, обавјештавамо Вас да је до квара дошло због самоиницијативног укључивања и нестручног руковања од стране непознатог лица.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)

coka
04.08.2017
Budite ljubazni, pa mi odgovorite ko je nadležan za kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata Ako je to Komunalna policija, interesuje me njihovo radno vrijeme ( naročito da li postoji dežurstvo) Takođe me interesuje, ako je Komunalna policija nadležna za pomenutu kontrolu, zašto se ne bave tim poslom
Odgovor
08.08.2017

Поштована,

Одлуком о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју Града Бијељине од 04.11.2011. године је регулисано и радно вријеме угоститељских објеката у љетном и зимском периоду.
Комунално-инспекцијски надзор везан за радно вријеме угоститељских објеката врши Одјељење комуналне полиције, које ради у двије смјене, а друга смјена траје до 22:00 часа.
У претходном периоду су вршене контроле у више наврата, викендом и радним данима, а том приликом су установљена 34 прекорачења радног времена и издата су 34 прекршајна налога.
Одјељење комуналне полиције има одличну сарадњу са општом полицијом те грађани могу пријавити прековремени рад угоститељских објеката и општој полицији, која изађе на лице мјеста и забиљешком констатује да ли је било прекорачења. Забиљешку прослиједе Одјељењу комуналне полиције које издаје прекршајне налоге.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
Ana
02.08.2017
Postovani
Moje pitanje je, zasto maloljetnici sa idejom za kulturni razvoj naseg grada ne mogu doci do Vas direktno nego svi moraju preko stranaka ili nekih jacih ljudi
Odgovor
02.08.2017

Поштована,

За област културе надлежно је Одјељење за друштвене дјелатности. Ако имате неке приједлоге, молимо Вас да се јавите начелнику овог Одјељења Самеру ел Цхекху на мејл adresu: [email protected] или на телефон: +387 (0)55 233 117.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
sladjana
18.07.2017
Dobar dan
Imam jedno pitanje kome da se obratim imam mamu od 67 godine i zadnji mjesec dana nemoze da spava jer joj djeca iz komsiluka lupaju po kuci auto joj lupaju kao zidove i vrata na kuci!
Ona se obracala za pomoc u policiji Dvorovi ali niko nije dolazil niti niti joj zele pomoci. Pa se ja pitam trebali nju neko da ubije ili dabi policija reagovala Samo tad ce biti kasno . Zasto mi imamo policiju kad nezele da pomognu !!
Odgovor
18.07.2017

Поштована,

Ваш проблем је исккључиво у надлежности бијељинског Центра јавне безбједности. Предлажемо Вам да им се обратите писменим путем, гдје ћете детаљно навести какав проблем имате.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)

Ivana
17.07.2017
Postovani Gradonacelnice i predstavnici gradske uprave,
Ovo pitanje postavljam iskljucivo jer me se tice bezbjednost ucesnika u saobracaju i ne bih znala kome vise da se obratim,a kao zabrinutog gradjanina i ucesnika u saobracaju me jako zabrinjava trenutno stanje. Obracala sam se i ranije da se upali rasvjeta kod zgrade gdje je bio prekrsajni sud, jer je za vozace motornih vozila kao i pjesake ta raskrsnica-tacnije pjesacki prelaz, bila jako jako kriticna.
Sad vam pisem, i istovremeno vas molim, ako postoji bilo, ali bilo kakav nacin, da se sprovede ili upali rasvjeta u Majevickoj ulici,jer je statistika nezgoda crna i tuzna. Bez ozbira na cinjenicu da li ste vi kao grad, ili ko drugi nadlezan, bezbjednost Vasih gradjana bi trebala da vam bude na prvom mjestu, a ako pogledate statistiku nezgoda u proteklih godinu dana u toj ulici, shvaticete cemu ovakvo obracanje.
I ne zelim neki generalni ili bilo kakav odgovor, zelim da vidim da su nam ljudi na ulici bezbjedni.
S postovanjem
Odgovor
20.07.2017

Поштована,

Градска управа планира изградњу јавне расвјете у складу са планираним средствима у буџету, гдје је тако у претходној години изграђена јавна расвјета у дијелу поред Основне школе „Вук Караџић“ у Улици војводе Степе, а у овој години је завршен комплет обухват око Католичке цркве и Мајевичка улица, од Његошеве улице до кружног тока. Према томе, дио око Прекршајног суда и Мајевичка улица су у потпуности освијетљени.
Што се тиче статистике саобраћајних незгода, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине посједује исту и према статистици изградњом семафора на раскрсници улица Кнегиње Милице – Димитрија Туцовића – Мајевичка, број саобраћајних незгода се смањио.
Саобраћајна незгода која се догодила 16.07.2017. године је била у 20:30 часова по локалном времену, гдје је у вријеме незгоде био дан, а видљивост добра. Незгода се десила на обиљеженом пјешачком прелазу, а јавна расвјета се у овом периоду пали према астрономском заласку сунца у 20:50 часова.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
darko
17.07.2017
Poštovani
Molim vas da mi kažete kada će biti nastavljeno stambeno zbrinjavanje RVI
Odgovor
18.07.2017

Поштовани,

Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида наставиће се у оном моменту када Влада Републике Српске достави нову Уредбу о стамбеном збрињавању наведених категорија.
С обзиром на то да има промјена у кориштењу стамбених јединица, тј. да постоји одређен број упражњених станова, који су ослобођени од лица која су их користили, а налазе се на локацијама Јање и Амајлија, првостепена стамбена комисија ће тражити сагласност од Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске да у наредном периоду распише Конкурс за кориштење тих станова.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)
Tamara
17.07.2017
Poštovani, ne znam kome bi se obratila povodom ovog pitanja. Naime, u selu Čadjevica, opština Bijeljina na glavnom magistralnom putu iz Brčkog prema Bijeljini ne postoji pri ulasku u selo ni jedan saobraćajni znak za ulazak u naseljeno mesto, kao ni ograničrnje brzine. U slučaju radara ili policijske kontrole kako da poštujemo saobraćajne propise ako država ne poštuje
Odgovor
21.07.2017

Поштована,

Дионица магистралног пута М14.1 (Брчко-Бијељина) је у надлежности Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ Бања Лука, те је по питању недостајуће саобраћајне сигнализације потребно да се обратите сједишту наведеног предузећа у Бијељини, које се налази на адреси: Улица Баје Пивљанина бб (зграда предузећа „Бијељина пут“ д.о.о.).

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)

Stevan
13.07.2017
Uvaženi,


Da li će uskoro biti asfaltiran dio puta (ulaz u selo iz pravca Ugljevika) sela Gornja Bukovica (Bukovica Gornja)

Stevan
Odgovor
21.07.2017

Поштовани,

Према важећој Одлуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), пројекте мјесних заједница који се односе на модернизацију-изградњу и реконструкцију путне мреже, Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције. С обзиром на то да предметна дионица не пролази кроз насељени дио мјеста, суфинансирање од стране мјештана није могуће обезбједити.
Имајући у виду претходно наведено, Градска управа Града Бијељине ће у сарадњи са Општином Угљевик, која због везе са појединим мјесним заједницама има интерес за модернизацију тог путног правца, покушати да током сљедеће године асфалтира исти.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Marina Pašic
10.07.2017
Poštovani,

Po struci sam diplomirani inzenjer sumarstva smjer ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, jos nisam odradila pripravnicki. Interesuje me da li postoji potreba za ovim profilom, samim ti i obavljanje pripravnickog staza
Odgovor
11.07.2017

Поштована,

У току 2017. године неће бити расписиван Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу Града Бијељина.

Одговор дао: Одсјек за управљање људским ресурсима
Srdjan
10.07.2017
Postovani


dali mi mozete reci kada je planirana izgradnja kanalizacije kroz racansku ulicu tacnije pored srednji skola jer mi plavimo kad je god jaca kisa... unaprijed hvala
Odgovor
13.07.2017

Поштовани,

Град Бијељина је 2006. године израдио студију изводљивости под насловом 'Прикупљање, одвод и пречишћавање отпадних вода на територији општине Бијељина'. Студија је свеобухватна и састоји се од неколико фаза. У посљедњих десет година смо реализовали око 80% свих планираних пројеката. Ових дана смо потписали уговоре и за преостали дио посла.
Проблем Рачанске улице и још неких дијелова града је технолошке природе и захтијева примјену другачијег система одвођења отпадних и оборинских вода. Наиме, досадашњи пројекти били су засновани на гравитационом ситему одвођења, што није могуће примијенити у поменутој улици. Идејно рјешење које смо припремили за ову улицу и насеље око њега захтијева изградњу двије препумпне станице, што поскупљује цјелокупни пројекат.
У овом тренутку смо у фази израде пројекта, а упоредо се бавимо проблемом проналаска извора финансирања.
Јавност ће бити правовремено обавјештавана о свим напрецима у реализацији наведеног пројекта.

(Одговор дао ПИУ тим)
stevo
08.07.2017
Poštovani,
g. Mićiću
Dali postoji kakva mogućnos ,da se dobije ulična rasvetljava u selu Glavičice i trista metara asvalta pored Drine do tri kuće.
Vas moim ,da mi odgovorite ,da se obratim organima koji su zaduženi za to.
Odgovor
11.07.2017

Поштовани,

Према важећој Одлуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), пројекте мјесних заједница који се односе на модернизацију-изградњу и реконструкцију путне мреже, Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције, док пројекте који се односе на изградњу јавне расвјете Град Бијељина суфинансира у износу од 50%.
С обзиром на недостатак средстава, пројекти које сте навели не могу се реализовати у току 2017. године.
Да би сте извршили пријаву пројеката за наредни период, потребно је да се обратите Одсјеку за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина, гдје ћете добити детаљнија упутства и обрасце за пријаву датих пројеката.
Можете им се обратити на број телефона Одсјека за послове мјесних заједница: 055/211-787, или на мејл адресу: [email protected], као и лично у просторијама Одсјека у Улици Меше Селимовића број 22.
Контакт особа је шеф Одсјека за послове мјесних заједница Предраг Новаковић.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Ацо
06.07.2017
Поштовани,

хоће ли ускоро бити неки јавни позив за пројекте Мјесних заједница, неки конкурси за грантове или пројекти неких невладиних и/или међународних организација на које могу да се пријаве Мјесне заједнице
Odgovor
10.07.2017

Поштовани,

Молимо Вас да се јавите у Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, на број телефона 055/233-169, гдје ћете добити најновије информације у вези са Вашим питањем. Контакт особа је Ивана Јововић.

(Одговор дао Одсјек за локални економски развој и европске интеграције)
Sladja
27.06.2017
Postovani,
Kada ce se raspisati konkurs za stipendiranje ucenika srednje skole i da li ima pravo na stipendiju ucenik drugog razreda srednje skole
Odgovor
30.06.2017

Поштована,

На основу одговарајућих докумената који се односе на стипендирање ученика и студената, право на стипендирање имају ученици средњих школа који су у основној школи били најбољи ученици генерације, као и ученици са посебним потребама.
У наставку су линкови на којима се налазе наведени Службени гласници:
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_27_jul_2006_br._14.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_16._oktobar_2006_br._21.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_so_bn_02.11.-br._27.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_opstine_bijeljina_22-09_od_23.09.2009..pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_grada_bijeljina_23-13_od_19.11.2013..pdf

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Stevan
27.06.2017
Poštovani

Da li će uskoro biti otvoren Azil za pse u Bijeljini

Stevan Petrović
Odgovor
30.06.2017

Поштовани,

у Граду Бијељина постоји прихватилиште (однос, азил) за псе којим руководи Хигијеничарска служба (за коју је задужена Ветеринарска станица "Прима Вет" Јања).
Телефон Хигијеничарске службе је 055 542 200, а радно вријеме је од 07:00 до 17:00 часова.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
Goran
08.06.2017
Postovani,
imam informaciju da opstina Bijeljina dodjeljuje neka sredstva za novorođeno dete (znaci ne socijalno nego bas konkretno opstina) pa da li je to istina i na koji nacin tj kome da se obratim da bih mogao i ja ostvariti to pravo ako postoji
Nadam se brzom odgovoru
Unapred zahvalan
Odgovor
08.06.2017

Поштовани,

Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
IVANA
05.06.2017
Postovani,obracam vam se u nadi da cu dobit odgovor,koja deficitna zanimanja stipendira grad Bijeljina i dal uopste stipendira.Hvala u napred na odgovoru.
Odgovor
05.06.2017

Поштована,

На основу члана 4. став 3. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената ("Службени гласник општине Бијељина", број 14/06) и члана 4. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина", број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13 расписан је Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2016/2017. години.
У наставку су линкови на којима се налазе наведени Службени гласници:

http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_27_jul_2006_br._14.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sl._glasnik_16._oktobar_2006_br._21.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_so_bn_02.11.-br._27.pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_opstine_bijeljina_22-09_od_23.09.2009..pdf
http://www.sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_grada_bijeljina_23-13_od_19.11.2013..pdf

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Marina
04.06.2017
Postovani, porodila sam se pre 3 mj i onih 250 km sto se isplacuje kako pise od 5 do mj dana jos nam nije stiglo :( da li znate kad je isplata za ovaj mj
Odgovor
05.06.2017

Поштована,

Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Gordana
30.05.2017
Postovani,
Da li ce biti raspisan konkurs za prijem pripravnika ove godine
Odgovor
31.05.2017

Поштована,

У току 2017.године неће бити расписиван Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу Града Бијељина.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Ksenija
24.05.2017
Postovani,

Obzirom da i pored brojnih pokusaja nisam u mogucnosti da dobijem trazeni odgovor od katastra, primorana sam da se obratim vama za pomoc, a sve imajuci u vidu vasu azurnost i zaista vrlo profesionalnu saradnju.

Naime, zanima me da li kojim slucajem ste upoznati sa procedurom pribavljanja uverenja o pravnom sledu na odredjenoj katastarskoj parceli, kako bi se utvrdila vlasnicka struktura.Konkretno, zanima me da li za tu vrstu zahteva postoji neki obrazac ili se isti predaje u slobodnoj formi, kao i da li se prilikom podnosenja istog placa neka administrativna taksa i u kom iznosu.

Unapred zahvalna na saradnji

S postovanjem
Odgovor
25.05.2017

Поштовани,

Одјељење за просторно уређење не води јавну евиденцију о непокретностима. То је у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове - катастар. Самим тим не постоји могућност да ово Одјељење изда тражено увјерење.

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)


Bosko
24.05.2017
Postovani dali ce u opstini Bijeljina fond zdravstvenog osiguranja obezbjediti i trecu vantjelesnu oplodnju kao sto je to uradjeno na opstini Zvornik i jos nekim opstinama Unapred hvala na odgovoru ...
Odgovor
24.05.2017

Поштовани,

Град Бијељина од 2012.године, када је усвојен Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за обављање асистиране репродукције - ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ , суфинансира трећи покушај вантјелесне оплодње у износу до 1.500,00 км, ако је Фонд здравственог осигурања финансирао прва два покушаја.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Ksenija
15.05.2017
Poštovani,

Obraćam vam se u nadi da ćete mi izaći u susret i dostaviti tražene informacije.Naime, kako sam uspela da saznam iz sredstava informisanja u planu je izgradnja moderne višespratne garaže na području grada, odnosno na prostoru između ul.27.Marta i Save Kovačevića u narednom periodu.Tim povodom molim da mi odgovorite da li je navedenim planom izgradnje obuhvaćena i katastarska parcela 2432, obzirom da imamo pravni interes vezano za istu, kao naslednici nekadašnjih vlasnika.

A sve imajući u vidu da je Nemanja Mitrić kao odgovorno lice zaduženo na napred navedenom projektu za lokalni medij izjavio da je osnovni preduslov za izgradnju, regulisanje imovinsko pravni odnosa sa nekadašnim vlasnicima.

Istovremeno, molim vas da mi ukoliko niste u mogućnosti da lično odgovorite, ili ako ne raspolažete traženim informacijama, dostavite mail adresu lica koje je zaduženo, radi kontakta.

Unapred zahvalna, u isčekivanju odgovora ostajem

S poštovanjem,

Ksenija
Odgovor
22.05.2017

Поштована,

парцела 2432 к.о. Бијељина 1 није обухваћена планом изградње јавне паркинг гараже.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
kalabic
13.05.2017
Postovani, ako mozete da mi odgovorite da li je komunalna služba ili firma koju oni ovlaste, duzna da pribavi komunalnu infrastrukturu da bise vrsilo prikupljane smeca za odvoz. ja kao fizicko lice moram da plaćam odvoz smeća, a nemam uslove da ga drzim jer u selu brodac nemate kontejnere na makar 5 kuća jedan ili kante za smeće. ja mseće nedelju dana drzim u šupi gdje se u smrdi i nije mi jasno kako to mi stanovnistvo imamo obaveze bez ijednog prava koje nam po zakonu pripada, a to je barem minimum komunalne infrastrukture. Ovde vidim da niste dali odgovor ni o cijenama i tarifama za odvoz smeća nigdje ne pise koji su kriterijumi za njihovo određivanje što je po zakonu obaveza da je javno dostpuno.
Odgovor
15.05.2017

Поштовани,

На основу Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада, Службени гласник број 5, од 05.03.2013. године (страна 21), члан број 10, под тачком 2 је наведено да посуде за индивидуалне објекте и пословни простор набавља власник односно корисник.
Службени гласник налази се на линку:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=175&sablon=0&naslov=
Одјељење комуналне полиције не располаже информацијама колика је одређена цијена за одвоз комуналног отпада, нити је то у њеној надлежности.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
sladjan trivunic
10.05.2017
Postovani gradonacelnice imam pitanje u vezi mjesta Patkovaca ima li u planu da se stavi kakav semafor kod osnovne skole jer se zna kolika je frekvencija saobracaja na tom djelu i koliko su djeca izlozena opasnosti pri prelasku ceste pored toga da se adaptira pjesacka staza i osvjetli dio od kruznog toka prema skoli s postovanjem pozdrav
Odgovor
18.05.2017

Поштовани,

Изградња пјешачке стазе поред магистралног пута у зони школе у Патковачи планирана је током 2017. године. За постављање пјешачког семафора Градска управа је спремна обезбједити пројектно-техничку документацију, пружити сву неопходну техничку и осталу подршку уз обавезно суфинансирање ЈП „Путеви Републике Српске“, с обзиром на то да предметном дионицом управља именовани орган.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Senka Stojkovic
10.05.2017
Postovani,

Molim vas da me obavestite da li AD Grad za komunalne poslove, posluje u sklopu Opstine Bijeljina, ili ne Takodje molim da mi dostavite neku kontakt mail adresu za navedeno, ukoliko raspolazete istom, a sve kako bi stupila u kontakt radi pribavljanja odredjenih informacija.

S postovanjem

Ksenija
Odgovor
10.05.2017

Поштована,

АД Град није у надлежности локалне управе. Можете им се обратити на број телефона: 055 203-403.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
zora
08.05.2017
Postovani... gdje mogu pogledati odluku Skupstine grada Bijeljine po kojoj je dalje postupala Komunalna policija, a vezanu sa prava i obaveze stanovnika sela Dvorovi, Međaši, Trnjaci, Brodac i Balatun u vezi odvoza smeća i sklapanja ugovora sa Dule transom
Odgovor
10.05.2017

Поштована,

на основу Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада, Службени гласник број 5, од 05.03. 2013. године, члан 5 (страна 20), обавеза свих правних и физичких лица је да износе и плаћају одвоз комуналног отпада, а овлаштене фирме да уредно врши одвоз. Службени гласник налази се на линку:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=175&sablon=0&naslov=
У наведеном случају овлаштена фирма је "Дуле-трго транс".
На основу одлуке и на основу пријаве коју добијамо од овлаштене фирме, комунална полиција предузима мјере и радње.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
Nana
02.05.2017
Postovani... Suprug je dijete poginulog borca 26 god ima, ne zaposlen ja imam 23 god i postali smo roditelji imamo bebu od 2 mj. Pod kiriom smo i dugovima... Na koji nacin nam mozete pomoci Kome da se obratimo Smjestaj, novcana pomoc, posao (na birou su rekli zvati i nista :(

Odgovor
03.05.2017

Поштована,

Сви грађани Бијељине који су у стању социјалне потребе могу остварити право на једнократну помоћ у складу са приоритетима, односно рангирањем грађана по степену угрожености. Потребно је да у шалтер-сали у згради Градске управе преузмете и попуните захтјев за добијање једнократне помоћи или да својеручно напишете писмо у коме ћете описати ваше проблеме, финансијске, здравствене и слично. Тај захтјев или писмо треба да, са документима који илуструју ваш тежак положај, доставите у Градску управу.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
DAJANA LUKIC
30.04.2017
Molim vas jedno pitanje da li ce mozda i kad ponovo biti pokrenuta besplatna legalizacija objekata.UNAPRED HVALA NA ODGOVORU
Odgovor
03.05.2017

Поштована,

Легализација бесправно изграђених објеката је уређена Законом о уређењу простора и грађењу. То значи да је легализација бесправно изграђених објеката дефинисана једнообразно у цијелој Републици Српској. Тим законом је дефинисано да легализација није бесплатна. Да ли ће и када бити легализација бесплатна, Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина нема информацију, јер то зависи од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у чијој је надлежности поменути закон. Уколико Вам је потребна информација колико средстава је потребно за легализацију по постојећем закону, иста се може добити у Одсјеку за легализацију Одјељења за просторно уређење (соба број 23), или на број телефона 055/233-198, контакт особа шеф Одсјека за легализацију Душан Савић.

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)
Mladi MZ Ledinci
27.04.2017
Poštovani,kada mladi MZ Ledinci mogu ocekivat nastavak izgradnje asfaltiranog rukometnog terena na Ledincima koji je zapocet jos u septembru 2016 godine
Odgovor
27.04.2017

Поштовани,

Градска управа је припремила терен за асфалтирање у мјесној заједници "Лединци" (насеље Кнез Иво од Семберије), а у складу са финансијским могућностима ће покушати исти да асфалтира.
Град Бијељина је у 2016. години у мјесној заједници "Лединци", на предметној локацији, уредио травнати терен тако што је на истом уграђена јавна расвјета, извршена је набавка, довоз и разастирање земље, набавка сјемена за траву, бушење бунара-цијеви за наводњавање, набавка пумпи за наводњавање, набавка спортских реквизити, те кошење терена.
Поред наведеног у мјесној заједници "Лединци" је изграђен и помоћни терен на коме се дјеца играју.

(Одговор дали Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Одјељење за друштвене дјелатности)
Adam
25.04.2017
Postovana upravo moje voljene Bijeljine,imam pitanje vezano za izdavanje gradjevinskih dozvola na podruciju opstine Bijeljina,tj. koliko kosta izdavanje gradjevinske dozvole u MZ Brodac (centar) kuce 8x12m (100m2) bez sprata.

Postoji li ikakva mogucnost kakvog podsticaja za mlade porodice sa bebom(ja imam 19 a supruga 18godina,imamo bebu rodjenu 13.12.2016) u izgradnji doma u vidu kredita na dugorocnu isplatu ili manju kamatu,ili besplatnu gradj.doz. ili bilo sta sto bi GRAD BIJELJINA mogao da da kao podsticaj ljudima do (npr, 23godine zivota koji su stupili u brak(politika me ne interesuje, te s toga to je na vama))
Nismo uzeli ni jednokratnu pomoc od vas za bebu niti doplatak niti ista,ima onih kojima je potreban nama nije ali za vec vece zalogaje pomoc grada bi bila od pomoci.


Hvala!
Odgovor
26.04.2017

Поштовани,

Са аспекта прописа које користи Одјељење за просторно уређење не постоје законске основе умањења трошкова издавања грађевинске дозволе.
Када је у питању износ средстава потребних за добијање грађевинске дозволе за Ваш објекат не може се прецизно утврдити према подацима које сте послали, јер зависи од више параметара (квадратура објекта, локација, класа земљишта и др.). Према подацима које сте навели, оквирно ће коштати око 2000 КМ. За више информација обратите се Одјељењу за просторно уређење на број телефона 055/233-199.
ruzenka
23.03.2017
Poštovani ja sam gradjanka republike Srbije,u vaš grad sam došla radi skidanja hipoteke na nekretnine moga pokojnog oca ,dug je star 37 godina samim tim zastareo.Firma je bila Sava Bijeljina sada ta firma ne postoji ,zavrsen je stecajni postupak te firme pre godinuipo dana,nova firma nije nasledila nikakva potrazivanja ni dugovanja stare firme,poslali su me bivšem stec.upravniku stare firme koji je trazio 1000 evra da to uradi bez suda jer ako budemo išli preko suda navodno će nas koštati 2000 evra.Ja sada ne znam šta da radim jer to su neke ne razumne cene i dali on ima prava da koristi pečat firme koja ne postoji.Unapred hvala
Odgovor
23.03.2017

Молимо Вас да се обратите Служби правне помоћи, канцеларија број 15 у згради Градске управе Града Бијељина или на број телефона: 055/233-450.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Natalija
19.03.2017
PostovanI, imam jedno pitanje ja i suprug smo nezaposleni ,a imamo nesto zemlje pa htjeli smo da se bavimo plastenickom prizvodnjjom da ne zavisimo ni od koga i da ne budemo na teretu nikome pa se pitamo da li postoji mogucnost da se od opstine dobije plastenik i ako ima kome da se obratimo unapred zahvalni vredni ljudi nadamo se vasem pozitivnom odgovoru Hvala.
Odgovor
23.03.2017

Градска управа Града Бијељина није додјељивала пластенике, али је стајала на располагању разним донаторима који су додјељивали пластенике на основу јавних позива. Такође је и финансијски учествовала у набавци наведених пластеника. Ако се појави неко од донатора, неопходно је да се пријавите на јавни позив. Јавни позиви се објављују и на веб страници Града Бијељина.
До сада је Аграрни фонд Града Бијељина подстицао набавку пластеника. Тренутно није донешен Правилник о подстицајима за 2017. годину, али по доношењу истог можете се информисати у Аграрном фонду у улици Милоша Обилића шта и на који начин подстичу.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
Jovica
13.03.2017
Jedno pitanje vezano za poljoprivredu. Bavim se uzgojom tovnih junadi, i planiram da proširim proizvodnju, međutim nedostaje mi obradivih površina kako bih uspešno proizvodio hranu za stoku. Zanima me da li grad u svom vlasništvu poseduje obradive površine koje bih ja mogo dobiti u koncesiju
Odgovor
23.03.2017

Град Бијељина у свом власништву има пољопривредно земљиште које је по Закону о пољопривредним задругама са задруга пренешено на јединице локалне самоуправе.
На основу тренутно важећих закона и подзаконских аката исто се може дати у закуп пољопривредним задругама или другим правним лицима регистрованим за обављање дјелатности из области пољопривреде.
Очекујемо измјене и допуне наведеног закона како би се омогућило да и физичка лица могу конкурисати приликом давања у закуп наведеног пољопривредног земљишта.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
Danica
10.03.2017
Poštovani,želela bih da Vas zamolim za malo vremena.Naime,imam ćerkicu od 2 godine i trudna sam po drugi put tek početak trudnoće.Šef čim je čuo da sam trudna dao mi je otkaz.Ostajem bez posla a suprug radi za minimalac.Tek brige nastaju kako preževeti.Kako da nadjem posao kad niko neće zaposliti trudnicuTeška situacija,postoji li neko pravo za nas trudnice.Mogu li ikako da se javim socijalnom tj da li imam pravo na pomoć nekuI htela sam pitati kakvo pravo na pomoć imam na drugo dijete (doplatak i sl.).Hvala Vam punooo.
Odgovor
23.03.2017

Поштована,
Сви грађани Бијељине који су у стању социјалне потребе, па тако и труднице, могу остварити право на једнократну помоћ у складу са приоритетима, односно рангирањем грађана по степену угрожености. Потребно је да у шалтер-сали у згради Градске управе преузмете и попуните захтјев за добијање једнократне помоћи или да својеручно напишете писмо у коме ћете описати ваше проблеме, финансијске, здравствене и слично. Тај захтјев или писмо треба да, са документима који илуструју ваш тежак положај, доставите у Градску управу.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)

Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Jovana
10.03.2017
Poštovati, da li možete da mi kažete kolika je cijena rada u gradskoj upravi grada Bijeljina
Pozdrav
Odgovor
23.03.2017

Споразумом између потписника - Градоначелника Града Бијељине и Синдикалне организације радника у Административној служби Града Бијељина о утврђивању цијене рада број: ИИ-41/13 и број: 02-014010824/13 од 24.05.2013.године, а који се примјењује од 01.01.2013.године примјењена је цијена рада на износ од 110,00 КМ, међутим истичемо да су у току преговори између Градоначелника Града Бијељине и Синдикалне организације радника у Градској управи Града Бијељине о утврђивању нове цијене рада јер је ступио на снагу нови Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/17).

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Sasa
10.03.2017
Da li gdje u Bijeljini ima posla za diplomiranog socijalnog radnika (odrađen pripravnički i položen stručni ispit) Hvala!
Odgovor
22.03.2017

Поштовани,

најбоље је да, поред праћења огласа за запослење, будете у контакту са службеницима Завода за запошљавање.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)

Mladen Karač
08.03.2017
Postovanje,
molim Vas da skrenete paznju nadleznima u organizacijama vezanim za odrzavanje groblja(konkretno Novo groblje u mom slucaju)i pisanim zalbama na verifikovanu e-mail adresu gradskog groblja i preko sistema 48 stanje je ocajno,strasno je da se onoliko blato u desnom dijelu u nivou prve kaskade stvara da izmedju spomenika bukvalno tece voda i blato je do grla.Pored svih zalbi nista se noije uradilo povodom toga a odrzavanje se placa redovno.Znate i sami koliko su ta mjesta sa grobovima nasih najdrazih nama bitna ,a papreno su grobna mjesta naplacena ,stoga zelimo i da se to uredi kako treba a ne da se blato skuplja na grobovima nasih najblizih i da im svijecu ne mozete zapaliti a da se ne ukaljate do grla.Ocekujem Vas odgovor,nadam se ne uopsten nego konkretan sa mjerama koje su poduzete.
Odgovor
23.03.2017

Поштовани,

Да би се ријешио овај проблем, екипе ЈКП "Градско гробље"су интервенисале на наведеној локацији и ископан је упојни бунар и урађена је дренажа. Такође, насута је земља и посијана трава.
Надамо се да ће предузете мјере помоћи у рјешавању наведеног проблема, те да се исти неће поновити, а радници ЈКП "Градско гробље" ће пратити стање.

( Одговор дало ЈКП "Градско гробље")
Biljana
08.03.2017
Poštovani gradonacelnice, ja imam jedno pitanje i nadam se odgovoru u najkraćem roku. Majka sam troje dece, a pored toga i dete poginulog borca. Završila sam SSS, ekonomskog smera, mene interesuje u kojim ja javnim firmama mogu da obavljam administrativne poslove da bih polagala državni ispit. Moj suprug radi za 450KM mesečno, i to nije dovoljno petoclanoj porodici.
Unapred hvala.
Sa poštovanjem,
Odgovor
23.03.2017

Услов и начин полагања стручног испита прописани су Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске бр. 68/11). Један од услова према наведеној Уредби, за полагање стручног испита, по програму са средњом стручном спремом, јесте да кандидат мора имати најмање шест мјесеци радног искуства у том степену образовања. Слиједом наведеног, тражено радно искуство можете стећи код било кога послодавца, а услов је да код њега радите најмање шест мјесеци на пословима са средњом стручном спремом. У сваком случају све информације у вези са полагањем стручног испита можете добити од Агенције за државну управу Републике Српске на телефон: 051/348-951 или на адреси: Владике Платона бб, 78 000 Бања Лука.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Jeвто
02.03.2017
Gradska rasvjeta od pocetka ulice Dusana Radovica (od koridora) do broja 13. I bocne ulice ne radi vec tri dana. Problem je sto djeca iz skole idu po mraku. Bitno je da radi do 22. sata. Ako je bitna stednja to ne smije biti u vecernjim satima. Molimo da se ovo rjesi do vikenda. Hvala u ime gradjana iz nase ulice.
Odgovor
03.03.2017

Поштовани,

Није ријеч о мјерама штедње, већ о квару који је евидентиран и издат је налог да се тај квари отклони.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Teodora
21.02.2017
Postovani, interesuje me da li postoje studentski poslovi u Bijeljini i da li ima zvanicni sajt jedne takve organizacije, ili E- mail adresa.
Dosta mladih se skoluje i zivi bez icega i ikakve finansijske podrske, pogotovo kada niko u porodici ne radi.

Hvala najljepse!
Odgovor
22.02.2017

Поштована,

студентске послове можете потражити преко Омладинске задруге "Млади радник". Број телефона Задруге је 055 210 631, а адреса електронске поште [email protected]net.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Micko
20.02.2017
Postovani,mozete li mi reci da li mi imamo pravo na jednokratnu socijalnu pomoc,suprug je prije par mjeseci ostao bez posla,tako da ne radimo ni jedno,na birou smo oboje,imamo dvoje djece,21 i 2mj,nemamo ni svoju kucu ni nista od imovine,a materinski i djeciji koji ukupno iznose 105 km i koji jos nisu poceli stizati ne mogu biti bebi ni za hranu.
Odgovor
20.02.2017

Поштована,

молимо Вас да поднесете писани захтјев за једнократну помоћ - у слободној форми или на обрасцу који можете добити у писарници у главној згради Градске управе Града Бијељина. Препоручујемо Вам да уз захтјев приложите документа којим доказујете своју тешку материјалну ситуацију.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Nena
04.02.2017
Dobro Vece gospodine Gradonacelnice,
Moje pitanje se odnosi na Azil za napustene zivotinje i one sto hodaju po gradu gladne i zedne i odbacene!!!
Kao prvo dali je moguce da imamo Azil, a da nema para u budzetu da im se obezbedi Hrana Pa tamo je gore nego na GOLOM OTOKU!!! :(
Psi su sama kost i koza zavode se od gladi, ne zaboravite i to su ziva bica i imaju pravo na zivot isto kao i mi!!!
Kao drugo zasto ne usvojite Zakon na nivou Opstine da svaki vlasnik koji Odbaci ili izbaci kucnog ljubimca u Gradu ili negde pored puta,plati veliku Novcanu Kaznu Jer kad bi jedan ili dva Vlasnika platili od 150-300 KM Npr. drugi bi dobro razmislili! Jer opste je poznato da kod nas bez pretnje nista ne funkzionise!
Kada bi to u javnost dali za Kazne onda bi svi budno pratili sta se radi i upisivali Broj Tablica i prijavljivali! Znaci bila bi obostrana korist,vama u kasu a Zivotinje bi manje patile!
Unapred Hvala na odgovoru!
Nena
Odgovor
08.02.2017

Поштована,

Хигијеничарска служба Града Бијељина врши прeузимање паса од власника који о њима не желе да се брину као и хватање паса на јавним површинама.
Нажалост већина ових паса је у лошем здравственом стању и изузетно лошем стању ухрањености.
Разлог овоме су обољења од многих паразитских, бактеријских, вирусних, малигних обољења, лош хигијенски однос власника и неухрањеност.
Многи од ових паса су лијечени у некој од ветеринарских организација и проглашени за неизљечиве случајеве.
За потпун опоравак паса који се преузму у азил некада је потребно и неколико мјесеци.
Комисија за праћење рада хигијеничарске службе је увијек налазила довољне количине квалитетне хране која се набавља у оригиналном паковању, а количина хране је прилагођена тежини пса.
Вода која се користи за напајање паса се редовно контролише у надлежној лабораторији.
У буџету има довољно средстава за основну бригу о псима у азилу.
Што се тиче закона, законе доноси Народна скупштина Републике Српске.

(Одговор дало Одјељење за пољопривреду)
Đorđe
02.02.2017
Postovani gradonačelniče molim vas da mi odgovorite kada će se uraditi put prema Amejlijama. S obzirom na ulegnuća i rupe, nemoguće je sigurno voziti tom deonicom. Da Vas podsetim, prosle godine su momak i devojka vozeći se na motoru udarili i rupu i oboje izgubili život.
S obzirom da je u Amajlijama sabirni centar mleka, veliki broj kamiona svakodnevno tuda prolazi, nije moguće mimoići se sigurno sa većim vozilom. Ja vas sad molim da pokušate da riješite ovaj problem da ne bi dolazilo do novih tragedija, koje će u narednom periodu sigurno da se ponove ako put ne bude rekonstruisan-obnovljen. Hvala najlepše
Odgovor
03.02.2017

Поштовани,

Рехабилитација локалног пута према Амајлијама неће бити реализована у 2017. години, јер је буџет за текућу годину већ усвојен, а средства за поменуту намјену нису планирана истим.
Редовно одржавање-крпљење ударних асфалних рупа врши се сваке године, у периоду када се стекну услови за то, односно након завршетка зимске сезоне.
Улегнућа са десне стране коловоза настала су након полагања оптичког кабла од стране предузећа МТЕЛ, а у вези чега смо истим упућивали допис за хитно отклањање недостатака.
У циљу безбједног кретања пјешака и бициклиста, поред локалног пута за Амајлије изграђена је стаза у дужини од 2.740 метара, а вриједност радова износила је 204.000 КМ.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Dragomir
31.01.2017
Postovani gradonacelnice molim vas da mi odgovorite zasto u selo Kacevac vec cetvrtu zimu za redom nedolaze vozila zimske sluzbe da ociste kategorisani put u duzini od 3800 metara kad i sami znate kakva je konfiguracija kacevca mi pokusavamo traktorima da obezbjedimo komunikaciju do skole u Glavicicama da bi 16 djece moglo redovno pohadjati nastavu .Jos jedno pitanje a u vezi gradske odluke o odvozu smeca ako vec moramo placati odvoz smeca potrudite se da preduzece KOMUNALAC izvrsava obavze iz ugovora jer u JANUARU nisu izvrsili odvoz istog nijednom unaprijed hvala
Odgovor
01.02.2017

Поштовани,

Чишћење снијега на подручју Града Бијељина врши се у складу са Програмом рада зимске службе усвојеним од стране Скупштине Града. Према наведеном Програму, у МЗ Кацевац чисти се локални пут Л-10 (Кацевац /Р.459/-Тавна /Манастир/), који је уједно и једини категорисани пут на подручју Кацевца. Поред наведеног, програмом је предвиђено и чишћење некатегорисаног пута од Р.459 Мићанова ћаба до манастира Тавна (Л-10), који спада у другу групу приоритета.
По питању одвожења смећа смо већ имали пријаве грађана, након којих смо упутили допис предузећу А.Д. „Комуналац“ и Одјељењу Комуналне полиције у чијој надлежности је контрола рада поменутог предузећа.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне) средине)
Slađan
26.01.2017
Da li postoji neka stipendija za učenike osnovne škole koji su tokom svih devet godina školovanja imali prosjek 5.00
Odgovor
27.01.2017

Поштовани,

Стипендије добијају само ученици генерације у 12 Основних школа на подручју Града Бијељина. Када заврше основну школу, стипендије добијају током средње школе.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Slobodan
25.01.2017
Poštovani,
Interesuje me kada će biti objavljena konačna rang lista stipendista za ovu godinu
S poštovanjem.
Odgovor
25.01.2017

Поштовани,

Ранг листу студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2016/2017. години можете погледати при дну странице на линку:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=189&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Marko
22.01.2017
Postovanje. Kad izlaze rezultati konkursa za stipendije
Odgovor
25.01.2017

Поштовани,

Ранг листу студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2016/2017. години можете погледати при дну странице на линку:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=189&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Ksenija
20.01.2017
Postovani,

Molim da mi izadjete u susret i da mi dostavite email adresu katastra Bijeljina.Precizno katastarske jedinice Bijeljina grad kako bi im postavila odredjeno pitanje, a imajuci u vidu poteskoce da do navedene kontakt adrese dodjem na drugi nacin.

Unapred zahvalna na saradnji.

S postovanjem

Odgovor
23.01.2017

Поштована,

Подручна јединица Републичке геодетске управе у Бијељини се налази у Улици жртава фашистичког терора 21. Бројеви телефона су: 055 210 077, а адреса електронске поште [email protected]

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Marko
19.01.2017
Postovani gradonacelnice, da li ce se produziti raspusti jer moje djete nece moci u skolu zbog velikog snijega
Odgovor
23.01.2017

Поштована,

надлежне службе чине све што је у њиховој могућности да саобраћајнице очисте од снијега.
Што се тиче распуста - Градска управа нема никакву надлежност у вези одређивања школског календара.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
ZEV Račanska 25
18.01.2017
Poštovani,
kome treba da podenesemo zahtjev ispred zajednice etažnih vlasnika kako bi pauk služba mogla odnijeti automobile koji su parkirani, a koji nisu vlasništvo vlasnika stanova i lokala. Naime, parking platforme su iscrtane i označene po standardu, parking je ograđen ali nije zatvoren te bi željeli dostaviti spisak automobila sa registracionim oznakama koji se mogu parkirati na označene platforme. Kao i svako drugo privatno vlasništvo želimo da zaštitimo prostor koji je vlasništvo nas stanara. Saobraćajnu policiju i pauk službu smo već kontaktirali ali oni kažu da to nije njihov posao, te da se obratimo Vama iz opštine. Unaprijed hvala!
Odgovor
24.01.2017

Поштовани,

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина је орган надлежан за послове саобраћаја искључиво на јавним саобраћајницама и осталим јавним површинама. Имајући у виду да се у вашем случају ради о парцели која је у власништву ЗЕВ-а, односно приватном власништву, овај Орган није надлежан за рјешавање проблема који сте навели. Сходно томе, регулисање паркирања на датој парцели рјешава искључиво ЗЕВ, која је власник простора око објекта.

(Oдговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
dejan
12.01.2017
Postovani zanima me da li ima subvencija za ozivljavanje starih zanata,npr ako ne bih bio u mogucnosti sam da kupim masine i alat.
Odgovor
13.01.2017

Поштовани,

Најбоље би било да се за одговор на Ваше питање обратите Агенцији за развој малих и средњих предузећа на број телефона: +387 (0)55 204 024, а ако не добијете одговор у Агенцији, позовите Одјељење за привреду у Градској управи Града Бијељина на број телефона: +387 (0)55 233 114.

(Одговор дала Градска управа)
belma celahmetovic
10.01.2017
prava na jednokratnu pomoc trudnica u 9 mjesecu nezaposlena bez ikakvih primanja.
Odgovor
13.01.2017

Поштована,

Сви грађани Бијељине који су у стању социјалне потребе, па тако и труднице, могу остварити право на једнократну помоћ у складу са приоритетима, односно избором грађана по степену угрожености. Потребно је да у шалтер сали у згради Градске управе преузмете и попуните захтјев за добијање једнократне помоћи или да својеручно напишете писмо у коме ћете описати ваше проблеме, финансијске, здравствене и слично. Тај захтјев или писмо треба да, са документима који илуструју ваш тежак положај, доставите у Градску управу.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)

Након порођаја, поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
dejan
05.01.2017
Postovani,da li imaju posticajna srestva za ozivljavanje starih zanata,u slucaju da nemam mogucnosti da sam kupim potrebne masine i alat. Ako ima da mi objasnite kome da se obratim i kakav je to ustvari posticaj.
Odgovor
13.01.2017

Поштовани,

Најбоље би било да се за одговор на Ваше питање обратите Агенцији за развој малих и средњих предузећа на број телефона: +387 (0)55 204 024, а ако не добијете одговор у Агенцији, позовите Одјељење за привреду у Градској управи Града Бијељина на број телефона: +387 (0)55 233 114.

(Одговор дала Градска управа)
ZEV Nikole Tesle
02.01.2017
Postovani,
da li gradska uprava ima u planu resavanja fasade na zgradi lamela Bled ulica Nikole Tesle, koja je skroz oronula i predstavlja ruglo u centru grada a da ne pricamo o bezbjednosti pjesaka, takodje postoje problemi vezano za parking mjesto iza zgrade gdje stanari prakticno nemaju pristup
Hvala unaprijed!
Odgovor
13.01.2017

Поштовани,

Обавјештавамо Вас да је Скупштина Града Бијељина донијела Одлуку о суфинансирању извођења радова на изради фасада на зградама на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 19/08), гдје је дефинисано да ће Град Бијељина вршити суфинансирање извођења радова на изради фасаде на стамбеним зградама након спроведеног поступка јавне набавке за извођење радова и то у износу од 30% од цијене коштања инвестиције, под условом да је Скупштина посебном Одлуком одредила зграду чији радови на фасади се суфинансирају.
Потребно је да испред Заједнице етажних власника поднесете званичан захтјев Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине за суфинансирање извођења радова на обнови фасаде, након чега би био урађен и прослијеђен Скупштини Града приједлог Одлуке за суфинансирање радова на изради фасаде на Вашој згради.
Такође, уз захтјев морати доставити доказ о посједовању средстава на рачуну, 70% од укупне цијене радова за обнову фасаде.

У вези са питањем за паркинг иза Ваше зграде, Градска управа Града Бијељина је кренула у рјешавање постојећих проблема и у току је израда идејног рјешења за поменути паркинг. С обзиром на то да је велики број гаража у приватном власништву, постоје одређени проблеми око имовинско-правних односа. Након рјешавања имовинско-правних односа, план је да се поменуте гараже уклоне и да се прави један, нов, модеран и функционалан паркинг. У циљу брже и боље реализације, молимо Вас да нам помогнете око комуникације са станарима који су власници гаража. Контакт тел. 055/233-183.

(Одговор дало Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине)
nada
30.12.2016
Vec sam vam pisala i postavila pitanje ali nema odgovora molim vas da mi odgovorite ZASTO I SA KOJIM PRAVOM se zakljucava kapija na Novom groblju u Bijeljini ko ima pravo da onemoguci bolesnim, invalidima starim licima da dodju u svako doba dana do grobova najmilijih s autom , kazu narusavas e mir pa milim vas tolikim grobljima je puno radno vrijeme groblja dozvoljen prisup autom, tj ja ne znam nijedno gdje je to zabranjeno tj onemoguceno ovo prvi put cujem da neko zakljuca kapiju i ne da gradjanima NEVJEROVATNO treba dovesti televiziju pa da se prikaze kako stari i bolesni dodju do kapije i vrate se a zadnje pare su dali za svaku taksu za sve sve sto je trazeno a priznajte nije jeftino to je stvarno sramota a jos vec sad se neko ipak dosjetio pa kao subotom do 11 otkljuca ALI NE MOZE SVAKO DOCI U TOM PERIODU MOZDA JE SLAB PA OKO PODNE IPAK BI MOGAO ILI PAK TAD NEMA PREVOZA ALI KOGA TO BRIGA MOLIM VAS PODUZMITE DA I OVO GROBLJE BUDE NORMALNO KAO I SVA DRUGA PA U TUZLI GROBLJE NA TRNOVCU JE OTVORENO CIJELO RADNO VRIJEME A I IZNAD I ISPOD STALNO PROLAZE AUTA SANITETI DO BOLNICE A POGOTOVO KAD SU POSJETE na kraju ucjenjenom narodu a pogotovo njihovoj djeci koja i mogu doci do gore ali ne mogu roditelje nositi na ledjima kao i inavlidima strpljenje je pri kraju to je stvarno bezobrazluk
Odgovor
24.01.2017

Поштована,

прије свега, извињавамо се како због тога што каснимо с одговором, тако и због отежаног приступа гробљу.

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина све радње предузима на основу Закона о гробљима и погребној дјелатности („Службени Гласник Републике Српске“, број 31/13), Одлуке о гробљима и погребној дјелатности Града Бијељине („Службени гласник Града Бијељина“, број 11/15) и Одлуке о реду на гробљу ЈКП „Градско гробље” ДОО Бијељина број 122/15.
Одлуком о гробљима и погребној дјелатности Града Бијељина и Одлуком о реду на гробљу ЈКП „Градско гробље” ДОО Бијељина на гробљу је строго забрањено:
“вожња аутомобила, мотора или другог моторног возила, мотоцикла или другог возила на моторни погон, као и вожња трицикла или бицикла, уколико није прибавњено посебно одобрење од управе гробља“.
Радно вријеме гробља од понедељка до недеље регулисано је на следећи начин:
• У зимском периоду радно вријеме гробља је од 07:00 до 17:00 сати, а капије су отворене и возилом се може ући у периду од 09:00 до 12:00 сати и 15:00 до 17:00 сати.
• У љетном периоду радно вријеме гробља је од 07:00 до 20:00 сати, а капије су отворене и возилом се може ући у периоду од 09:00 до 12:00 сати и 16.00 до 20.00 сати.
Управа гробља ће у наредном периоду ангажовати радника који ће дежурати на улазу у гробље и који ће, након што буде обавјештен која лица треба да уђу моторним возилом, дати одобрење за улазак.
Лица која могу да добију одобрење су стара и немоћна лица, инвалиди, као и возила погребне службе, возила хитне помоћи и полиције.

(Одговор дало ЈКП „Градско гробље“ ДОО)
Marko
26.12.2016
Postovani,
Pitanje se tice izrade studentskog naucno istrazivackog rada. Bilo je slicno pitanje i ranije, niste narocito opsirni u odgovoru, uglavnom postavite link, koji ne daje odgovor na moje pitanje. Student sam Medicinskog fakulteta, V (peta) godina. Kako se podnosi molba za jednokratnu novcanu pomoc i mogu li studenti da konkurisu To nigdje ne pise. Hvala unaprijed.
Odgovor
26.12.2016

Поштовани,

Правилником о једнократној помоћи ученицима и студентима за који смо Вам послали линк (http://sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_opstine_bijeljina_10-09_od_16.04.2009..pdf) дефинисано је ко може добити једнократну студентску помоћ.
Молимо Вас да пажљиво прочитате чланове 2-11 овог акта којим су прописани услови под којим ученици и студенти могу добити једнократну помоћ.
За све додатне информације молимо Вас да се обратите Одјељењу за друштвене дјелатности на број телефона 055 233 168, контакт-особа Александар Стефановић.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Dragan
24.12.2016
Postovani,kada se zatvara konkurs za dodjelu studentskih stipendija i kada ce se znati rezultati konkursa Hvala unaprijed na odgovoru.
Odgovor
25.01.2017

Поштовани,

Ранг листу студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2016/2017. години можете погледати при дну странице на линку:
http://www.sobijeljina.org/index.php?idgrupa=189&sablon=0

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Ksenija
19.12.2016
Postovani,

Imam dva pitanja i nadam se da cete mi izaci u susret i pruziti potrebne informacije.

1.interesuje me sta se desava po pitanju restitucije, kao i da li ima odredjenih naznaka da bi to pitanje moglo biti reseno u nekom narednom periodu i na koji nacin, kao i koji organ je nadlezan za navedenu materiju.

2.istovremeno, obzirom da sam na zvanicnom sajtu Opstine Bijeljina procitala kako sledi javna usmena rasprava o [romeni regulacionog plana centra grada, zanima me da li ce istim biti obuhvacen i deo Dasnica 1, i u kom obimu.
molim da mi odgovorite obzirom da smo u toku avgusta meseca ove godine predali zahtev za izmenu regulaciong plana na tom podrucju grada...

U iscekivanju odgovora, ostajem

S postovanjem.
Odgovor
22.12.2016

Поштована,

на питање о реституцији Вам за сада не можемо одговорити.
Дашница 1 није у обухвату Регулационог плана "Центар" и јавна расправа се не односи на овај дио Града.

(Одговор дали Одсјек за односе с јавношћу и Одјељење за просторно уређење)
Jovana
12.12.2016
Postovani,

Tokom lokalnih izbora, izborna komisija je uzela broj tekuceg racuna na koji ce uplatiti izvjesnu sumu novca za clana komisije ali se taj tekuci racun u međuvremenu ugasio. Postoji li neko nadležan kome mogu da se obratim i da ostavim broj novog racuna Unaprijed hvala
Odgovor
26.12.2016

Поштована,

сва лица која су промјенила или нису раније дала број текућег рачуна, а
била су ангажована за Локалне изборе 2016. године (текући рачун мора бити на
лично име) број рачуна могу прослиједити Градској изборној комисији Бијељина на
телефон број 055 233-122, односно, 211-930 или лично у канцеларију ГИК-а у Карађорђевој улици 4.

(Одговор дало Одјељење за општу управу)
Bojan
11.12.2016
Poštovani,
student sam treće godine na odseku Mikrobiologija hrane na Univerzitetu u Beogradu. Obzirom da imam prosek ispod 8,00 nemam pravo na opštinsku stipendiju. Moji roditelji trenutno nemaju nikakva primanja, tako da veoma teško uspevaju da me školuju. Zanima me da li postoji mogućnost dobijanja neke vrste novčane pomoći za studente i ako postoji kakva je procedura za dobijnje tog vida pomoći.
Unapred hvala.

Odgovor
12.12.2016

Поштовани,

Правилник о једнократној новчаној помоћи ученицима и студентима је на линку: http://sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_opstine_bijeljina_10-09_od_16.04.2009..pdf

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Pero Vidić
28.11.2016
Ima li student Filološkog fakulteta u Beogradu s prosjekom 9,2 pravo na stipendiju ako nije dijete palog borca već učesnika rata od 1991-1996 god.
Odgovor
15.12.2016

Поштовани,

текст конкурса можете погледати на линку:
http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Biljana
23.11.2016
Postovani,
Drugi put Vam postavljam pitanje i nadam se da cete ovaj put naci za shodno da izvojite vreme i odgovorite mi. Naime, moj ujak, koji je kategorisan kao borac prve kategorije, nema reseno stambeno pitanje, prakticno je beskucnik. Dakle, pitanje je, kome treba da se obratimo i pokusamo da resimo njegovo stambeno pitanje, koje vec 16 godina nije reseno.
U nadi da cete ovaj put odgovoriti,
S postovanjem.
Odgovor
26.12.2016

Поштована,

право на стамбено збрињавање сходно Уредби о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвлида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени галсник Републике Српске број 43/07, 73/08 и 18/11) имају само чланови породице погинулог борца и ратни војни инвалиди.
Наша је препорука да се обратите Одсјеку министарства за расељена лица Зворник (ако се ради о расељеном лицу) или ако је Ваш ујак корисник Центра за социјални рад - у установу тог центра.
Такође, у остварењу права демобилисаних бораца подршку даје Борачка организација Репблике Српске.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)
Jovana
23.11.2016
Izvinite, nije mi bas najjasnije da li mogu da se prijave za stipendiju studenti fakulteta drustvenih nauka koji nisu djeca poginulih boraca i koji ne pripadaju Ostalima.
Odgovor
15.12.2016

Поштованa,

текст конкурса можете погледати на линку:
http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Jovana
21.11.2016
Kada ce izaci konkurs za stipendiju
Odgovor
23.11.2016

Поштована,

конкурс за стипендије можете погледати на линку: http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Aleks
17.11.2016
Poštovani, student sam šeste godine medicinskog fakulteta zanima me da li imam pravo na neku jednokratnu pomoć studentima koju sam čuo da postoji u našem gradu i koji su uslovi dobijanja iste Unapred zahvalan
Odgovor
23.11.2016

Поштовани,

Правилник о једнократној новчаној помоћи учченицима и студентима је на линку: http://sobijeljina.org/download/sluzbeni_glasnik_opstine_bijeljina_10-09_od_16.04.2009..pdf

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Sanja
16.11.2016
Poštovani,

Kada će biti objavljen konkurs za dodjelu studentskih stipendija
Hvala
Odgovor
23.11.2016

Поштована,

конкурс за стипендије можете погледати на линку: http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Petar
12.11.2016
Kada ce biti raspisan konkurs za dodjelu stipendija
Odgovor
23.11.2016

Поштовани,

конкурс за стипендије можете погледати на линку: http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Marko
07.11.2016
Postovanje. Kad izlazi konkurs za dodelu studentskih stipendija
Odgovor
23.11.2016

Поштовани,

конкурс за стипендије можете погледати на линку: http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=3004&idgrupa=361&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
VASILIJE
06.11.2016
POSTOVANI GRADONACELNICE I UPRAVO GRADA BIJELJINA OVIM PUTEM MOLIJO BI ZA AUDIENCIJU SA VAMA MOLIJO BI VAS DA MI NAPISETE KAKO DA DODJEM DO VAS I TERMIN KAD BI MOGAO DA DODJEM VISOKO POSTOVANJE
Odgovor
23.11.2016

Поштовани,

молимо Вас да се прво обратите начелнику одјељења надлежног за тему о којој желите да разговарате са Градоначелником и, ако Вам он не може помоћи, да он препоручи Градоначелнику да Вас прими на разговор.

(Одгоовр дао Одсјек за односе с јавношћу)
Мира
31.10.2016
Поздрав, уписала сам мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Источном Сарајеву. Интересује ме да ли имам право на општинску стипендију и који су услови за конкурисање
Унапријед хвала.
Odgovor
01.11.2016

Поштована,

Град Бијељина стипендира искључиво основне студије.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Sanja Stokić
25.10.2016
Poštovani,
Po struci sam dipl.sanitarni inženjer i još nisam odradila pripravnički. Interesuje me da li postoji potreba za ovim profilom,samim tim i obavljanje pripravničkog staža
Odgovor
01.11.2016

Поштована,

током 2016. године неће бити пријема приправника са звањем дипл. санитарни инжењер, а за 2017.годину тренутно немамо никакве податке који се односе на пријем приправника.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Mladenko
23.10.2016
Postovani Gradonacelnice,

Po medijima se ovih dana dosta prica o ucenicima iz Bijeljine koji su osvajali razne medalje po medjunarodnim takmicenjima iz inovacija,razne projekte su pravili koji su fascinanti,svi mediji su to ispratili samo je izostala podrska vas iz grada,sramota je da o njima niko ne brini,oni predstavljaju ovaj grad,vas i sve nas zajedno,za sportiste se izvadaju ogroman sredstva a u nauku niko ne ulaze.Udostojite se bar ih pozvati,pocastiti sokom i kolacem,pokazite da ste uz gradjane svaki dan a ne samo mjesec pred izbore.

Srdacan pozdrav.
Odgovor
23.11.2016

Поштовани,

прије свега, извините што сте дуго чекали на одговор и хвала Вам за сугестију. На линку http://sobijeljina.org/index.php?vijestid=2912&idgrupa=125&sablon=0 можете погледати вијест о пријему који је Градоначелник Бијељине организовао за младе иноваторе.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
ratko
23.10.2016
postovani sin mi je dao uslov za drugu godinu na ekonomskom fakultetu dali ima pravo na opstinsku stependiju
Odgovor
24.10.2016

Поштовани,

Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) предвиђено је стипендирање студената од треће године редовних студија.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Zoran
19.10.2016
Da li možete da mi kažete ko je nadležan za zamjenu pregorelih sijalica gradske rasvjete i koji je broj telefona na koji mogu da ih pozovem.
Hvala
Odgovor
21.10.2016

Поштовани,

молимо Вас да се обратите Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на број телефона 055 233 183 (контакт-особа Богдан Тадић).

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Gordan
19.10.2016
Pozdrav,
imam pitanje u vezi jednokratne pomoci za novorodjece. Majka neradi , a ja radim za minimalac. Nemam nista na sebi osim auta koje vrijedi 2000 km. dijete sam poginulog borca. da mi imamo pravo na jednokratnu pomoc
Odgovor
21.10.2016

Поштовани,

можете поднијети захтјев за једнократну помоћ - образац захтјева можете добити у пријемној канцеларији у главној згради Градске управе или га преузети са линка: http://www.eregistarbn.rs.ba/eregistar/obrasci/Drustvene/16%20Zahtjev%20za%20jednokratnu%20novcanu%20pomoc.pdf
Такође, препоручујемо Вам да се обратите градском Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у Улици Вука Караџића 8 (зграда "Урбанизма"), односно, Центру за социјални рад или Градској организацији породица погинулих бораца и несталих цивила у Улици кнеза Милоша 8 у Бијељини.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Djordje Lontos
18.10.2016
Postovani ,gdje se mogu informisati oko konkurisanja za opstinsku stipendiju Studen sam trece godine u Crnoj Gori sa prebivalistem u Bijeljini .
Hvala
Odgovor
18.10.2016

Поштовани,

у плану је да конкурс за студентске стипендије буде расписан у новембру. Позивамо Вас да пратите средства јавног информисања и званичну интернет-страницу Града Бијељина на којим ће да буде објављен конкурс.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Aleksa
16.10.2016
gdje se moze pogledati spisak lica koja su dobila donaciju u poplavama
Odgovor
18.10.2016

Поштовани,

препоручујемо Вам да посјетите ову интернет-страницу: http://regsteta.vladars.net/

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Jovana Vidic
15.10.2016
Postovani gradonacelnice,

Zanima me da li cu ja moci da konkurisem za opstinsku stipendiju. Studiram ruski jezik na Filoloskom fakultetu u Beogradu. Da li se to podrazumijeva pod drustvene nauke Kada ce izaci konkurs za dodjelu stipendija
S postovanjem,
Jovana Vidic
Odgovor
18.10.2016

Поштована,

студије језика ће на конкурсу за студентске стипендије бити сврстане у групу друштвених наука. У плану је да конкурс буде расписан у новембру, па Вас позивамо да пратите средства јавног информисања и званичну интернет-страницу Града Бијељина на којим ће конкурс бити објављен и да се, уколико будете испуњавали критеријуме, пријавите на конкурс.

(Одгвоор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
ljupco
11.10.2016
Zdravo jas sum od Skopje sakam da ja posetam Bijelinja pa me interesira dali imate gradski prevoz ili bilo kakov prevoz niz gradot osven taksi. i dali imate prevoz do etno selo stanisici. Ve molam za odgovor i ve pozdravuvam.
Odgovor
18.10.2016

Поштовани,

прије свега, хвала Вам што желите да посјетите наш Град.
Нажалост, градски превоз у Бијељини није превише развијен, сем на правцима према највећим насељима.
Постоји локална аутобуска линија до села Дијелови које је у близини Етно-села "Станишићи" (последња станица је на око 500 метара до Етно-села).

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Dane
11.10.2016
Poštovani,
kome da se obratim u vezi legalizacije imovine I da li znate okvirne troškove za legalizaciju objekta na području Novih Dvorova
Odgovor
18.10.2016

Поштовани,

молимо Вас да се обратите Одсјеку за легализацију при Одјељењу за просторно уређење (лично у Карађорђевој улици 4 или на број телефона 055 233 198).
Службеници Одсјека ће Вам појаснити процедуре и дати информације о трошковима.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Nemanja
10.10.2016
Postovani Gradonacelnice,mozete li nam odgovoriti da li ce i kada mladi MZ ledinci dobiti obecani asfaltirani teren
Odgovor
28.10.2016

Поштовани,

Град Бијељина ће у складу са финансијским могућностима и временским приликама, као и у складу са динамичким планом асфалтирања на другим локацијама, у овој или идућој буџетској години покушати да асфалтира већ припремљен терен у мјесној заједници Лединци (насеље "Кнез Иво од Семберије"). Наиме, још увијек је у току асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и улица на територија Града Бијељина према важећој Одлуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), према којој пројекте мјесних заједница који се односе на модернизацију - изградњу и реконструкцију путне мреже, Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције.
Град Бијељина је у мјесној заједници Лединци уредио травнати терен, тако што је на истом уграђена јавна расвјета, извршена је набавка, довоз и разастирање земље, набавка сјемена за траву, бушење цијеви за наводњавање, набавка пумпи за наводњавање, набавка спортских реквизита, те кошење терена.
Поред наведеног у мјесној заједници Лединци је изграђен и помоћни терен на коме се дјеца играју.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Radiša Koprivica
10.10.2016
Koji je krajnji datum prije zime 2016 za postavljenje obećana dva sijalična stuba u istočnom kraku Tolstojeve ulice , do broja 58 .....
Lijep pozdrav ..
Odgovor
28.10.2016

Поштовани,

у вези са захтјевом за изградњу јавне расвјете у улици Толстојевој овим путем Вас обавјештавамо да према важећој Одлуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), пројекте мјесних заједница који се односе на изградњу јавне расвјете, Град Бијељина суфинансира у износу од 50%, а мјесне заједнице у износу 50% од укупне вриједности инвестиције.
С тим у вези, потребно је да се обратите Одсјеку за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина, гдје ћете добити детаљнија упутства и обрасце за пријаву датог пројекта.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Nikola
07.10.2016
Postovani,zanima me da li moja majka koja je operisla kuk ima pravo na neku vrstu socijalne pomoci obzirom da zbog istog nije radila dig vremenski period i da je samohrana majka Unaprijed se zahvaljujem
Odgovor
18.10.2016

Поштовани,

у Центру за социјални рад су нам рекли да им можете поднијети захтјев, уз приложену фотокопирану документацију и личну карту подносиоца захтјева.
За више информација молимо Вас да се обратите Центру на број телефона 055 207 546 или лично у привременим просторијама Центра у некадашњем Одјељењу за плућне болести старе Болнице.

(Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу)
Bojana
07.10.2016
Postovanje predala sam pre mesec dana za jednokratnu pomoć od tada niko me nije obavestio nista hvala.
Odgovor
18.10.2016

Поштована,

комисија за додјелу једнократних помоћи засједа периодично (по потреби). Након што комисија донесе одлуку на основу Вашег захтјева, поштом ћете добити писано обавјештење о томе.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Marko
05.10.2016
Postovani,
zelim da se informisem po pitanju ucesca grada u troskovima prilikom postavljanja nove fasade na zgradu. U pitanju je zgrada koja je gradjena 1964. godine, i cija je fasada dotrajala i na kojoj ne postoji toplotna izolacija. Zgrada je registovarana kao ZEV i tako i funkcionise. Takodje, nalazi se u samom centru grada u ulici Milosa Obilica i kao takva kvari sliku grada. Molio bih i za informaciju oko procedura podnosenja zahtjeva ZEV-a gradu za ucesce u ovom poslu.
Srdacan pozdrav.
Odgovor
31.10.2016

Поштовани,

Скупштина општине Бијељина је усвојила Одлуку о суфинансирању извођења радова на изради фасаде на зградама на подручју општине Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број: 19/08) којом се регулише суфинансирање извођења радова на изради фасаде на стамбеним зградама на подручју Града Бијељина. Одлуком је предвиђено да ће Град Бијељина вршити суфинансирање радова након спроведеног поступка јавне набавке за избор извођача радова и то у износу од 30% од цијене коштања инвестиције, а према критеријумима за суфинансирање који ће бити одређени посебним актом.
Заједница етажних власника захтјев за суфинансирање радова на изради фасаде подноси Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. У прилогу захтјева неопходно је доставити сљедећу документацију:
- Одлуку скупштине етажних власника о именовању комисије за провођење поступка јавне набавке и избор најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији фасаде.
- Документацију о проведеном поступку јавне набавке за избор извођача радова (најмање три понуде понуђача).
- Уговор о извођењу радова на изради фасаде са предмјером и предрачуном радова.
- Потврду банке (извод са рачуна) о расположивости финансијских средстава у износу од 70% од укупне вриједности радова.
Након достављања захтјева Заједнице етажних власника за суфинансирање радова на изради фасаде, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине припрема Одлуку о суфинансирању радова коју доставља Скупштини Града Бијељина на усвајање те предмет доставља Служби за јавне набавке, инвестиције и надзор – Комисији за давање стручног мишљења у вези са учешћем Градске управе Града Бијељина у суфинанисрању радова на обнови фасаде.
Након доношења Одлуке о суфинансирању радова на изградњи фасаде од стране Скупштине Града Бијељина и позитивног Мишљења Комисије за давање стручног мишљења, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине налогом за плаћање исплаћује средства у износу од 30% од укупне вриједности радова на изради фасаде на рачуне Заједнице етажних власника.

(Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Sasa
04.10.2016
Postovani,
Obracam Vam se povodom problema sa prigradskim prevozom. Sami ste svjesni da problem postoji vec godinama i da su najsiromasniji i najugrozeniji, kao i da je Opstinska uprava precutno dozvolila prevoznicima da maksimalno smanje broj linija, cime je prigradski prevoz maltene nestao. Ovo je sramota za jedan grad velicine Bijeljine. Moje konkretno pitanje je postoji li mogucnost uvida u ugovor koji obavezuje prevoznike koji su dobili linije,sledece pitanje je zbog cega Opstinska uprava ne tuzi prevoznike koji su se tim ugovorom obavezali i zadrzavaju pravo na te linije, i ako Opstina ne zeli da ih tuzi moze li to da ucini grupa gradjana u njihovo ime, i ukoliko oni ne zele da voze te linije zasto se ne ponisti ugovor i dopusti nekom drugom, ili se nabave vozila nekom javnom preduzecu npr.patriot koji bi rado obavljali taj posao
Odgovor
31.10.2016

Поштовани,

у складу са чланом 18. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број 111/08, 50/10 и 12/13) регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основу спроведеног поступка јавног усклађивања редова вожње.
У складу са чланом 20. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Српске" број: 111/08, 50/10 и 12/13) и чланом 9. Одлуке о начину и организацији јавног превоза лица и ствари на територији општине Бијељина ("Службени гласник Општине Бијељина", број 24/11) превозник је дужан да почне и врши линијски превоз лица уредно и редовно по регистрованом реду вожње.
Уколико превозник не почне или неуредно врши линијски превоз лица, обустави вршење линијског превоза лица исто је кажњиво у складу са чланом 62. тачка ђ) Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број 111/08, 50/10 и 12/13) те у складу са чланом 36. став 2. Одлуке о начину и организацији јавног превоза лица и ствари на територији општине Бијељина ("Службени гласник Општине Бијељина", број 24/11).
У складу са чланом 58. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају и чланом 35. Одлуке о начину и организацији јавног превоза лица и ствари на територији општине Бијељина, надзор над спровођењем Закона односно Одлуке врши саобраћајни инспектор и органи Комуналне полиције у складу са одредбама Закона о комуналној полицији.
Напомињемо да је „Семберија транспорт“ једини превозник, од четири регистрована, који је у више наврата одустајао од линија при чему је директно нарушавао усаглашени ред вожње, док сви остали превозници обављају поласке у складу са утврђеним редовима вожње.
Сходно наведеном, а имајући у виду чињенично стање које сте навели у Вашем питању проблем јавног превоза путника ће се рјешавати у оптималном временском року, тако што ће се осталим заинтересованим превозницима дати могућност да врше градски и приградски превоз на оним линијама гдје је до сада било одступања од вршења превоза, а све у циљу стварања одговарајућих услова за задовољење основних потреба грађана.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Mihajlo
20.09.2016
Поштовани, коме се и како подносе иницијативе за суфинансирање асфалтирања локалних путева. Да ли је истина да је тај пројекат стопиран
Свако добро
Odgovor
21.09.2016

Поштовани,
Молимо Вас да се обратите Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у главној згради Градске управе Града Бијељина, или на телефон број: 055/233-174.
Milica
17.09.2016
Postovani,
Na spisku dokumenata potrebnih za stipendiju nalaze se izjava da student ne prima drugu stipendiju i odredjeni formulari potrebni za konkurs. Interesuje me gdje i kako mogu nabaviti izjavu da ne primam drugu stipendiju i da li mozete u formi pdf-a da mi posaljete formulare potrebne za konkurs
Hvala unaprijed na izdvojenom vremenu i odgovoru!
Srdacan pozdrav,
Milica
Odgovor
25.10.2016

Поштована,

прије свега, извините што Вам одговарамо са закашњењем.
Документ који се тражи може бити у слободној форми, с тим да мора бити овјерен.
У плану је да конкурс за стипендије буде расписан у новембру.

(Одговор дали Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за односе с јавношћу)
deja
09.09.2016
Gdje sa na sajtu grada moze naci spisak svi stranaka koji ucestvuju na izborima 2016 i njihove slike kandidata.
Odgovor
21.09.2016

Поштовани,

према стандардима које примјењујемо при уређивању званичне интернет странице Града Бијељина, није предвиђено да се објављују такве информације. Молимо Вас да посјетите интернет страницу Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba гдје можете пронаћи ове информације.
Mladen
31.08.2016
Da li porodilje dobijaju neku jednokratnu pomoć (novčanu ili neku drugu), misleći na sve porodilje, ne samo socijalno ugrožene

Hvala!
Odgovor
05.09.2016

Поштовани,

Поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у вриједности од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Janko
28.08.2016
Da li će se uskoro završiti asfaltiranje ul Vladike Gavrila, započeto prije 7-8 godina I ko je nadležan za to pitanje
Odgovor
01.11.2016

Поштовани,

према важећој Одлуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), пројекте мјесних заједница који се односе на модернизацију-изградњу и реконструкцију путне мреже, Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције.
С тим у вези, потребно је да се обратите Одсјеку за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина, гдје ћете добити детаљнија упутства и обрасце за пријаву датог пројекта.
Такође, да би Градска управа учествовала у модернизацији-изградњи и реконструкцији путне мреже неопходно је да су претходно ријешени сви имовинско правни односи, односно да је улица – дио улице или сокак који је предмет асфалтирања у власништву Града Бијељина. По нашим сазнањима дио Улице владике Гаврила нема ријешене имовинско-правне односе и у току је рјешавање имовинско-правних односа у једном дијелу улице.
Уколико је улица, дио улице или сокак који се треба асфалтирати у власништву једног или више физичких лица, неопходно је да се власници предметних парцела које представљају пут одрекну истих у корист јавног добра путеви, приликом чега Градска управа сноси све трошкове превода. Тек након тога се може приступити активностима око асфалтирања.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Pantić Koviljka, ing.tehnolog
25.08.2016
1.Ul.Boška Buhe je postala ruglo centra Bijeljine. Već od cca l980 god. je asfalt pohaban, a sada su to rupe , koje mi stanovnici krpimo šljunkom. Kada će se asfaltirati ulica
2. prohodajte noću ulicama, pa ćete vidjeti da je neophodna dezinsekcija, jer buba švabe zauzimaju Bijeljinu i naravno donose razne bolesti. DEZINSEKCIJA
3.Zašto od Tkz. krivog mosta do sledećeg nije asfaltirano. Pa , sela asfaltirate, bravo ( jer se od 2.svetskog rata na ovamo , na raznorazne načine plaćaju putevi, konačno da neko mislii na njih) a kada ćete taj dio kanala osposobiti da bar bude lepo šetalište, a ono rupa do rupe. Ni automobili ne mogu proći... Hvala na odgovoru i sve najbolje... Pantić Koviljka, Boška Buhe br. 3
Odgovor
01.11.2016

Поштована,

изласком на лице мјеста од стране овлашћеног лица Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине утврђено је да је Улица Бошка Бухе, која је оштећена приликом изградње гасовода, санирана и да у истој нема отворених ударних рупа.
Што се тиче дијела улице са макадамском подлогом уз канал Дашница санација исте је планирана у склопу реализације пројекта уређења канала Дашница са реконструкцијом обалних садржаја од Улице цара Уроша до Пантелинске улице. Град Бијељина је припремио потребну пројектно-техничку документацију за предметни пројекат и када се обезбједе потребна финансијска средства кренуће се у реализацију истог. Како је пројекат кандидован на више адреса постоји велика могућност да се са реализацијом истог крене у 2017. години.
Што се тиче плаћања путева од стране грађана, морамо рећи да ни једна марка од тих средстава не иде у буџет Града, него да сва давања за путеве иду у Републички буџет.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Dejan
18.08.2016
Postovani,

Javljam vam se povodom konkursa za prijem pripravnika u gradsku upravu grada Bijeljina. Predao sam prijavu sa svim potrebnim dokumentima, medjutim jos uvijek nisam dobio poziv za razgovor, dok neki jesu. Pa me zanima da li ce svi dobiti poziv za razgovor, koji inace dolazi postom ili samo pojedini

Pozdrav
Odgovor
19.08.2016

Поштовани,

позиви за интервју су упућени свим кандидатима који су на вријеме предали документацију, чија документација је потпуна и који имају стручну спрему тражену конкурсом.
Кандидати који нису испунили услове тражене конкурсом ће добити писано обавјештење у којем ће бити образложено зашто нису позвани на интервју.
Mira
15.08.2016
Kojim danima je rad sa strankama, da se najavim
Odgovor
18.08.2016

Поштована,

Молимо Вас да контактирате шефицу Одсјека Односи с јавношћу Славку Митровић, на број телефона 055/233-127, или да дођете у Градску управу, у канцеларију број 22 лично.

Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу
Mira
15.08.2016
Kojim danima je rad sa strankama, da se najavim
Odgovor
18.08.2016

Поштована,

Молимо Вас да контактирате шефицу Одсјека Односи с јавношћу Славку Митровић, на број телефона 055/233-127, или да дођете у Градску управу, у канцеларију број 22 лично.

Одговор дао Одсјек за односе с јавношћу
Jovana
14.08.2016
Pozdrav gradonacelnice. Gdje se mogu vidjeti rezultati konkursa za pripravnike
Odgovor
18.08.2016

Поштована,
након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Marko
10.08.2016
Poštovani,

Da li se zna kada će biti objavljeni rezultati konkursa za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

Hvala
Odgovor
12.08.2016

Поштовани,
након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Marija
08.08.2016
Postovani,
kada se mogu ocekivati rezultati konkursa za prijem pripravniku u gradsku upravu, i hoce li biti javno objavljeni

Pozdrav
Odgovor
12.08.2016

Поштована,

након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Ana
08.08.2016
Poštovani,

kada će biti rezultati konkursa za prijem pripravnika u Gradsku upravuHvala...
Odgovor
12.08.2016

Поштовани,
након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Jovana
07.08.2016
Gdje možemo pogledati rezultate konkursa za pripravnike koji je raspisala Gradska uprava grada Bijeljina 13. 7. 2016
Odgovor
12.08.2016

Поштовани,
након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Dejan
05.08.2016
Poštovani, da li su izašli rezultati konkursa za prijem pripravnika u Gradskoj Upravi Grada BIjeljina U slučaju da nisu kada se mogu očekivati
Odgovor
12.08.2016

Поштовани,

након што се спроведе процедура прегледа пристиглих пријава, Комисија за пријем ће позвати кандидате који испуњавају услове Јавног конкурса и са њима обавити интервју. По обављеном интервјуу извршиће се рангирање кандидата по расписаном конкурсу.
Све наведене информације добићете писаним путем на адресу коју сте навели у Вашој пријави.
Уједно користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Комисија за пријем врши преглед пристиглих пријава.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Владимир Савић
01.08.2016
Поштовани господине градоначелниче Мићићу,

у средствима информисања прочитао сам да град Бијељина има намјеру продавати плацеве грађанима за индивидуалну градњу стамбених објеката-кућа. Интересује ме када ће бити расписан јавни позив за продају плацева, услови учешћа и колика је цијена земљишта.

У очекивању Вашег одговора срдачно Вас поздрављам.
С поштовањем,
Владимир
Odgovor
18.08.2016

Поштовани,

у Градској управи немамо такву информацију.
Уколико желите, можете нам прослиједити линк ка тој вијести или скенирани чланак, како бисмо још једно провјерили о чему је ријеч.

(Одговор дали: Одјељење за просторно уређење и Дирекција за изградњу и развој Града)
Милијана
30.07.2016
Поштовани,

Постоји ли могућност да се од ове нове академске године уведе стипендирање студената другог циклуса односно на мастер студијима нпр. дефицитарних занимања или студената који су остварили завидне резултате на претходним основним студијима.

С поштовањем и унапред хвала на одговору.

Odgovor
12.08.2016

Поштована,

Правилником о стипендирању студената и ученика предвиђено је искључиво
стипендирање ученика генерације основних и средњих школа, дјеце са
посебним потребама као и студената I циклуса студија.

С обзиром на то да је буџетска позиција за стипендирање у протеклих
неколико година смањена са 300.000 КМ на 220.000 КМ. не може се у
наредном периоду очекивати стипендирање студената II цилуса студија.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
milos
21.07.2016
Postovani,
U kom postupku i pred kojim organom se vrsi pretvaranje kategorije puta, koji je u javnim evidencijama odnosno zemljisnim knjigama upisan kao nekategorisani put, u neku visu kategoriju puta
Hvala.
Odgovor
25.07.2016

Поштовани,

препоручујемо Вам да Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине упутите иницијативу за промјену категорије пута (то може урадити група грађана или мјесна заједница).

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Srdjan
21.07.2016
Postovanje !
Imam dva pitanja,molio bih vas da mi date odgovore.
1. Hoce li biti stipendije za ucenike koji su upisani u tehnicku skolu, za zanimanje stolar Bilo je najava da ce opstina davati stipendije za tu djecu,kome se mogu obratiti

2. Ko je nadlezan za postavljanje saobracajnih znakova u Bijeljini Zivim u ulici Vladike Nikolaja u Bijeljini ,gdje je ulica dosta uska i nepregledna,a pojedini mjestani parkiraju auta na putu i to iza krivine,sto dovodi u opasnost ostale vozace ,kao i pjesake. Razgovarao sam sa policajcima,oni mi kazu da ne mogu angazovati pauka,jer nema znak zabrana zaustavljanja i parkiranja. Isti ti ljudi imaju vrvece (Voce) u svom dvoristu,koje je rasirilo grane i zauzima veci dio ceste. Zelim da apelujem da se postavi zanak zabrane parkiranja i zaustavljanja radi bezbjednosti svih nas, a posebno djece,koje u toj ulici ima dosta. Hvala unaprijed !
Odgovor
18.08.2016

Поштовани,

1. Одлука о стипендијама за ова занимања је у процесу припреме.
2. У складу са чланом 44, (ставови "д" и "ђ") Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 63/11), паркирање возила је забрањено на:
- тротоару, ако то није изричито регулисано саобраћајним знаком, а ако је паркирање дозвољено, мора се оставити најмање 1,6 m ширине на површини за кретање пјешака, с тим да та површина не може бити уз ивицу коловоза,
- на коловозу с двије саобраћајне траке гдје се саобраћај одвија у оба смјера.
На основу ових одредаба Закона, саобраћајна полиција може поступати у складу са својим надлежностима.
Уколико растиње угрожава безбједност саобраћаја, молимо Вас да упутите пријаву Одјељењу за инспекцијске послове, односно, Саобраћајној инпсекцији при овом Одјељењу, у којем ћете навести тачну локацију на којој се налази растиње.

(Одговор дали: Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Одјељење за инспекцијске послове)
STEVAN
18.07.2016
Poštovani,

Da li će u skorije vrijeme biti otvoren neki državni Tehnički fakultet (npr. Mašinstvo, Elektrotehnika, Arhitektura, Građevinarstvo, Saobraćaj itd.) u Bijeljini Na području Semberije i Majevice postoji dugogodišnja tradicija inženjera tehničke struke. Veoma veliki broj studenata sa ovog područja odlaze u druge gradove (Beograd, Novi Sad, Istočno Sarajevo,Banja Luka itd.) na Tehničke fakultete. U gradu Bijeljini se nalazi veliki broj preduzeća gdje postoji potreba za inženjerima tehničke struke. U blizini Bijeljine se nalazi i gigant Rudnik i termoelektrana Ugljevik, gdje je zastupljen ogroman broj inženjera tehničke struke. Unaprijed hvala.
Odgovor
27.07.2016

Поштовани,

планирање развоја мреже јавних високошколских установа је у надлежности Владе Републике Српске, односно, Министарства просвјете и културе, као и универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву.
Град Бијељина је, са своје стране, учинио и чини огромне напоре да створи што боље услове за рад факултета који постоје на територији Града Бијељина - наш Центар за високо образовање је најбољи примјер за то.
Следећи велики пројекат који у плану има Градска управа у циљу унапређења квалитета услова за студирање је изградња Студентског центра, односно, кампуса, чиме би у Бијељини био комплетиран систем високообразовних установа, а урбани дио Града добио потпуно ново лице.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
ksenija
29.06.2016
Postovani,

Molim za obavestenje o mogucnosti promene urbanistickog plana za podrucje grada u 2016.godini, kao i u kom periodu se moze ocekivati
Odgovor
13.07.2016

Поштована,

измјена Урбанистичког плана Града Бијељина није планирана за ову годину.
Ви можете поднијети писмени приједлог измјене плана у виду иницијативе, која ће бити разматрана када се буде вршила измјена плана.

(Oдговор дало Одјељење за просторно уређење)
Razočarana struka
21.06.2016
Poštovani, na linku http://www.sobijeljina.org/index.phpvijestid=2308idgrupa=125sablon=0 vidim informaciju da Dnevni centar za djecu koja odrastaju u riziku prima volontere. Volonteri su svakako potrebni, ali funkcionisanje takve ustanove bez stručnog kada može imati katastrofalne posledice po bio-psiho-socijalno funkcionisanje maloljetnika. Kako je moguće da u Dnevnom centru nema zaposlen defektolog-stručni saradnik koji prema vrsti dijece koja tu borave treba biti specijalni pedagog Kako je moguće funkcionisanje Dnevnog centra bez stručnog saradnika Pravilnik Ministarstva zdravlja i socjalne zaštite nalaže da Dnevni centri MORAJU imati zaposlenog stručnog saradnika defektologa.
Odgovor
04.07.2016

Поштована,

Дана 10.11.2015. године, уз подршку Алијансе Франко Беттоли-Развојног Института, а уз предходну сагласност Града Бијељина, отворен је Дневни центар за децу у ризику са услугом са социјалног становања уз подршку. Објекат у Улици Галац 80 је реновиран и дат на коришћење Центру за социјални рад Бијељина, на период од двије године.
Активности у Дневном центру за децу у ризику почеле су у априлу 2016. године, уз искључиво ангажовање стручних радника Центра за социјални рад Бијељина и волонтера. У Дневном центру су ангажована три стручна радника Центра за социјални рад Бијељина и то: специјални педагог-координатор активности у Дневном центру, психолог и социјални радник. Ангажована су и два волонтера (професор разредне наставе и психолог) чија су интересовања везана за рад са децом.
Напомињемо, да је Дневни центар за децу у ризику нема буџетска средства за рад у 2016. години али је обећање Града Бијељина да ће бити створени услови за његово финасирање у 2017. години. Тиме ће свакако бити побољшан квалитет рада и број ангажованог особља у Дневном центру за децу у ризику.
До тада, Дневни центар функционише са стручним радницима који раде са децом уз подршку волонтера (однедавно и студената Педагошког факултета у Бијељини са којима је Град Бијељина и Центар за социјални рад потписао споразум о сарадњи).
Важно је напоменути и то да се у Дневном центру проводе активности (а планира се и увођење нових услуга у оквиру Дневног центра) на начин да се поштују сви принципи рада са децом и да су интереси деце на првом месту.

(Одговор дао Центар за социјални рад)
Dragan
19.06.2016
Postovani, zanima me da li i kada se odrzava konferencija za bebe u nasem gradu
Odgovor
23.06.2016

Поштовани,

Конференција беба ће се одржати 30.06.2016. године. Постоје плакати који су већ истакнути у Граду.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
petar
09.06.2016
postovani gradonacelnice dali je moguce da u ul.panteliskoj dva domacinstva nemogu da se prikljuce na vodovod a imaju sve moguce dozvole i saglasnosti a uplatili su taksu i nahnadu za prikljucak vode prije 6 mjeseci, samo ih setaju od vrata do vrata a u vodovodu kazu da ih moraju prikljuciti ali prvo da podnesu tuzbu sudu.dali je ovo moguce da uzmu pare i ostave ljude bez vode zbog nekakvog ugovora sto je neko od funkcionera potpisao sa grupom gradjana da oni raspolazu sa tom infrastrukturom iako je to nadleznost vodovoda a i opstina je ucestvovala u toj liniji, pa cak su odustali i od nove linije koju su obecali da ce raditi uz ucesce ova dva domacinstva.da li je sud jedino rjesenje ovih ljudi
Odgovor
15.06.2016

Поштовани,

прослеђујемо Вам одговор на Ваше питање који нам је доставило А.д. "Водовод и канализација" Бијељина:

Poštovani,

Problem je u tome što su u vrijeme, kada je rađena ta linija, građani, koji su živjeli u toj ulici tada, a tu žive i danas (16 domaćinstava), pokrenuli inicijativu za izgradnju vodovodne linije a u cilju priključenja na vodovodnu mrežu. U to vrijeme su tadašnja Opština Bijeljina i građani participirali u izgradnji vodovnih linija po principu pola-pola (50% jedna, 50% druga strana) a sa "Vodovodom" je samo sklapan ugovor o izgradnji linije. Ta grupa građana i tadašnja Opština Bijeljina, a danas Grad, su vlasnici te linije, a njihovim dokumentima je bilo regulisano da ti građani koji su participirali u izgradnji svoje mreže, svima onima koji se kasnije priključuju na mrežu daju saglasnost, a novopriključeni tim građanima, ravnomjerno rasporedivši iznos nove uplate za priključenje, plaćaju svoj dio participacije za izgradnju vodovodne linije.

U predmetnom slučaju problem je nastao kada je došlo do sukoba među tim građanima oko proširenja njihovog puta, čijom trasom ide i vodovodna linija. Dogovor je bio da se put proširi i da vlasnici svih parcela povuku svoje međe za jedan metar, da bi put bio širi. Međutim, ova dva građanina, koji su kasnije kupili placeve, ne žele da urade to što su sve njihove komšije uradile pa time izazivju revolt onih koji su dogovor ispoštovali i zbog čega im oni ne žele dati saglasnost da se priključe.

Kada su, nakon nedavnih zahtjeva za priključenjem na vodovodnu mrežu, radnici “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina izašli na lice mjesta, u pokušaju da priključe nove korisnike, bijesni građani (16 domaćinstava), koji su finasirali izgradnju te vodovodne linije i koji ne žele da daju saglasnost za priključenje novih, dok i oni ne ispoštuju dogovor vezan za proširenje puta, su ih otjerali.

Upravo iz ovih razloga je “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina uputio, prije nekoliko mjeseci, građane koji se sada preko sajta obraćaju Gradonačelniku, da putem suda riješe svoj problem a “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina će im vratiti finasijska sredstva koja su uplatili za priključenje, dok se putem suda ili na drugi način (dogovorom - što ta dva građanina iz njima poznatih razloga izbjegavaju) ne riješi problem.

Напомињемо да електронска адреса коју сте доставили приликом постављања питања не функционише и нисте могли добити одговор тим путем.

Одсјек за односе с јавношћу
Milica
08.06.2016
Postovani gospodine graonacelnice,
Student sam Gradjevinskog fakulteta u Beogradu. Imam prebivaliste na teritoriji grada Bijeljina. Zeljala bih ove godine da apliciram za stipendiju pa me s tim u vezi ineresuje kada je konkurs, koji su uslovi i koja dokumentacije je potrebna za prijavu. Hvala Vam unaprijed na odgovoru i izdvojenom vremenu.
S postovanjem
Odgovor
09.06.2016

Поштована,

конкурс се објављује након почетка академске године. Послали смо Вам на електронску адресу документ са текстом прошлогодишњег конкурса како би могли да видите који услови и који документи су били потребни на конкурсу 2015. године.

(Одговор дали Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за односе с јавношћу)
Dragan
03.06.2016
Poštovani
Da li postoji neki izvor za finansiranja za kadete u šahu koji su ostvarili putovanje na evropsko prvenstvo koje se održava u Pragu od 17.08 pa do 28.08.
Hvala!
Odgovor
06.06.2016

Поштовани,

Градска управа, на основу Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу финансира три шаховска клуба на подручју Града.
Клубови од дозначених средстава финансирају, између осталог, трошкове учествовања својих такмичара на такмичењима и турнирима.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Miroljub
25.05.2016
Поштовани,

Да ли ће Градска управа Бијељина учествовати у пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника Министарства рада и Завода за пошљавање

С поштовањем,
Odgovor
30.05.2016

Поштовани,

према Јавном позиву послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по пројектима запошљавања у 2016. години (број: 01.6/0104-716-1/16 од 03.05.2016. године) који је расписан од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, право учешћа у Пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у 2016. години немају органи државне управе и јединице локалне самоуправе.
Из наведеног слиједи да Градска управа Града Бијељина нема право да учествује у наведеном Пројекту.

Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима
Maja
24.05.2016
Poštovani,

Imate li neku informaciju o tome kada će izaći konkurs za dodjelu stanova porodicama poginulih boraca, s obzirom na to da je trebalo da izađe još u januaru/februaru, a nema nikakvih zvaničnih informacija

Hvala.
Odgovor
25.05.2016

Поштована,

нажалост, jедина информација коју Вам можемо дати је да Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Градској управи још није послало Уредбу на основу које се расписује овај конкурс.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)
ĐUKIĆ SIMO
23.05.2016
Dobro jutro! Moje pitanje glasi. Ko je u našem gradu zadužen za uklanjanje mrtvih životinja sa puta
2). Ko je dužan za nadgledanje divljih deponija Mislim da to uništava ovaj naš i ovako bolesni svijet. Nadam se odgovoru. Pozdrav i lijep dan želim.
Odgovor
25.05.2016

Поштовани,

молимо Вас да случајеве угинулих животиња на јавним путевима пријавите Хигијеничарској служби, односно, Азилу "Прима-вет" (број телефона 055 542 200).

За проблем дивљих депонија које стварају неодговорни грађани надлежно је Одјељење комуналне полиције (Улица Меше Селимовића 22; телефон 055 211 355 и адреса електронске поште: [email protected])

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
Aleksandar
05.05.2016
Poštovani,

Molio bih vas da dobijem neku informaciju kakvi su uslovi za dobijanje dozvole za posavljanje kioska za prodaju hrane i pića u Bijeljini. Takođe me zanimaju kakva je procedura za legalno obavljanje djelatnosti prodaje hrane (ili konkretno sladoleda) pomoću pokretnih kolica.

Hvala unaprijed
Odgovor
20.05.2016

Поштовани,

за обављање наведених дјелатности неопходно је да се прво обратите Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине са захтјевом за заузеће јавне површине, како би сте добили одобрење за постављање тих објеката. Контакт-особа је Весна Радикић, тел: 055 233 182.
Након тога подносите захтјев Одјељењу за привреду и пољопривреду (који можете наћи на званичној интернет страници Града или у шалтер сали Градске управе), уз који прилажете потврду из Суда да Вам није изречена мјера забране обављања предузетничке дјелатности, овјерену копију личне карте или пасоша уколико сте страни држављанин и административну таксу у износу од 32 КМ.
Предлажемо Вам да за више информација прочитате Правилник о разврставању и минималним условима за рад угоститељских објеката ('Службени гласник РС', бр. 108/11).
За све потребне информације око регистрације угоститељске дјелатности можете се обратити и на телефон 055 233 432, контакт-особа Душан Трифковић.

(Одговор дало Одјељење за привреду и пољопривреду)

Физичка лица не могу продавати индустријски произведен сладолед на јавним површинама, него само регистровано правно лице или предузетници који морају истаћи назив фирме, што значи да заузеће јавних површина могу добити само регистровани субјекти ( "Сл.гласник Републике Српске", број 84/07), члан 27. Правилника о минимално техничким условима.

Што се тиче продаје сладоледа из расхладних витрина и апарата за производњу точеног сладоледа, иста се може вршити постављањем витрина и апарата у простору одређених угоститељских и трговинских објеката, а што значи да се исти не могу постављати на јавним површинама.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Milos
25.03.2016
Postovani,
Ako su oba roditelja drzavljani BiH a jedan od njih pored BiH drzavljanstva ima i drzavljanstvo Srbije moze li njihovo zajednicko dijete koje je rodjeno u Bijeljini prilikom upisa u maticnu knjigu rodjenih biti upisano kao drzavljanin i BiH i Srbije
Hvala.
Odgovor
28.03.2016

Поштовани,

у матичне књиге БиХ се може уписати само држављанство БиХ.
За процедуре око уписа дјетета у књигу држављана Републике Србије потребно је обратити се органима Србије.

(Одговор дао Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија)
Branka Stanišić
24.03.2016
Poštovani, da li će opšina u skorije vrijeme raspisati konkurs za pripravnički staž za magistre farmacije.
Odgovor
31.03.2016

Поштована,

Градска управа Града Бијељина тренутно нема расписан јавни оглас за пријем приправника. Претпостављамо да ће у 2016.години бити вршен пријем приправника путем јавног огласа, на који Ви можете конкурисати и Ваша пријава ће бити узета у разматрање заједно са пријавама других кандидата. Након реализације Пројекта ЈУ Завода за запошљање Републике Српске "Подршка стицању радног искуства младих у статусу приправника у 2016. години" биће нам познат и термин објаве јавног огласа за пријем приправника у Градску управу Града Бијељина.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Nenad
15.03.2016
Postovani,
Preko puta skole Knez Ivo od Semberije u ulici Neznanih junaka postojali su metalni stubici koji stite pjesake a posebno djecu koja idu u tu skolu.
Medutim, sada je vecina tih stubica ili izvadena ili su unisteni tako sto su poravnati sa zemljom.
Cija je nadleznost da se stubici ponovo vrate u prijasnje stanje
Pozdrav.
Odgovor
25.03.2016

Поштовани,

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине покренуло је јавну набавку која се односи на израду кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова и у току је спровођење процедуре јавне набавке за избор најповољнијег понуђача радова. Одмах након закључења уговора са најповољнијим понуђачем радова, Одјељење за стамбено-комуналне послово и заштиту животне средине издаће налог за поправку оштећених и уградњу уништених стубића на предметној локацији.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послово и заштиту животне средине)
Dara
10.03.2016
Pštovani Gradonačelniče,
kad će firme koje su poplavljene u 2014. godini dobiti obeštećenje u procjenjenom iznosu. Hvala
Odgovor
18.03.2016

Поштована,

одговор можете добити једино у Влади Републике Српске, односно, Фонду солидарности Републике Српске.
Оно што Вам ми можемо рећи је да се међународни донатори повремено појављују и донирају углавном мање износе. Нажалост, не можемо Вам дати информацију да ли ће бити неких значајнијих донација.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Marija
25.02.2016
Postovani,

kada se moze ocekivati da bude raspisan konkurs za prijem pripravnika

Pozdrav
Odgovor
10.03.2016

Поштована,

у Граду Бијељина тренутно нема расписаног конкурса за пријем приправника/волонтера. Надамо се да ће Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске ове године омогућити јединицима локалне да заједно са осталим послодавцима равноправно користе средства по пројекту: "Први посао“ - Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника". Уколико нам буду одобрена средства по овом пројекту, Град Бијељина ће расписати јавни оглас за пријем приправника/волонтера. У том случају Вас позивамо да конкуришете на конкурс, а Ваша пријава ће бити узета у разматрање са пријавама других кандидата.

(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Milos
23.02.2016
Postovani,
Ko izdaje Zapisnik o stepenu uredjenosti gradjevinskog zemljista
(Koji sluzbenik i broj kancelarije).
Odgovor
24.02.2016

Поштовани,

записник таквог назива се више не издаје, па Вас молимо да појасните Ваше питање или да нам појасните за које потребе Вам је потребан одређени документ, како би могли да Вам дамо одговор.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове)
Dliborka
05.02.2016
Postovani gradonacelnice imam pitanje vezano za materinski i djeciji dodatak naime rodila sam sina 02,09.2015 godine,papire za matenski i djeciji sam predala u 02,12,2015g rjesenje sam primila 05,02,2016.u kojem pise da pravo na materinski i djeciji dodatak pocinje od 01,01,2016 g u trajanju do 30,09,2016g,pa vas pitam kako je to moguce kad po zakonu djete mora da prima materinski dodatak 365 dana i nisam dobila nikakve izostatke samo sam primila 105 km za januar i rekli su mi da cu da primam materinski i djeciji od onog dana kada sam predala papire kako je to moguce kad treba preko mjesec dana da dijete dobije maticni broj.procitala sam na portalu javne uprave Republike Srpske da imam pravo citavu godinu da primam materinski i djeciji ja vas molim da mi pomognete ocajna sam
Odgovor
08.02.2016

Поштована,

питања дјечијег додатка је у надлежности Јавног фонда дјечије заштите, па Вас молимо да се обратите овој установи (контакт-подаци Фонда су на линку: http://www.jfdz.org/html/S010_Uvod/S010_Uvod.html#kontakt ).
Такође, за правни савјет се можете обратити и Служби за бесплатну правну помоћ при Градској управи (главна зграда Градске управе, сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова).

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Svetoyar
05.02.2016
Gospodine Gradonacelnice,

Zašto je u Bijeljini prisutna diskriminacija prema raseljenim licima, odnosno izbjeglicama

Zbog čega moja supruga, inače doktor i majka četvoro djece ne može da dobije posao

Njene reference su na zavidnom nivou i to je ono što je potrebnp Bijeljini, ali i RS.

Pisac , saradnik Centra za geostrateška istraživanja, član UO SLJD Beograd, pisac mnogih publikacija, učesnik u mnogim i mnogim radio i tv emisijama, saradnik više časopisa...
Da li je to zato što je ovdje u Bijeljini prisutna negativna selekcija kadrova ili zbog toga što ona nije iz Bijeljine ili zbog toga što neko ima kompleks inferiornosti ili zbog toga što Bijeljini ne trebaju zaista stručni kadrovi
Evo, mi se spremamo poslije toliko godina da podnesemo tužbu protiv diskriminacije i mobinga...

Sve ovo se dešava pred Vašim vratima, sa Vašim dopuštenjem.

Odgovor
05.02.2016

Поштовани,

на дио питања о наводној дискриминацији било које групе становништва Града Бијељина нећемо одговарати јер су ови наводи потпуно неосновани.
Град Бијељина је, у оквиру својих надлежности, претходних година издвојио значајна буџетска средства за унапређење здравственог система на примарном и секундарном нивоу. Издвајана су средства чак и за унапређење здравства у областима за које локална управа није надлежна, јер је став Градске управе да је, прије свега у интересу грађана Града Бијељина, унапријеђење стања здравства.
Захваљујући, између осталог, и овим издвајањима, створени су услови за повећање броја запослених у здравственим установама у Граду Бијељина, али политика запошљавања у здравственим установама није у надлежности локалне управе и Градска управа се не може мијешати у ову област.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Makso Đukić
03.02.2016
Poštovani!
U čijoj nadležnosti je uklanjanje leševa (pregaženih životinja) sa javnih puteva Svjedoci smo da leševi ostaju na mjestu stradanja sve do potpunog raspadanja.
Pozdrav!
Odgovor
08.02.2016

Поштовани,

молимо Вас да случајеве угинулих животиња на јавним путевима пријавите Хигијеничарској служби, односно, Азилу "Прима-вет", број телефона 055 542 200.

(Одговор дало Одјељење комуналне полиције)
Dragan
31.01.2016
Molim Vas,odgovorite mi kome se mogu prijaviti neodgovorni vlasnici pasa,ko je nadlezan za to,i da li je to uopste zakonski regulisano. Naime,u dijelu mjesne zajednice Dazdarevo,u kojem zivim,postalo je nemoguce proci putem od pasa,koji se krecu u coporima. To nisu psi lutalice,svaki od tih pasa ima svog vlasnika,ali su ti ljudi (vlasnici pasa) toliko drski i neodgovorni,da se cak otvoreno podsmjevaju ljudima kada ih njihovi psi napadnu.
Odgovor
08.02.2016

Поштовани,

уколико пси имају власнике, надлежно је Одјељење комуналне полиције при Градској управи (контакт-подаци су на линку: http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=193&sablon=0
Уколико пси немају власнике, молимо Вас да се обратите Азилу за псе (број телефона Азила је 055 542 200).

(Oдговор дало Одјељење комуналне полиције)
Ljubisa
26.01.2016
Gospodine Gradonacelnice popisan sam i uveden u javni registar steta posle zalbe republickoj komisiji,kome da se obratim za vaucer
Odgovor
12.02.2016

Поштовани,

прије свега, извините што сте дуго чекали на одговор.

За информације око ваучера треба да се обратите Фонду солидарности у Бањалуци.

Ми смо неколико дана звали на број телефона 051 339 744 који је на интернет-страници www.obnovasrpske.org постављен као контакт-телефон, како би Вам дали ближе информације, али на тај број се нико није јављао.
Нажалост, на овој интернет-страници нисмо успјели да пронађемо неку адресу електронске поште или неке друге контакт-податке, па једино што можемо да Вам препоручимо је да и Ви покушате да позовете на овај број телефона или да покушате да на страници нађете неке друге контакт-податке.

(Одговорио: Одсјек за односе са јавношћу)
Dara
21.01.2016
Gospodine gradonacelnice dokle ce se korisnici usluge grijanja Gradske toplane smrzavati u stanovima zbog nemogucnosti toplane da obezbjedi adekvatno grijanje, posto se zna da je toplana prikljucila znacajno veci broj korisnika ( novih objekata poslije rata ) od njenog kapaciteta, pa je time ugrozila stare predratne korisnike i dovela ih u situaciju da se dodatno izlazu troskovima zbog dogrijavanja stanova.
Srdacan pozdrav.
Odgovor
28.01.2016

Поштована,

највјероватније је на Вашој инсталацији дошло до квара и зато имате проблем са гријањем. Молимо Вас да се јавите "Градској топлани" на број телефона 055 211 640 како би се договорили о изласку екипе на терен и отклањању евентуалног квара.

(Одговор дала Градска топлана)
Dejan
14.01.2016
Postovani gospodine gradonacelnice, mozete li nam reci da li ce i kada ce izaci konkurs za dodelu stanova porodicama poginulih boraca, Hvala
Odgovor
22.01.2016

Поштовани,

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у Градској управи још није добило информацију о томе, од надлежног Министарства, али је очекује ускоро.
Препоручујемо Вам да пратите медије, а можете се обратити и Одјељењу за БИиЦЗ лично у Карађорђевој улици 4 или на број телефона 055 233 150 како би провјерили да ли је покренут овај програм.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)
Vesa
05.01.2016
Poštovani, u mjesnoj zajednici Vuk Karadžić već duže vrijeme imamo problem sa psima lutalicama koji konstantno napadaju građane, u čoporima, nemoguće je u jutarnjim časovima proći ulicom Vojvode Petra Bojovića. Zvali smo komunalnu policiju, kažu da nisu nadležni, i da pozovemo azil, a na taj broj se niko ne javlja. Problem traje već duže vrijeme i ne znamo kome da se obratimo da nešto bude učinjeno. Hvala
Odgovor
12.01.2016

Поштована,

не знамо на који сте број звали.
У сваком случају, позовите на број телефона 055 542 200 од 07:00 до 15:00 (ми смо звали и одговорено нам је на позив).

(Oдговор дало Одјељење за привреду и пољопривреду)

Makso Đukić
26.12.2015
Poštovani!
S obzirom da Bijeljina ima status grada, da li je moguće
zaustaviti izvođenje građevinskih radova u dane praznika i vikenda

Hvala!
Odgovor
28.01.2016

Поштовани,

према Закону о инспекцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 74/10), Републичка инспекција рада врши надзор над примјеном закона којим се регулишу заснивање радног односа, остваривање права радника који проистичу из радног односа и прописи којима се обезбјеђује заштита здравља радника на раду и у вези са радом, међу којима су и прописи који се односе на радно вријеме радника.

(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)
sofija
25.12.2015
Postovani, godinama unazad imam problem sa Centrom za socijalni rad u Bijeljini. Detalje agonije ovim putem ne bih pominjala. Moje pitanje je: postoji li neka vrsta inspekcije ili odjeljenje opstine koje nadzire njihov rad kojem bi se mogla zaliti na njihov nesavjestan rad Jer steta koju mi cine je nemjerljiva. Ministarstvo zdravlja i socijalne zastite,kao sledecu instancu ovim putem ne bih komentarisala. Molim vas da mi pomognete,jer center za socijkni red u bijeljini mi uskracuje osnovna ljudska prava. Hvala
Odgovor
29.12.2015

Поштована,

Центар за социјални рад има директора и Управни одбор и они су у оквиру Центра надлежни за жалбе уколико сматрате да има неправилности у раду овог Центра.
Рад Центра за социјални рад надзиру и Министарство здравља и социјалне заштите (у области стручног рада), као и управни инспектор (у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе) који контролише исправност спровођења Закона о управном поступку.

(Одговор дали Одјељење за друштвене дјелатности и Центар за социјални рад)
Bojana
17.12.2015
Postovani gospodine Micicu,

Interesuje me da li ce doci vrijeme kada ce u ovom gradu moci odraditi pripravnicki judi koji su se cetiri godine posvetili studiranju, zavrsili fakultet prije roka, a uz to i primali stipendiju grada Bijeljina kao djaci generacije srednje skole(kao sto je moj primjer). Znam da nisam jedina sto nije odradila pripravnicki, naprotiv nije mi tesko da radim bilo sta, radila sam i sezonske poslove a i u buticima, jer ne zelim da sjedim u kuci i cekam bolje dane, a i nisam u poziciji da mogu da ne radim. Ali me samo interesuje kada ce se ukazati prilika da se i taj pripravnicki odradi, da bar znam za sta sam studirala, da makar na godinu dana udjem u materiju svog studiranja, jer proslo je vec tri godine kako sam zavrsila fakultet, ali ne zalim i spremna sam i da nastavim da se usavrsavam Nikada nismo ni ja a ni moja porodica trazili bilo akkvu vrstu pomoci, snalazimo se sami koliko je to moguce. Nadam se da cete mi odgovoriti.
Odgovor
30.12.2015

Поштована,

уз све похвале за Ваш приступ у тражењу запослења, нажалост, за сада нисмо у могућности да позитивно одговоримо на Ваш захтјев који се односи на приправнички рад због тога што у буџету Града Бијељине тренутно нема довољно средстава за ове намјене.
Као што Вам је вјероватно познато, у Граду Бијељина тренутно нема расписаног конкурса за пријем приправника/волонтера. Надамо се да ће Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске идуће године омогућити јединицима локалне да заједно са осталим послодавцима равноправно користе средства по пројекту: "Први посао“ - Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника". Уколико нам буду одобрена средства по овом пројекту, Град Бијељина ће расписати јавни оглас за пријем приправника/волонтера. У том случају Вас позивамо да конкуришете на конкурс, а Ваша пријава ће бити узета у разматрање са пријавама других кандидата.

(Одговор дао Одсјек за управљањe људским ресурсима)
Stana
14.12.2015
Ovako, meni ne treba gradonacelnik, vec komunalna policija, zivim na 5 jezera, ul Kralja Dragurina 102, to je zgrada od 14 stanova, bila je opstinska ali vise nije, otkupljeni su stanovi, medjutim stanari se kao prvo nisu dogovorili oko ciscenja, ali ni to je ne bitno, nego ima par dama iz visokog drustva koje puse i bacaju opuske po stubistu zgrade da je to strasno. Ja bih molila komunalnu policiju, ako je moguce da izadje na teren. Hvala puno!
Odgovor
28.12.2015

Поштована,

комунални полицајци ће на основу Вашег питања изаћи на терен.

(Одговор дало Одјељење Комуналне полиције)
Patkovaca
07.12.2015
Postovani,
Zanima me da li je istina da će iz Svedske biti donacija za poplavljena preduzeća i gdje mogu više o tome da se raspitam

Hvala unaprijed.
Odgovor
10.12.2015

Поштована,

Градска управа за сада нема ту информацију. Ако буде донација из Шведске, предузећа ће бити обавијештена о томе.

(Одговор дало Одјељење за привреду и пољопривреду)
Ljubisa
03.12.2015
Kad ce se nastaviti zamjena ulicne rasvjete i prelazak na led rasvjetu
Odgovor
08.12.2015

Поштовани,

Градска управа ради на пројекту замјене постојеће јавне расвјете ЛЕД расвјетом како би се остварила уштеда електричне енергије, повећала енергетска ефикасност и унаприједила заштита животне средине. У току је разрада модела по којем ће пројект бити реализован на чему техничке службе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине раде већ око 3-4 мјесеца (прикупљање података, разрада модела који ће се примјенити, припреме тендерске документације, расписивање јавног позива, избор извођача) и ово ће трајати још сигурно 6 мјесеци, након чега ће услиједити потписивање уговора са извођачем радова. Сама замјена свјетиљки тј. извођење радова ће трајати минимално 3-4 мјесеца јер треба замијенити око 9.000 сијалица и обавити пропратне активности.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне) средине
Ivana
30.11.2015
Postovani,

Kada istice rok za podnosenje prijava za studentsku stipendiju i kada ce biti objavljena lista studenata koji su dobili stupendiju
Odgovor
01.12.2015

Поштована,

рок за подношење пријава истиче ДАНАС (1. децембра). Ранг-листа ће бити објављена за око тридесет дана од завршетка конкурса.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Ivana
26.11.2015
Postovani,htjela bih Vas pitati da li se moze ukloniti reklama koja se nalazi u ulici Vuka Karadzica,preko puta suda,odnosno robne kuceIza spomenika,na trgu.Mnogo jako sija i nalazi se blizu ulice tako da odvlaci paznju prilikom voznje,a u blizini je i pjesacki prelaz tako da svaki put strahujem da li cu uociti pjesake na vrijeme,a da mi reklama ne odvuce paznju.

Unapijed zahvalna
Odgovor
01.12.2015

Поштована,

приликом издавања дозвола за постављање дисплеја поштоване су све потребне процедуре.
С обзиром да је дозвола привремена, по истеку рока за који је одобрено постављање дипспеја, односно, приликом разматрања евентуалног захтјева за продужење дозволе, биће размотрене и примједбе грађана попут Ваше.

(Одговор дали Одјељење за просторно уређење и Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)​
Damir
24.11.2015
Poštovni,
Zamolio bih vas da mi pojanite a radi se o slijedećem.
Prije dvije godine znači prije poplava u semberiji, dobio sam građevinsku dozvolu za izgradnju porodičnog stambenog objekta za prizemlje. Živim u Tombaku gdje sam puno niži od ostalih komšija i nedo Bog da opet bude poplave biće mi u kući 1,5 m vode. Mislio sam malo u krovu napraviti bar dvije sobe, pa me interesuje koliko se tretira tavan, da li mogu i koliko nadzidat da bi izbjegao ponovno dobijanja dozvole za nadogradnju.
Molim Vas za odgovr i unaprijed vam se zahvaljujem.
Lijep pozdrav Damir
Odgovor
25.11.2015

Поштовани,

нажалост, не можемо Вам одговорити на овако постављено питање. Препоручујемо Вам да се обратите лично службеницима Одјељења за просторно уређење.

(Одговор дало Одјељење за просторно уређење)
Gordana
24.11.2015
Poštovani, da li i kome moze da se uputi prigovor vezan za EU program oporavak od poplava. Mi smo uredno aplicirali za pomoc i komisija je izlazila. S obzirom da je proslo godinu dana od poplave mi smo osnovne stvari uradili (krecenje i podove) a nisu nas uputili da možemo tražiti i zamjenu ulaznih i unutrašnjih vrata ( a sad vidim da se i to radi) koja su jako oštećena jer smo dva puta bili poplavljeni. Da li može da se traži ponovni izlazak komisije
Odgovor
25.11.2015

Поштована,

препоручујемо Вам да се обратите канцеларији УНДП у Сарајеву, с обзиром да је УНДП носилас пројекта.

(Одговор дао Кабинет Градоначелника)
Sanja
19.11.2015
Postovani gradonacelnice, zanima me da li grad Bijeljina deli jednokratnu pomoc za trece dete, poeed centra za socijalni rad i drzave, cula sam da opstina Zvornik daje, pa me zanima da li i grad Bijeljina I sta je potrebno od papira
Odgovor
25.11.2015

Поштована,

Скупштина Града Бијељина није донијела такву одлуку.

Поред права на дјечји додатак и матерински додатак (који нису безусловни), породиље имају право на једнократну помоћ у виду опреме за новорођенчад (ове додатке и помоћ обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту Републике Српске) од око 250 конвертибилних марака и ова помоћ је безусловна, тј., све породиље имају право да је добију. Да би добили ову помоћ, треба да поднесете захтјев Центру за социјални рад у Бијељини и да приложите копију отпусне листе из болнице за мајку и дијете, као и копије личних карата родитеља.

(Одговор дао Центар за социјални рад Бијељина)
Struka
10.11.2015
Postovani, kako je moguce da ce u Dnevnom centru za djecu u riziku biti zaposlena dva nova strucna saradnika, a da nije objavljen javni konkurs za ta radna mjesta
Odgovor
13.11.2015

Поштована,

у Дневном центру за дјецу у ризику нису запослена два нова радника.
Овај Центар је у саставу Центра за социјални рад који је носила свих активности, па тако и запошљавања радника.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Maja Nikolic
09.11.2015
Postovani,

Da li ce uskoro biti raspisan konkurs za pripavnike ili volontere
Odgovor
11.11.2015

Поштована,

током 2015. године неће бити пријема нових приправника, односно, волонтера у Градску управу.
Евентуална одлука о пријему приправника/волонтера може бити донесена тек након усвајања градског буџета за 2016. годину.

(Одговор дао Одсјек за послове управљања људским ресусрсима)
Sladjana Ilic
03.11.2015
Postovani, kada ce biti objavljen konkurs za dodjelu studentskih stipendija Unaprijed zahvalna.
Odgovor
04.11.2015

Поштована,

конкурс можете погледати на линку http://www.sobijeljina.org/index.php?vijestid=1466&idgrupa=149&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Profesor
23.10.2015
Poštovani,

Imam plac tj. šumu do koje ne mogu da dodjem, jer nema ucrtan put. Da bi došao moram da prodjem kroz tudji tj. privatan posjed. Da li po zakonu ja moram imati pravo da dodjem do svoje parcele

Hvala!
Odgovor
12.11.2015

Поштовани,

код оваквог чињеничног стања како сте описали имате право службености пута (земљишне службености), у смислу чланова 219, 220 или 221 Закона о стварним правима Републике Српске, у зависности од ситуације на терену.
Уколико Вам је потребно још информација, молимо Вас да се обратите Служби правне помоћи у оквиру Градске управе Града Бијељина (телефон број 055 233 450) или лично у канцеларији број 15 у главној згради Градске управе Града Бијељина.

(Одговор дала Служба правне помоћи)
Mirjana
22.10.2015
Poštovanje. Zanimam me kad izlazi konkurs za studentske stipendije Unaprijed zahvalna.
Odgovor
23.10.2015

Поштована,

у плану је да конкурс буде објављен до краја октобра.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
BD
16.09.2015
Poštovanje,
da li možete da nam potvrdite informaciju da je Centar za socijalni rad Bijeljina izmješten na novu lokaciju - u krug bolnice

Mnogi roditelji nas to pitaju na našem portalu, ali nemamo zvaničnu informaciju pa ne bi htjeli da objavljujemo bez potvrde.

Srdačan pozdrav
Odgovor
22.09.2015

Поштовани,

Центар за социјални рад је привремено измјештен у круг Болнице и налази се у некадашњој згради Грудног одјељења.
Извините због дугог чекања на одговор.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Milos
08.09.2015
Koliko u gradu Bijeljina iznosi naknada za uređenje građevinskog zemljišta i renta za drugu i trecu zonu Hvala.
Odgovor
09.09.2015

Поштовани,
све информације о накнадама за уређење грађевинског земљишта и ренти можете наћи на линку: http://www.investinbijeljina.org/index.php?idgrupa=90&sablon=0&baner=1

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Nina
08.09.2015
Poštovani, interesuje me da li treće dete dobija ikakvi novčani dodatak od samoga grada.
Odgovor
11.09.2015

Поштована,
све одговоре у вези дјечијег додатка можете добити од Јавног фонда за дјечију заштиту, који се налази у Улици Јерменска 1а, или на телефон 055/ 216-041.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Ja
18.08.2015
Postovani,
da li negdje postoji dokument o nazivima ulica u Bijeljini Naime, konkretno me intersuje ulica Ive Andrica u Bijeljini, jer sam sasvim slucajno saznala da je promjenje naziv ove ulice u Krusevacka. Kako mogu da provjerim da li je to tacna informacija Takodje me interesuje na osnovu ceka se donose odluke o promjeni naziva ulica S obzirom na to da stanovnici te ulice sad moraju da mjenjaju i prebivaliste, i sva dokumenta na kojima postoji adresa stanovanja.
Odgovor
21.08.2015

Поштована,

пречишћен текст Одлуке о називима тргова и улица у граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови је објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина" број 5/15 од 16. марта 2015. године.
Улица Иве Андрића је раније заузимала највећи дио насеља "Интергај" са много побочних уличица, што је представљало проблем како становницима тих улица, тако и јавним службама. Како би се превазишао овај проблем, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је предложило да једна улица у том насељу добије назив "Крушевачка". Иначе, то није једина улица којој је промијењен назив у марту ове године, а одлуке о називу тргова и улица доноси Скупштина Града, на основу иницијатива грађана, грађанских удружења, мјесних заједница...
Табле са новим називима улица су постављене на видна мјеста у овим улицама после преименовања, а вијест о томе су пренијели и медији, што је било довољно да се грађани који живе у тим улицама информишу о новим називима.

(Одговор дала Стручна служба Скупштине Града)
Gordana
29.07.2015
Postovani
Sobzirom da sam ja rodjena u rodnoj bijeljini
samo zivim u inostranstvu a par puta sam bila u banji dvorovi,tako i mene zani dali cete makar malo srediti onu banju
Molim za odgovor
Poz.Gordana
Odgovor
30.07.2015

Поштована,

прије свега, хвала Вам за интерес за развој Бање Дворови.

Са своје стране, Град Бијељина улаже напоре да створи услове за проналажење стратешког партнера за Бању Дворови, односно, привлачење инвеститора у овај велики туристички и привредни потенцијал.
Извјештај о раду ЈУ Бања Дворови за 2014. годину и План рада (у којем су наведене планиране краткорочне и дугорочне мјере опоравка ове Јавне установе) можете погледати у скупштинском материјалу за 32. сједницу Скупштине Града на линку http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=131&idpodgrupa=19&sablon=0

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Zoran Maunaga
26.07.2015
Gospodine gradonačelniče,dali će podnosioci žalbe na rad komisije za procjenu štete od poplava iz 2014 god.dobiti pismeni stav komisije koja je vršila reviziju.Hvala.
Odgovor
30.07.2015

Поштовани,

записници по жалбама грађана на рад комисија за процјену штете од поплава су послати Фонду солидарности. Након што Фонд одлучи по жалбама, сви грађани ће добити писмене одговоре.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
dvorovi rudine
20.07.2015
kad se komarci prscu koje godine
Odgovor
30.07.2015

Поштовани,

уколико временске прилике дозволе, запрашивање комараца у Рудинама је планирано за почетак следеће седмице, односно, после 3. августа.

(Одговор дало Одјељење за привреду и пољопривреду)
SVJETLANA DRASKOVIC
20.07.2015
POSTOVANI molila bih vas da mi odgovorite kada ce moj problem biti rjesen vjerujem da znate o cemu je rjec .Isla sam vec jednom kod gradonacelnika ali od njega nisam dobila pozitivan odgovor .Dobila sam prodajno mjesto na pijaci u Dvorovima za koje se kasnije uspostavilo da ne donosi ama bas nikakvu zaradu .Isla sam u komunalno da se posavjetujem sa nacelnikomkomunalnog Tomicom Stojanovicem i da ga pitam mogu li premjestiti svoj objekad na prednju lokaciju koja je slobodna na sto mi je on odobrio nedavsi mi nikakvo odobrenje sa obrazlizenjem da cu rjesenje dobiti naknadno .Ja nemam nista digla sam kredit da bih pokrenula ponovo posao samohrana sam majka .Kada ce se za moj slucaj naci neka altrnativa ne trazim nikakvu socijalnu pomoc samo da radim .Sa duznim postovanjem do sada nisam naisla na razumjevanje od strane opstinske vlasti valjda zato sto nisam imucna nemam nikakve stele i nisam semberka posto sam primjetila da na ovom podrucje se na Saralije gleda kao nizom rasom ljudi koji odavde trebaju da odu ili da izumru .HVALA UNAPRIJED OD SARAJKE
Odgovor
28.07.2015

У претходном периоду група продаваца са својим тезгама била је смјештена на јавној површини испред Бање Дворови и због ружне слике које су давале постављене тезге приступило се изналaжењу рјешења о уклањању тезги са тог простора и премјештању ових тезги на простору који је власништво Града, а налази се између мотела "Зока" и угоститељског објекта "Тина" на темељима започетог пословног простора.
Заинтересовани продавци поднијели су захтјев за постављање тезги на одређеној локацији, тако је и Драшковић Свјетлана поднијела захтјев дана 10.11.2014. године на који је удовољено и издато је рјешење 12.11.2014. године бр. 02/3-370-1794/14 на локацији број 11. Истог дана издато је рјешење бр. 02/3-370-1795/14 о ослобађању од плаћања комуналне таксе, јер именована има статус члана породице погинулог борца.
Именована је почетком јуна мјесеца ове године самовољно извршила премјештање покретне тезге.
Након њеног измијештања покретне тезге, сви продавци (корисници покретних тезги) упутили су писмени протест овом Одјељењу и тражили хитан састанак са Начелником Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, као и са Начелником Комуналне полиције и Начелником Одјељења за инспекцијске послове. Тражени састанак је одржан и том приликом власници тезги су изричито тражили њено враћање на претходну локацију - продајно мјесто број 11.
Да би озваничила измијештање тезге, Драшковић Свјетлана поднијела је захтјев 11.06.2015. године да јој се одобри нова локација, односно локација на којој се тренутно налази. Овај орган 10.07.2015. године није удовољио њеном захтјеву имајући на уму горе наведено и издао рјешење о одбијању захтјева за премјештање покретне тезге на нову локацију.
Именована је упутила жалбу другостепеном органу на наше рјешење о одбијању захтјева и овај орган не може рјешавати поступати по овом питању док другостепени орган не ријеши њену жалбу.
(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)

На констатације у последњем дијелу питања Градска управа неће одговарати, с обзиром да су неосноване.
(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Ravjeta
16.07.2015
Poštovani,
molim vas za urgenciju za popravku ulične rasvjete u Ulici neznanih junaka pored OŠ Knez Ivo od Semberije. Ulična rasvjeta ne radi od kad je vozač automobilom oborio stub javne rasvjete i saobraćajni znak prije 15-tak dana. Saobraćajni znak je odmah zamijenjen, a stub ulične rasvjete ni danas dan nije zamijenjen pa ulična rasvjeta u tom dijelu još uvijek ne radi.
Pošto se u skorije vrijeme dogodilo uputstvo, mi zabrinuti roditelji za bezbjednost svoje djece smo više puta prijavljivali da se popravi ulična rasvjeta. Molimo vas da založite svoj autoritet i ubrzate popravku ulične rasvjete zbog bezbjednosti naše djece i nas. Smatramo da svako od nas ima neku mogućnost da uradi neki posao urgentno, a ne da tražimo razloge da zapostavimo interes građana nezamjenljivošću nekog referenta koji je na godišnjem odmoru ili isteklim tenderom...
Unaprijed vam se zahvaljujemo!!!
Odgovor
16.07.2015

Поштовани,

обавјештавамо Вас да је Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине издао налог надлежном предузећу које врши редовно одржавање уличне расвјете на подручју Града Бијељина за отклањање наведеног оштећења, а све након процедуре избора извођача од 06.07.2015. године.
Ма колико Вам изгледало небитно, ово Одјељење и сва друга морају да поштују све законске процедуре, као, нпр. Закон о јавним набавкама и да тек након избора извођача дају налог изабраном извођачу да отклони недостатке.
Иначе, цијела Градска управа је предмет честих контрола интерне и екстерне ревизије, Надзорног одбора, Главне службе за ревизију јавног сектора РС, МУП-а Републике Српске и других контролних органа у циљу спровођења квалитетне и законом дефинисане процедуре.

(Одговор дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)
Semberac
16.06.2015
Poštovani, ko je u Bijeljini nadležan za zaštitu potrošača Kome se možemo obratiti za pomoć
Odgovor
17.06.2015

Поштовани,

у зависности од проблема који имате (нисте га навели у питању), надлежне могу бити градска или републичка тржишна инспекција. Препоручуемо Вам да се обратите некој од ове двије инспекције ради добијања ближих података.
Одјељење за инспекцијске послове Града Бијељина је у Улици патријарха Павла 2, број телефона је 055 233 402, а адреса електронске поште је: [email protected]
Подручно одјељење Републичког инспектората у Бијељини је у Сремској улици 2, број телефона је 055 294 720.
У Бијељини постоји и Удружење потрошача "Звоно". Више о Удружењу можете сазнати на следећем линку: http://bn.upzvono.org/index.php/sr/kontakt .

(Одговор дало Одјељење за инспекцијске послове)
Dimitrije
10.06.2015
Поштовани,
Постоји ли могућност стипендирања за ученике средње школе
Odgovor
15.06.2015

Поштовани,

према важећим документима у Граду Бијељина који одређују услове за стипендирање, право на стипендију Града Бијељина током средњошколског образовања имају само ученици генерације основних школа.

(Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности)
Integralac
10.06.2015
Postovani,
Dijete sam poginulog borca i primam invalidninu.
Trenutno obnavljam godinu. U slucaju da ovu godinu obnovim jos jednom,da li gubim pravo na invalidninu
Pravnik naseg fakulteta mi je rekao da sam po Statutu fakulteta koji studiram i dalje redovni student,dobijam potvdu na kojoj pise da sam redovan student,i da ne bi trebalo da bude problema,ali da provjerim kod vas ima li neka tacka u Vasem zakonu zbog koje gubim pravo ili ipak imam pravo do navrsene 26.godine
Zahvaljujem na odgovoru.
Odgovor
15.06.2015

Поштовани,

до навршене 26. године и док сте редован студент имате право на добијање инвалиднине.

(Одговор дало Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту)
Dragan
05.06.2015
Zasto nema potvrde da sam poslao ovaj mejl i da li se moze dobiti obavjestenje u kom roku cu dobiti odgovor na pitanje
Odgovor
05.06.2015

Поштовани,

као што можете да видите у тексту изнад поља за постављање питања, наведено је да ћете добити одговор у најкраћем могућем времену.
Такође, након што пошаљете питање, на монитору се појави обавјештење да је порука примљена, односно, следећи текст: "Ваша порука је прослијеђена очекујте одговор".
У претходних неколико дана смо имали мањих техничких проблема око уношења безбједносног кода, па може бити да је то био разлог због којег нисте добијали обавјештење да је порука примљена.
Извињавамо се због ових сметњи.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Bojana Nikolic
04.06.2015
Postovani g. gradonacelnice,

Dijete sam poginulog borca, imam 30 godina i zavrsenu Visu skolu, zvanje ekonomist za finansije. Nezaposlena sam od 2013. godine. Radnog iskustva imam 4 godine sa SSS ali sa Visom nemam, a htjela bih da polazem i strucni ispit za rad u organima javne uprave. Da li postoji sansa da budem primljena negdje kao pripravnik da bih posle tih 9 mjeseci stekla uslove da polazem ispit i budem konkurentna na konkursima koje raspisuju javne institucije Spremna sam raditi bilo koji posao. Unaprijed zahvaljujem. S postovanjem! Bojana Nikolic
Odgovor
08.06.2015

Поштована,

обавјештавамо Вас да у Граду Бијељина тренутно нема расписан јавни оглас за пријем приправника/волонтера, због недостатка средстава узрокованим поплавама. Надамо се да ће Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске имати у виду ову чињеницу и да ће омогућити јединицима локалне самоуправе које су погођене поплавама да заједно са осталим послодавцима равноправно користе средства по пројекту: „Први посао“ - Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника. Уколико нам буду одобрена средства по овом пројекту, Град Бијељина ће расписати јавни оглас за пријем приправника/волонтера и објавити га у јавним гласилима у складу са законом, након чега ћете моћи да конкуришете, као и остали кандидати.

​(Одговор дао Одсјек за управљање људским ресурсима)
Marin Rokvic
29.05.2015
Градоначелниче,
има ли какве шансе да се покрене Бања Дворови Много људи би могло од ње да живи да не говорим о користи за цијелу Семберију

Поздрав!
Odgovor
29.05.2015

Поштовани,

Извјештај о раду ЈУ Бања Дворови за 2014. годину и План рада (у којем су наведене планиране краткорочне и дугорочне мјере опоравка ове јавне установе) можете погледати у скупштинском материјалу за 32. сједницу Скупштине Града на линку http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=131&idpodgrupa=19&sablon=0
Молимо Вас да приликом евентуалног постављања питања у овој рубрици наведете тачну адресу електронске поште како би одговор добили и тим путем.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Đole
26.05.2015
Kad će izaći spisak poplavljenih koji imaju pravo na pomoć a koji su učestvovali u projektu UNDP i gdje mogu pogledati rezultate Hvala
Odgovor
29.05.2015

Поштовани,

спискови домаћинстава која су се пријавила за учешће у овом пројекту су били објављени на огласној табли Градске управе.

Пошто је Градска управа била само сервис за подршку у овом пројекту, молимо Вас да се за све информације обратите директно UNDP-у у Сарајеву, на адресу: Улица Змаја од Босне бб, 71 000 Сарајево, телефон број: 033 293 400 или на адресу електронске поште: [email protected]

Градска управа Града Бијељина
Aleksandra
12.05.2015
Postovani, da li imate u planu raspisivanje konkursa za sufinansiranje izrade i odbrane master/magistarskih radova i doktorskih disertacija tokom ove godine
Unaprijed zahvalna,
Aleksandra
Odgovor
13.05.2015

Поштована,

овај конкурс је завршен.

Обавјештење о конкурсу је било објављено у дневним новинама, на огласној табли у Градској управи и на званичном интернет-сајту Града Бијељина посвећеном привреди www.investinbijeljina.org (с обзиром да званични Градски сајт тада није радио).

Одговор дало Одјељење за друштвене дјелатности
Marko
29.04.2015
Postovani,
kojim danima u sedmici ili mjesecu Gradonacelnik prima stranke i na koji način se moze zakazati termin.
pozdrav
Odgovor
30.04.2015

Поштовани,

молимо Вас да прво разговарате са начелником одјељења надлежног за тему о којој желите да разговарате са Градоначелником и, тек ако Вам начелник надлежног одјељења не може помоћи, да од њега/ње тражите да Градоначелнику препоручи да Вас прими на разговор.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Igor Prerad
29.04.2015
Поштиованио Градоначелниче,

прођло је дуже од 2 мјесеца од нашег састанка код вас а ми немамо још никакав одговор од стране Ваше службе а у вези отварања канцеларије у Бијељини. Вјероватно сте, због Ваших сталних обавеза, испустили из вида наш састанак и договор. Молимо за одговор. Користим и ову прилику да Вам упутим изразе поштовања и честитке у вези Ваше кандидатуре.
Игор Прерад, бања Лука
Odgovor
03.06.2015

Поштовани,

истражујемо могућности да, у оквиру објеката који су у власништву локалне самоуправе, обезбиједимо просторије за рад Удружења судских тумача.
У најскорије вријеме ћемо Вам одговорити да ли ће бити могуће да Вам изађемо у сусрет.
Извините због дугог чекања на одговор на Ваше питање.

(Одговор дала Градска управа)
Alex
25.04.2015
A sta je sa starom web prezentacijom Grada Bijeljine
Odgovor
28.04.2015

Поштовани,

нажалост, због техничких проблема, ранија званична интернет-презентација Града Бијељина је постала недоступна и извињавамо се због тешкоћа које су настале губитком те презентације.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
Dragan Test
24.04.2015
Test poruka.
Odgovor
28.04.2015

Поштовани,

проба рада апликације "Питајте Градоначелника" је у току.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)
vlado
23.04.2015
da li ovo radi
Odgovor
24.04.2015

Поштовани,

систем је у фази тестирања. Тренутно су одговори видљиви само на овој страници, а програмерски дио тима ради на успостављању могућности да одговори из ове рубрике стижу и на електронску адресу с које су постављења.
Хвала Вам на разумијевању.

(Одговор дао Одсјек за односе са јавношћу)